Siguldas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000685

Adrese:

Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67700865 @
Bibliotēkā 67972425 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ligita Zīverte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009238109

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

535A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1895

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku kā - Siguldas labdarības biedrības b-ka lasāmas 1895.gada laikrakstā „ Dienas Lapa” Nr. 51.1922.gada beigās sāk darboties Siguldas biedrības Vidzemes Šveice Kultūras fonda b-ka ar 442 sējumiem. Pirmās inventāra grāmatas iekārtotas pēc kara 1945.gadā. Dažādu reformu un reorganizāciju rezultātā vairākkārt mainīts b-kas nosaukums un atrašānās vieta. 2010. gadā reorganizēta Siguldas novada bibliotēku darbība, izveidota pašvaldības iestāde – Siguldas novada bibliotēka (SNB) ar bērnu literatūras nodaļu. SNB pakļautībā darbojas – struktūrvienību bibliotēkas - Siguldas pagasta Centra bibliotēka un Jūdažu bibliotēka, Mores pagasta bibliotēka, Allažu pagasta bibliotēka. SNB veic administratīvās, personāla vadības un konsultatīvās funkcijas. 2015. gadā reorganizācijas rezultātā Siguldas novada bibliotēka pārveidota par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību ar pakļautībā esošajām 4 pagasta bibliotēkām.

Darbība:

Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, datubāzu veidošanu. Galvenās funkcijas: informācijas vākšana, literatūras popularizēšana, kultūras un izklaides pasākumu organizēšana, starpbibliotēku sadarbība, novada bibliotēku konsultatīvais darbs. Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša 1. trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bezvadu internets
Datori un internets
Latvijas filmas
LURSOFT laikrakstu bibliotēka news.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas
Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1981

Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

462

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

96

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2049

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

777

Pārējie:

1272

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

21315

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15313

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6002

Virtuālais apmeklējums:

8872

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

54964

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10835

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 40182
Seriālizdevumi 14673
Audiovizuālie resursi 83
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 22
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 60
Bērnu grāmatas 8789

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 97
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 54
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2285

Izslēgto dokumentu kopskaits:

395

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

32380

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1301 29077
Seriālizdevumi 962 395 3044
Audiovizuālie resursi 11 208
Kartogrāfiskie materiāli 2 7
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Nepublicētie dokumenti 3 13
Pārējie dokumenti 6 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 85
Bērnu grāmatas 2015 3550

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 9
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 36 36
Video ieraksti 2 2
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 33
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 33