Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000700

Adrese:

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25586383 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Krimuldas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Jelniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009245897

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

758A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gada 4.februāris

Darbība:

Iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena Metodiskā diena
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets * Internets, datoru pakalpojumu, interneta pieslēguma, bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes * Piekļuve bezmaksas datu bāzēm:Letonika un Lursoft. * Pašu veidotā datu bāze BIS, ALISE-i
3. Starpbibliotēku abonoments (SBA) * Iespieddarbus kuri nav Krimuldas bibliotēkā var pasūtīt izmantojot SBA
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

224

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

175

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2781

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2387

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

394

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5514

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

141

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3226
Seriālizdevumi 2288
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 530

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 124
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 62
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 62

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1058

Izslēgto dokumentu kopskaits:

401

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8944

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 510 401 8003
Seriālizdevumi 548 932
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15
Bērnu un jauniešu grāmatas 124 48 1233

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1