Praulienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000577

Adrese:

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860053 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lilita Cimdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000020970

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1318

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

159A

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

24.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1896.gadā pagaidu telpās mācītājmuižas skoliņā. Vēlāk dibina bibliotēkas biedrību. Sākot ar 1902.gadu Praulienas muižas kungs iznomā kroga telpas biedrības vajadzībām, kā arī bibliotēkas telpām. Par biedrības nama darbību cilvēki bijuši pateicīgi biedrības ekonomam- bibliotekāram Andrejam Rācenājam. Latvijas Bibliotēku padomes gada grāmatā I bibliotēka datēta ar 1924.gadu. No 1995. gada septembra bibliotēka atrodas Praulienas pagasta pašvaldības, tagad pārvaldes, ēkā Kalna ielā 2.

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru. Bibliotekārā apkalpošana un jaunās informācijas nodrošināšana. Bibliotēkas pakalpojumi orientēti dažādām lasītāju grupām. Darbs ar bērniem un jauniešiem, pasākumu organizēšanā laba sadarbība ar Praulienas pamatskolas bibliotēku, Saikavas bibliotēku, PII "Pasaciņa", Saikavas tautas namu un citām pagasta iestādēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00-13:00. Katra mēneša otrajā trešdienā seminārs.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums pieaugušajiem un bērniem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lietošanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā- Letonika un LURSOFT datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka" www.news.lv
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru, internetu un bibliogrāfiskām datu bāzēm
4. Datori un internets Datoru, interneta un bezvadu interneta izmantošana bez maksas WiFi bezvadu interneta bezmaksas lietošana 24/7
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e- pakalpojumi
6. Latvijas labākās filmas Iespēja bez maksas bibliotēkā skatīties Latvijas labākās filmas portālā www.filmas.lv
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Praulienas bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)- lasītājam jāsedz pasta izdevumi, ja tādi ir
8. Bibliotēkas elektroniskais katalogs Informācija par Praulienas pagasta bibliotēkas krājumu ir iekļauta Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
9. Izstādes un pasākumi Tematiskas, bibliotēku un literatūru popularizējošas izstādes un pasākumi
10. Autorizācijas datu izsniegšana https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx Pakalpojums nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.
11. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālr. 64860053, e-pastā praulienasbiblioteka@madona.lv
Autorizētiem lietotājiem - grāmatu un citu materiālu rezervēšana internetā, saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā: https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
12. 3td e-grāmatu bibliotēka "3td e-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem : (nepiemēro PVN )
1.1. A4 - Melnbalts 1 lpp. 0,07 EUR
1.2. A4 - Melnbalts abas puses 0,14 EUR
1.3. A4 - Krāsains 1 lpp. 0,28 EUR
1.4. A4 - Krāsains abas puses 0,57 EUR
1.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. 0,11 EUR
1.6. A3 - Melnbalts abas puses 0,23 EUR
1.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% 1 lpp. - 0,57 EUR
1.8. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% 1 lpp. - 1,00 EUR
1.9. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% abas puses - 1,00 EUR
1.10. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% abas puses - 2,00 EUR
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem: (ar PVN 21%)
2.1. A4 - Melnbalts 1 lpp. 0,08 EUR
2.2. A4 - Melnbalts abas puses 0,17 EUR
2.3. A4 - Krāsains 1 lpp. 0,34 EUR
2.4. A4 - Krāsains abas puses 0,69 EUR
2.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. 0,13 EUR
2.6. A3 - Melnbalts abas puses 0.28 EUR
2.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% abas puses - 0,69 EUR
2.8. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% 1 lpp. - 1,21 EUR
2.9. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% abas puses - 1,21 EUR
2.10. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25- 100% abas puses - 2,42 EUR
3. Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Pasta izdevumi.
Cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem ir iespēja pasūtīt audiogrāmatas un grāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16