Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000687

Adrese:

Siguldas iela 13, More, Mores pag., Siguldas nov., LV-2170

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22499688 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Siguldas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Mores bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivonna Kļaviņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010487353

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1645

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

711B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Mores pagasta bibliotēkas dibināšanas gads - 1952.gads. Par to liecina ieraksti inventāra grāmatā. Pēc valsts izziņas datiem Mores pagasta bibliotēkas biedrība dibināta 1911.gadā. 1923.gadā J.Ziemelis paraksta kultūras fonda bibliotēkas noteikumus un saņem 442 grāmatas fonda papildināšanai. 1938.gadā Mores biliotēkas biedrību likvidē, to pāņem Lauksaimniecības biedrība. 1946.gadā Rīgas apriņķi darbu atjauno 58 bibliotēkas, tajā skaitā arī Mores pagasta bibliotēka. 1949.gadā Mores pagasta bibliotēka tiek pārdēvēta par Kārtūžu ciema bibliotēku. Dažādos laikos bibliotēka piedzīvojusi arī rajonu maiņas - sākotnēji Rīgas apriņķī, Cēsu rajonā, bet no 2003.gada 1.jūnija Siguldas novadā.

Darbība:

Mores bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centrs, kuras darbības mērķi - veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

212

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

121

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2303

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2241
Pieaugušie 1357
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 884
Virtuālais apmeklējums 62
Datubāzu apmeklējums 62
Abonētās 62

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2743

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

353

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2623
Grāmatas 1179
Seriālizdevumi 1372
Audiovizuālie resursi 64
Nošizdevumi 8
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 120
Datubāzes (skaits) 120
Abonētās 120
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 18
Bērnu un jauniešu grāmatas 356
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

587

Izslēgto dokumentu kopskaits:

473

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4364

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 587 473 4361
Grāmatas 189 3942
Seriālizdevumi 397 473 397
Audiovizuālie resursi 11
Nošizdevumi 5
Pārējās krājuma vienības 1 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 975

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1