Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000705

Adrese:

Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67925390 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Mālpils bibliotēka
Iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Čīma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000048627

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1629

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

833B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēku sarakstos kā Mālpils Labdarības bibliotēkas dibināšanas gads norādīts 1922.gads, kad Kultūras fonda dome nolēmusi piešķirt Mālpils Labdarības biedrībai Kultūras fonda bibliotēku. Pirmā pasaules kara laikā bibliotēka tika iznīcināta kopā ar labdarības biedrības namu. Pēckara periodā tās darbība atjaunojās. Otrajā pasaules karā un tam sekojošā politiskā režīma rezultātā bibliotēka zaudēja visu grāmatu fondu. 1945.gadā bibliotēka atkal atsāka darbu. Kopš 1988.gada tā atrodas plašās telpās Kultūras centra ēkā. Mālpils novada bibliotēka līdz 2021.g. 1. jūlijam bija Mālpils novada pašvaldības struktūrvienība, kura veic kultūras, izglītības un informācijas darbu. No 2021.gada 1.jūlija administratīvi teritoriālās reformas rezultātā esam Siguldas novada Mālpils bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku brīvpieeju un tās izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Bibliotēkas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 14:00 18:00 Katra mēneša pirmā trešdiena-Metodiskā diena
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana A4 formāta lapai no vienas puses 0,13 eiro
2 Kopēšana A4 formāta lapai no divām pusēm 0,15 eiro
3 Kopēšana A3 formāta lapai 0,25 eiro
4 Teksta izdruka A4 formāta lapai (Melnbalta un Krāsaina) 0,13; 0,22 eiro
5 Skenēšana 0,11 eiro
6
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

218

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

593

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

173

Pārējie:

420

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

12109

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 9589
Pieaugušie 5550
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4039
Virtuālais apmeklējums 2520
Digitālie pakalpojumi 2442
Tiešsaistes kataloga izmantošana 432
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2010
Datubāzu apmeklējums 78
Abonētās 78

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11370

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

870

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 11249
Grāmatas 9793
Seriālizdevumi 1456
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 121
Datubāzes (skaits) 121
Abonētās 121
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1550
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1286

Izslēgto dokumentu kopskaits:

869

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

11099

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1286 869 11095
Grāmatas 513 255 9306
Seriālizdevumi 773 614 1789
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4
Datubāzes (skaits) 4
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 7
Bērnu un jauniešu grāmatas 52 53 1504

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1