Siguldas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000685

Adrese:

Leona Paegles iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67973258 @
Bibliotēkā 29387505 @
Bibliotēkā 67700865
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010487315

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

535B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

1927. gada 1. decembris uzskatīts par Siguldas pilsētas bibliotēkas izveidošanās datumu. Bibliotēka darbojusies Pilsētas valdes telpās, Ausekļa ielā 7. Par bibliotekāru 20.–30. gados strādājis Jānis Zuze (mākslinieka Zigurda Zuzes tēvs). Pirmās inventāra grāmatas iekārtotas pēc kara - 1945. gadā, un darbojās kā Siguldas pilsētas bibliotēka. Dažādu reformu rezultātā vairākkārt mainīts bibliotēkas nosaukums un atrašanās vieta. 2010. gadā, apvienojot Siguldas pilsētas bibliotēku ar Siguldas bērnu bibliotēku, tiek izveidota Siguldas novada pašvaldības iestāde Siguldas novada bibliotēka ar Bērnu literatūras nodaļu. Bibliotēkas pārraudzībā darbojās struktūrvienību bibliotēkas - Siguldas pagasta Centra, Jūdažu, Mores un Allažu pagasta bibliotēkas. No 2018. gada 9. oktobra bibliotēka darbojas kā Siguldas novada pašvaldības iestādes “Siguldas novada Kultūras centrs” struktūrvienība ar tās pakļautībā esošajām 4 pagastu bibliotēkām. 2021.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Siguldas novada bibliotēka sāk darboties kā Siguldas novada pašvaldības iestāde ar struktūrvienībām: Siguldas pagasta bibliotēka, Jūdažu Bibliotēka un sabiedriskais centrs, Mores bibliotēka, Mālpils bibliotēka, Sidgundas bibliotēka, Allažu bibliotēka, Inčukalna bibliotēka, Krimuldas bibliotēka, Inciema bibliotēka, Lēdurgas bibliotēka, Lēdurgas bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta “Atmoda”.

Darbība:

Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, datubāžu veidošanu. Galvenās funkcijas: informācijas vākšana, literatūras popularizēšana, kultūras un izklaides pasākumu organizēšana, starpbibliotēku sadarbība, novada bibliotēku konsultatīvais darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. trešdiena - metodiskā diena - apmeklētājiem slēgta! Grāmatas nodot un, iepriekš sev interesējošo grāmatu pasūtot elektroniskajā katalogā, saņemt varēs arī pēc bibliotēkas darba laika kultūras centrā “Siguldas devons” pie administratora darbdienās līdz plkst. 21.00. Bibliotēka pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, jo ēkā izbūvēts lifts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bezvadu internets
2 Datori un internets
3 Latvijas filmas
4 LURSOFT laikrakstu bibliotēka news.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

640

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

2755

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1071

Pārējie:

1684

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

177913

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 27220
Pieaugušie 21058
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 6162
Virtuālais apmeklējums 150693
Digitālie pakalpojumi 150190
Bibliotēkas tīmekļa vietne 4255
Tiešsaistes kataloga izmantošana 132137
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 13798
Datubāzu apmeklējums 503
Abonētās 503

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

48280

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9039

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 47247
Grāmatas 39623
Seriālizdevumi 7253
Audiovizuālie resursi 37
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējās krājuma vienības 332
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1033
Audio grāmatas un seriālizdevumi 11
Citi digitāli resursi 3
Datubāzes (skaits) 1019
Abonētās 1019
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 66
Bērnu un jauniešu grāmatas 11534
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 144
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 99

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2054

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1308

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

35522

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2054 1308 35518
Grāmatas 1038 753 31339
Seriālizdevumi 981 554 3832
Audiovizuālie resursi 3 230
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 4
Nepublicētie dokumenti 19
Pārējās krājuma vienības 32 1 84
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4
Datubāzes (skaits) 4
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3 1 79
Bērnu un jauniešu grāmatas 411 171 3128

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 12
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

7

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 109 109
Teksta dokumenti - Lappuses 109 109
Attēlizdevumi 278 59 337
Skaņu ieraksti 4 4
Video ieraksti 6 6
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 1 50
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 5 53
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 5 53
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 1 50