Siguldas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000689

Adrese:

Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67800954 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Siguldas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Siguldas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Jansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000104783342

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1642

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2011

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

533B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas iestāde, kura glabā un sistematizē grāmatas, periodisko literatūru. Galvenā prioritāte bibliotēkas darbībā ir apmeklētāju pieprasījumu apmierinājums ne tikai ar nepieciešamo literatūru, bet arī ar informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katru trešdienu - metodiskā diena.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

471

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

109

Pārējie:

362

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

8022

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 5716
Pieaugušie 4722
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 994
Virtuālais apmeklējums 2306
Digitālie pakalpojumi 2281
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2281
Datubāzu apmeklējums 25
Abonētās 25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5143

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

491

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5118
Grāmatas 3986
Seriālizdevumi 1132
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 25
Datubāzes (skaits) 25
Abonētās 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 946
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1018

Izslēgto dokumentu kopskaits:

233

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9444

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1018 233 9441
Grāmatas 610 71 8009
Seriālizdevumi 408 162 1408
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 22
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7
Bērnu un jauniešu grāmatas 154 3 1217

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1