Lēdurgas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000500

Adrese:

Emiļa Melngaiļa iela 2A, Lēdurga, Lēdurgas pag., Siguldas nov., LV-4012

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25622428 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Sigulda novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Lēdurgas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Rostoka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900027568

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0262

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2009

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

497B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1892

Sākums:

Arhīva fonda “Izglītības Ministrijas” dokumentos- bibliotēkas lietā redzams, ka Lēdurgas Saviesīgās biedrības bibliotēka dibināta 1913. gadā, reizē ar pašu biedrību. Šis, 1913. gads arī skaitās bibliotēkas dibināšanas gads. Pēc novadpētniecības materiāliem- Lēdurgā pirmā bibliotēka radās 1892. gadā pie Labdarības biedrības.

Darbība:

Bibliotēka kā informatīvais un zināšanu atbalsts gan formālajai izglītībai, gan izglītībai mūža garumā. Bibliotēka palīdz visām paaudzēm mācīties un attīstīties, nodrošinot informācijas tehnoloģijas, kas ļauj piekļūt informācijas resursiem, e-pakalpojumiem un virtuālajiem komunikāciju kanāliem. Mērķis: Radīt pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formā, būt pagasta un novada vēstures apzinātājai, saglabātājai un popularizētājai. Sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 12:30 15:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena (lasītājus neapkalpo).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Interneta un datoru lietošana. Lietotājiem pieejami 8 datori ar interneta pieslēgumu.
2. Pieejamas 2 abonētās datu bāzes un 1 pašu veidotā datu bāze. Abonētās datu bāzes NEWS un Letonika. Pašu veidotā datu bāze BIS ALISE-i
3. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā. Grāmatu lietošanas termiņš - 30 dienas, žurnāliem -15 dienas.
4. Konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumu, citiem informācijas resursiem un informācijas sistēmām. Pēc lietotāju pieprasījumiem.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

231

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Pārējie:

147

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

13900

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2216
Pieaugušie 1602
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 614
Virtuālais apmeklējums 11684
Digitālie pakalpojumi 11653
Tiešsaistes kataloga izmantošana 14
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 11639
Datubāzu apmeklējums 31
Abonētās 31

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5859

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

639

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5840
Grāmatas 3007
Seriālizdevumi 2770
Pārējās krājuma vienības 63
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 19
Datubāzes (skaits) 19
Abonētās 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 646
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1125
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 498
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 627

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

649

Izslēgto dokumentu kopskaits:

690

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7832

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 649 690 7828
Grāmatas 307 363 6601
Seriālizdevumi 339 326 1209
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 6
Attēlizdevumi 1 2
Pārējās krājuma vienības 3 8
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4
Citi digitāli resursi 1
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 101 66 1308

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1