Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000839

Adrese:

Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64250830 26667919 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Rokpelne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

487B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Valmieras bibliotēka dibināta 1920.gada 24.februārī.

Darbība:

Valmieras bibliotēka ir Valmieras novada pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūras, izglītības un informācijas pakalpojumus, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūrvides un mūžizglītības attīstību, kā arī veikt koordinējošo un administrējošo darbu Bibliotēkas struktūrvienībām – 33 filiālbibliotēkām Valmieras novadā, strādāt kā koordinācijas un konsultāciju centrs skolu bibliotēkām. Valmieras bibliotēka kā Valmieras integrētās bibliotēkas dalībbibliotēka, nezaudējot savu identitāti, ir demokrātiski iekļāvusies tās darbībā. Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Tas ir Latvijā jauns pilsētas un reģionālās augstskolas sadarbības veids, kurā profesionāli sadarbojas neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus. Valmieras integrētā bibliotēka ir atpazīstama lietotāju un profesionāļu vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem pakalpojumiem, klientiem piedāvātajām iespējām, kompetentiem darbiniekiem un spēju uzdrīkstēties un rīkoties radoši.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā diena (bibliotēka slēgta). DARBA LAIKI JŪLIJĀ - AUGUSTĀ: Bibliotēkas un Kopētavas darba laiks Pirmdiena 12.00 - 19.00 Otrdiena 10.00 - 17.00 Trešdiena 10.00 - 17.00 Ceturtdiena 12.00 - 19.00 Piektdiena 10.00 - 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
4. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Bibliotēkas 1.stāvā iedzīvotājiem tiek piedāvātas ierīces un datortehnika un konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64281443, 64222464, e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana , nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp.
6. Valmieras novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Valmieras bibliotēkas un33 Valmieras novada filiālbibliotēku, ViA bibliotēkas un Valmieras novada skolu bibliotēku elektronisks kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības datu bāzēs un studentu darbu bāzē. Apmeklējiet https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Valmieras bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā
9. DVD abonements Filmu kolekcija un citi audiovizuālie materiāli
10. Individuālās un grupu lasītavas Lasītavu rezevācija pie bibliotēkas darbiniekiem 2.stāvā vai pa tālruni 64281443, mob. 2664430
11. E-grāmatas E-grāmatas latviešu un angļu valodā
12. Abonētas datubāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, LETA arhīvs, Nozare.lv, Britannica, EBSCO eBook Public Library Collection.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Atjaunota Valmieras bibliotēkas Lasītāja karte EUR 2,85
2. Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra telpas un Valmieras bibliotēkas lasītavas noma EUR 21,34 (viena stunda)
3. Multimēdiju projektora noma EUR 14,23
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

2497

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

194

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

4624

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1227

Pārējie:

3397

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

65355

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

51399

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13956

Virtuālais apmeklējums:

203251

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

71661

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10941

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 58671
Seriālizdevumi 12055
Audiovizuālie resursi 846
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 26
Pārējie dokumenti 60
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 9401

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 434
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 385

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4150

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2961

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

83937

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2067 1656 76100
Seriālizdevumi 2053 1242 5464
Audiovizuālie resursi 11 38 2027
Kartogrāfiskie materiāli 57
Nošizdevumi 9 80
Pārējie dokumenti 10 25 144
Elektroniskais krājums (summa) 65
Citi elektroniskie resursi 65
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 735 362 12380

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 104
Darbiniekiem 46
Lasītājiem 58
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

90

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 4021 131 4052
Teksta dokumenti - Lappuses 8361 812 9173
Attēlizdevumi 1368 364 1732
Skaņu ieraksti 17 25 42
Video ieraksti 94 9 103
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 4 3 40
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 26 6 11
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 24 21 20
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 28 25
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 4 19 34
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 30 25 45