Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000839

Adrese:

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64250830 26667919 @ 64250835
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras pilsētas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter.com
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Rokpelne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

487A

Akreditācijas datums:

02.09.2014

Akreditācijas termiņš:

02.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Valmieras bibliotēka dibināta 1920.gada 24.februārī.

Darbība:

Valmieras bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Valmieras bibliotēka kā Valmieras integrētās bibliotēkas dalībbibliotēka, nezaudējot savu identitāti, ir demokrātiski iekļāvusies tās darbībā. Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Tas ir Latvijā jauns pilsētas un reģionālās augstskolas sadarbības veids, kurā profesionāli sadarbojas neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus. Valmieras integrētā bibliotēka ir atpazīstama lietotāju un profesionāļu vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem pakalpojumiem, klientiem piedāvātajām iespējām, kompetentiem darbiniekiem un spēju uzdrīkstēties un rīkoties radoši. Valmieras bibliotēkā darbojas Eiropas Komisijas “Europe Direct” informācijas centrs Valmierā. Valmieras bibliotēka ir koordinācijas un konsultāciju centrs reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā diena (bibliotēka slēgta). DARBA LAIKI JŪLIJĀ - AUGUSTĀ: Bibliotēkas un Kopētavas darba laiks Pirmdiena 12.00 - 19.00 Otrdiena 10.00 - 17.00 Trešdiena 10.00 - 17.00 Ceturtdiena 12.00 - 19.00 Piektdiena 10.00 - 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
4. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Bibliotēkas 1.stāvā iedzīvotājiem tiek piedāvātas ierīces un datortehnika un konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64281443, 64222464, e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana , nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp.
6. Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs Valmieras bibliotēkas, ViA bibliotēkas un Mazsalacas, Rūjienas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas un Naukšēnu novadu pašvaldību publisko un skolu bibliotēku fizisks kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības datu bāzēs un studentu darbu bāzē. Apmeklējiet http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp!
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Valmieras bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā
9. DVD abonements Filmu kolekcija un citi audiovizuālie materiāli
10. Individuālās un grupu lasītavas Lasītavu rezevācija pie bibliotēkas darbiniekiem 2.stāvā vai pa tālruni 64281443, mob. 2664430
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Atjaunota Valmieras bibliotēkas Lasītāja karte Atjaunota Valmieras bibliotēkas Lasītāja karte EUR 2,85
2. Telpu noma Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra telpas un Valmieras bibliotēkas lasītavas noma EUR 21,34 (viena stunda)
3. Multimēdiju projektora noma EUR 14,23
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

2497

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

194

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

6634

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1818

Pārējie:

4816

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

126000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

94830

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31170

Virtuālais apmeklējums:

163219

Sociālo tīklu apmeklējums:

16290

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

251105

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15937

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 101005
Seriālizdevumi 146632
Audiovizuālie resursi 3376
Kartogrāfiskie materiāli 13
Nošizdevumi 19
Pārējie dokumenti 60
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4999

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 788
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 733

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

5018

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5476

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

84869

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 78813 2369 2853 78319
Seriālizdevumi 3871 2478 2361 3988
Audiovizuālie resursi 1971 151 89 2066
Kartogrāfiskie materiāli 44 5 55
Nošizdevumi 43 5 50
Pārējie dokumenti 493 5 173 326
Elektroniskie resursi 92 5 65
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4495 508 305 10994

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 154
Darbiniekiem 24
Lasītājiem 130
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Pašu veidotās 3
Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 1270 340 1610
Teksta dokumenti - Lappuses 1270 1939 3209
Attēlizdevumi 198 198
Video ieraksti 29 29
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 5 24 21
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 5 24 21

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

48

Tematiskie pasākumi:

202

Projektizstrāde:

4

Izdevējdarbība:

1