Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000691

Adrese:

Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29324787 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Siguldas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Rudze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010487368

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1613

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
SAC "Gaismiņas" SAC "Gaismiņas", Stīveri, Siguldas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

710B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka Allažos darbojusies jau 1935.gadā, bet oficiāls dokuments apliecina tās darbību no 1952.gada.

Darbība:

Pašreiz pagastā dzīvo 1914 cilvēki, bet tiek apkalpoti visa novada iedzīvotāji. 2023.gadā starp pārējām novada bibliotēkām pārsūtītas ap 130 grāmatu. Notiek laba sadarbība ar LNB. Komplektēšanā prioritāte ir latviešu oriģinālliteratūra, pieaugušo un bērnu daiļliteratūra, nozaru literatūra pedagoģijā un sociālajās zinātnēs. Tika uzsākta krājuma papildināšana angļu valodā. Novadpētniecībā akcentē novada kultūras kanona izvēlētās tēmas. Bibliotēka sadarbojas ar Allažu pensionāru kopu, Sociālo aprūpes māju “Gaismiņas”, Sociālās aprūpes centru “Allaži”, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs “ Austrumi”, Allažu pamatskolas pirmskolu, Allažu pamatskolu, Allažu Tautas namu sniedzot visdažādākos bibliotekāros pakalpojumus. Laba sadarbība ar citām novada bibliotēkām. Katru mēnesi tiek veidotas tematiskās un literārās izstādes, rīkoti pasākumi un dažādas aktivitātes. No 2023.gada septemra bibliotēkā darbojas lasītāju klubs "1000 un viena lapaspuse", ir uzsāktas "Droša interneta" meistrklases. Bibliotekā izstāžu siena tika parcelta uz citu telpu, lai ienākot bibliotēkā tā ir pirmā, ko apmeklētājs ierauga. Šeit tiek izvietotas gleznas, fotogrāfijas un citi uzskates materiāli par konkrēto tēmu. Turpinās darbs ar novadpētniecības materiāliem, gan palīdzot apmeklētājiem un sadarbības partneriem atlasīt no esošajiem, gan sameklēt datu bāzēs vajadzīgos novadpētniecības materiālus, kā arī turpinās novadpētniecības krājuma digitalizācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

274

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

192

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4639

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3670
Pieaugušie 2007
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1663
Virtuālais apmeklējums 969
Digitālie pakalpojumi 944
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 944
Datubāzu apmeklējums 25
Abonētās 25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5263

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

913

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5198
Grāmatas 3394
Seriālizdevumi 1804
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 65
Datubāzes (skaits) 65
Abonētās 65
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 704
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 130
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 117
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

531

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1060

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6937

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 531 1060 6934
Grāmatas 227 659 6203
Seriālizdevumi 304 377 731
Audiovizuālie resursi 17
Pārējās krājuma vienības 7
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 8
Bērnu un jauniešu grāmatas 47 24 673

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 16 16
Teksta dokumenti - Lappuses 29 29