Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000702

Adrese:

Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67957719 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarma Jurgelāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009131557

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1625

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

757A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gads

Darbība:

Inciema bibliotēka ir kultūras informācijas un izglītības iestāde, kuras darbības mērķis bibliotekāro, bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:30
Piektdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

124

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

125

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1157

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1022

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

135

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3178

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

126

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2113
Seriālizdevumi 1065
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 283

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

632

Izslēgto dokumentu kopskaits:

853

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6415

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 249 203 5546
Seriālizdevumi 383 650 865
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 67 24 838

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2