Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000691

Adrese:

Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67970289 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Siguldas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Rudze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010487368

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1613

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
SAC "Gaismiņas" SAC "Gaismiņas", Stīveri, Siguldas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

710A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka Allažos darbojusies jau 1935.gadā, bet oficiāls dokuments apliecina tās darbību no 1952.gada.

Darbība:

Apkalpo 156 km2 teritoriju ar 1861 iedzīvotāju. Komplektēšanā prioritāte tiek dota latviešu oriģinālliteratūrai un nozaru literatūrai pedagoģijā, sociālajās un vides zinātnēs. Novadpētniecības darbā akcentē novada kultūras kanona izvēlētās tēmas: “Novada biotopu daudzveidība un vides aizsardzība”, “Allažu Ķimeļa” vēsture”, “Allažu kolhoza vēsture”, “Allažu baznīca-valsts nozīmes kultūras piemineklis”. Bibliotēkā mājvietu radusi bērnu folkloras kopa „Tiptaiņi” un Allažu pensionāru kopa. Aktīva sadarbība ar pirmskolas grupām. Izveidota izstāžu siena ar maināmām foto izstādēm. Turpinās regulāra pagasta sabiedrisko notikumu fotofiksācija. Grāmatu krājums rekataloģizēts, darbā tiek izmantota programma Alise. Sociālās aprūpes centrā “Gaismiņas” 2018.gadā atsācis darbu grāmatu izsniegšanas punkts. Līdz Covid -19 pandēmijas sākumam bibliotēkā 1 stundu dienā pieņēma pasta darbiniece, darbojās pensionāru kopa un notika aktīva sadarbība ar pirmskolas grupām. SAC “Gaismiņas” darbojās grāmatu maiņas punkts un reizi mēnesī notika video un foto prezentācijas. Pašlaik visas aktivitātes ierobežotas. Bibliotēkā izveidota izstāžu siena foto izstādēm. Uzsākta novadpētniecības krājuma digitalizācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārējais apkalpošanas punkts Dienas centrā "Gaismiņas". Pašvaldības īpašums
Papildu informācija par infrastruktūru:

Precizēta telpu kopplatība.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

179

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

151

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1196

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1092

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Virtuālais apmeklējums:

265

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2792

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2278
Seriālizdevumi 514
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 150

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

690

Izslēgto dokumentu kopskaits:

742

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6964

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 243 182 6493
Seriālizdevumi 447 557 447
Audiovizuālie resursi 3 17
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 19 15 624

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 16 16
Teksta dokumenti - Lappuses 29 29