Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000702

Adrese:

Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25587946 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Inciema bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarma Jurgelāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009131557

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1625

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

757B

Akreditācijas datums:

12.02.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gads

Darbība:

Inciema bibliotēka ir kultūras un izglītības iestāde, kuras mērķis bibliotekāro, bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Tās durvis ir atvērtas ikvienam interesentam. Bibliotēkai ir telpas abonementam, lasītavai, ir arī iekārtots bērnu stūrītis.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:30
Piektdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

124

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

119

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2510

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1588
Pieaugušie 1224
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 364
Virtuālais apmeklējums 922
Digitālie pakalpojumi 868
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 868
Datubāzu apmeklējums 54
Abonētās 54

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3396

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

211

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3364
Grāmatas 1823
Seriālizdevumi 916
Pārējās krājuma vienības 625
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 32
Datubāzes (skaits) 32
Abonētās 32
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 348
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

676

Izslēgto dokumentu kopskaits:

808

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5766

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 676 808 5763
Grāmatas 240 445 5172
Seriālizdevumi 436 363 585
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 71 81 841

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2