Siguldas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000685

Adrese:

Skolas iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67700865 @
Bibliotēkā 67972425 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ligita Zīverte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009238109

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1644

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

535A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1895

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku kā - Siguldas labdarības biedrības b-ka lasāmas 1895.gada laikrakstā „ Dienas Lapa” Nr. 51.1922.gada beigās sāk darboties Siguldas biedrības Vidzemes Šveice Kultūras fonda b-ka ar 442 sējumiem. Pirmās inventāra grāmatas iekārtotas pēc kara 1945.gadā. Dažādu reformu un reorganizāciju rezultātā vairākkārt mainīts b-kas nosaukums un atrašānās vieta. 2010. gadā reorganizēta Siguldas novada bibliotēku darbība, izveidota pašvaldības iestāde – Siguldas novada bibliotēka (SNB) ar bērnu literatūras nodaļu. SNB pakļautībā darbojas – struktūrvienību bibliotēkas - Siguldas pagasta Centra bibliotēka un Jūdažu bibliotēka, Mores pagasta bibliotēka, Allažu pagasta bibliotēka. SNB veic administratīvās, personāla vadības un konsultatīvās funkcijas. 2015. gadā reorganizācijas rezultātā Siguldas novada bibliotēka pārveidota par Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienību ar pakļautībā esošajām 4 pagasta bibliotēkām.

Darbība:

Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, datubāzu veidošanu. Galvenās funkcijas: informācijas vākšana, literatūras popularizēšana, kultūras un izklaides pasākumu organizēšana, starpbibliotēku sadarbība, novada bibliotēku konsultatīvais darbs. Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša 1. trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bezvadu internets
Datori un internets
Latvijas filmas
LURSOFT laikrakstu bibliotēka news.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas
Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1981

Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

462

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

96

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2005

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

757

Pārējie:

1248

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

22875

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

16417

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6458

Virtuālais apmeklējums:

927

Sociālo tīklu apmeklējums:

1909

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

55525

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13056

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 36527
Seriālizdevumi 18837
Audiovizuālie resursi 135
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 21
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 48
Bērnu grāmatas 8528

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2159

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2070

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

30490

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27092 1176 493 27775
Seriālizdevumi 3092 962 1576 2478
Audiovizuālie resursi 185 13 1 197
Kartogrāfiskie materiāli 4 1 5
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 1 1 2
Nepublicētie dokumenti 10 10
Pārējie dokumenti 16 6 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 89 6 83
Bērnu grāmatas 3089 317 64 3342

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 9
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

78

Tematiskie pasākumi:

29

Projektizstrāde:

1