Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000706

Adrese:

Zvaigžņu iela 5 - 16, Sidgunda, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67956892 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Siguldas novada elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Sidgundas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anete Dace Zutere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000048646

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1630

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

834B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Ar 1945. gada 5.augusta Rīgas apriņķa Izpildu komitejas sēdes lēmumu Nr.420 tiek dibināta bibliotēka.

Darbība:

Sidgundas bibliotēka piedāvā brīvas pieejas grāmatu krājumu - daiļliteratūra, nozaru literatūra, bērnu grāmatas, enciklopēdijas, preses izdevumi. Pieejams bezmaksas internets. Ir kopēšanas un printēšanas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 18:00
Piektdiena 12:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

43

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3630

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 380
Pieaugušie 368
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 12
Virtuālais apmeklējums 3250
Digitālie pakalpojumi 3227
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 3227
Datubāzu apmeklējums 23
Abonētās 23

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1021

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 959
Grāmatas 580
Seriālizdevumi 379
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 62
Datubāzes (skaits) 62
Abonētās 62
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 5
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

597

Izslēgto dokumentu kopskaits:

790

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4383

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 597 790 4380
Grāmatas 131 397 3517
Seriālizdevumi 466 393 860
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 47 343

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1