Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000700

Adrese:

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25586383 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Krimuldas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Jelniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009245897

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

758B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gada 4.februāris

Darbība:

Iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena Metodiskā diena
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets * Internets, datoru pakalpojumu, interneta pieslēguma, bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes * Piekļuve bezmaksas datu bāzēm:Letonika un Lursoft. * Pašu veidotā datu bāze BIS, ALISE-i
3. Starpbibliotēku abonoments (SBA) * Iespieddarbus kuri nav Krimuldas bibliotēkā var pasūtīt izmantojot SBA
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

331

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

97

Pārējie:

234

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

11660

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3408
Pieaugušie 2938
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 470
Virtuālais apmeklējums 8252
Digitālie pakalpojumi 8155
Tiešsaistes kataloga izmantošana 8
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 8147
Datubāzu apmeklējums 97
Abonētās 97

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8952

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

416

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 8853
Grāmatas 4761
Seriālizdevumi 4074
Pārējās krājuma vienības 18
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 99
Datubāzes (skaits) 99
Abonētās 99
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1123
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 346
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 216
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 130

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1368

Izslēgto dokumentu kopskaits:

250

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

10066

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1368 250 10063
Grāmatas 626 250 8379
Seriālizdevumi 742 1669
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 5
Pārējās krājuma vienības 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15
Bērnu un jauniešu grāmatas 178 18 1419

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Bibliomāts:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1