Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000839

Adrese:

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64250830 26667919 @ 64250835
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras pilsētas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Rokpelne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

487B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Valmieras bibliotēka dibināta 1920.gada 24.februārī.

Darbība:

Valmieras bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Valmieras bibliotēka kā Valmieras integrētās bibliotēkas dalībbibliotēka, nezaudējot savu identitāti, ir demokrātiski iekļāvusies tās darbībā. Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Tas ir Latvijā jauns pilsētas un reģionālās augstskolas sadarbības veids, kurā profesionāli sadarbojas neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus. Valmieras integrētā bibliotēka ir atpazīstama lietotāju un profesionāļu vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem pakalpojumiem, klientiem piedāvātajām iespējām, kompetentiem darbiniekiem un spēju uzdrīkstēties un rīkoties radoši. Valmieras bibliotēkā darbojas Eiropas Komisijas “Europe Direct” informācijas centrs Valmierā. Valmieras bibliotēka ir koordinācijas un konsultāciju centrs reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā diena (bibliotēka slēgta). DARBA LAIKI JŪLIJĀ - AUGUSTĀ: Bibliotēkas un Kopētavas darba laiks Pirmdiena 12.00 - 19.00 Otrdiena 10.00 - 17.00 Trešdiena 10.00 - 17.00 Ceturtdiena 12.00 - 19.00 Piektdiena 10.00 - 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
4. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Bibliotēkas 1.stāvā iedzīvotājiem tiek piedāvātas ierīces un datortehnika un konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64281443, 64222464, e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana , nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp.
6. Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs Valmieras bibliotēkas, ViA bibliotēkas un Mazsalacas, Rūjienas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas un Naukšēnu novadu pašvaldību publisko un skolu bibliotēku fizisks kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības datu bāzēs un studentu darbu bāzē. Apmeklējiet http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp!
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Valmieras bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā
9. DVD abonements Filmu kolekcija un citi audiovizuālie materiāli
10. Individuālās un grupu lasītavas Lasītavu rezevācija pie bibliotēkas darbiniekiem 2.stāvā vai pa tālruni 64281443, mob. 2664430
11. E-grāmatas E-grāmatas latviešu un angļu valodā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Atjaunota Valmieras bibliotēkas Lasītāja karte Atjaunota Valmieras bibliotēkas Lasītāja karte EUR 2,85
2. Telpu noma Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra telpas un Valmieras bibliotēkas lasītavas noma EUR 21,34 (viena stunda)
3. Multimēdiju projektora noma EUR 14,23
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

2497

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

194

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

6580

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1804

Pārējie:

4776

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

122000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

91835

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30165

Virtuālais apmeklējums:

181651

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

233749

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

21999

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 85158
Seriālizdevumi 146258
Audiovizuālie resursi 2066
Kartogrāfiskie materiāli 16
Nošizdevumi 127
Pārējie dokumenti 59
Elektroniskie resursi 65
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 7045

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 331
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 94
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 237

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

5197

Izslēgto dokumentu kopskaits:

7660

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

82406

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2723 3483 77559
Seriālizdevumi 2297 3988 2297
Audiovizuālie resursi 148 176 2038
Kartogrāfiskie materiāli 3 1 57
Nošizdevumi 7 57
Pārējie dokumenti 13 7 332
Elektroniskie resursi 6 5 66
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 608 16 435

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 102
Darbiniekiem 32
Lasītājiem 70
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 1610 931 2541
Teksta dokumenti - Lappuses 3209 2357 5566
Attēlizdevumi 198 140 338
Skaņu ieraksti 16 16
Video ieraksti 29 44 73
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 5 24 21
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 2 46 57
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 2 46 57
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 7 54 4
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 13 18 25