Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000700

Adrese:

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67976872 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Jelniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068799

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

758A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gada 4.februāris

Darbība:

Iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena Metodiskā diena
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets * Internets, datoru pakalpojumu, interneta pieslēguma, bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes * Piekļuve bezmaksas datu bāzēm:Letonika un Lursoft. * Pašu veidotā datu bāze BIS, ALISE-i
3. Starpbibliotēku abonoments (SBA) * Iespieddarbus kuri nav Krimuldas bibliotēkā var pasūtīt izmantojot SBA
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

175

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

139

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1104

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1026

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Virtuālais apmeklējums:

300

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3030

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

96

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1797
Seriālizdevumi 1233
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 317

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1091

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1646

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

8151

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 701 902 7758
Seriālizdevumi 390 740 384
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 2 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 15
Bērnu un jauniešu grāmatas 144 36 1157

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2