Jūdažu Bibliotēka un sabiedriskais centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000688

Adrese:

"Sabiedriskais centrs", Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26179911 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Godīga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900010487283

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1643

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

534B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

1948.gads - pamatojoties uz pirmajiem ierakstiem inventāra grāmatā.

Darbība:

Bibliotēka ir Jūdažu ciemata sabiedriskais un informācijas centrs, veicina iedzīvotāju izglītību, attīstību un zinātkāri. Galvenās funkcijas - informācijas vākšana, literatūras popularizēšana, kultūras un izklaides pasākumu organizēšana, kvalitatīvu informacionālo pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

6006

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2206
Pieaugušie 1915
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 291
Virtuālais apmeklējums 3800
Digitālie pakalpojumi 3774
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 3774
Datubāzu apmeklējums 26
Abonētās 26

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4019

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

132

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4014
Grāmatas 2368
Seriālizdevumi 1643
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 5
Datubāzes (skaits) 5
Abonētās 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 132
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 69
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 61

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

575

Izslēgto dokumentu kopskaits:

900

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5805

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 575 900 5802
Grāmatas 158 430 5143
Seriālizdevumi 416 470 621
Audiovizuālie resursi 6
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1 31
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 16 3 778

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1