Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000691

Adrese:

Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29324787 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Siguldas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Rudze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010487368

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1613

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
SAC "Gaismiņas" SAC "Gaismiņas", Stīveri, Siguldas novads

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

710B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka Allažos darbojusies jau 1935.gadā, bet oficiāls dokuments apliecina tās darbību no 1952.gada.

Darbība:

Pašreiz pagastā dzīvo 1914 cilvēki, bet tiek apkalpoti visa novada iedzīvotāji. 2023.gadā starp pārējām novada bibliotēkām pārsūtītas ap 130 grāmatu. Notiek laba sadarbība ar LNB. Komplektēšanā prioritāte ir latviešu oriģinālliteratūra, pieaugušo un bērnu daiļliteratūra, nozaru literatūra pedagoģijā un sociālajās zinātnēs. Tika uzsākta krājuma papildināšana angļu valodā. Novadpētniecībā akcentē novada kultūras kanona izvēlētās tēmas. Bibliotēka sadarbojas ar Allažu pensionāru kopu, Sociālo aprūpes māju “Gaismiņas”, Sociālās aprūpes centru “Allaži”, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs “ Austrumi”, Allažu pamatskolas pirmskolu, Allažu pamatskolu, Allažu Tautas namu sniedzot visdažādākos bibliotekāros pakalpojumus. Laba sadarbība ar citām novada bibliotēkām. Katru mēnesi tiek veidotas tematiskās un literārās izstādes, rīkoti pasākumi un dažādas aktivitātes. No 2023.gada septemra bibliotēkā darbojas lasītāju klubs "1000 un viena lapaspuse", ir uzsāktas "Droša interneta" meistrklases. Bibliotekā izstāžu siena tika parcelta uz citu telpu, lai ienākot bibliotēkā tā ir pirmā, ko apmeklētājs ierauga. Šeit tiek izvietotas gleznas, fotogrāfijas un citi uzskates materiāli par konkrēto tēmu. Turpinās darbs ar novadpētniecības materiāliem, gan palīdzot apmeklētājiem un sadarbības partneriem atlasīt no esošajiem, gan sameklēt datu bāzēs vajadzīgos novadpētniecības materiālus, kā arī turpinās novadpētniecības krājuma digitalizācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

130,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10