Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000839

Adrese:

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64250830 26667919 @ 64250835
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras pilsētas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Rokpelne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

487B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Valmieras bibliotēka dibināta 1920.gada 24.februārī.

Darbība:

Valmieras bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Valmieras bibliotēka kā Valmieras integrētās bibliotēkas dalībbibliotēka, nezaudējot savu identitāti, ir demokrātiski iekļāvusies tās darbībā. Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Tas ir Latvijā jauns pilsētas un reģionālās augstskolas sadarbības veids, kurā profesionāli sadarbojas neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot informatīvos un personāla resursus. Valmieras integrētā bibliotēka ir atpazīstama lietotāju un profesionāļu vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem pakalpojumiem, klientiem piedāvātajām iespējām, kompetentiem darbiniekiem un spēju uzdrīkstēties un rīkoties radoši. Valmieras bibliotēkā darbojas Eiropas Komisijas “Europe Direct” informācijas centrs Valmierā. Valmieras bibliotēka ir koordinācijas un konsultāciju centrs reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā diena (bibliotēka slēgta). DARBA LAIKI JŪLIJĀ - AUGUSTĀ: Bibliotēkas un Kopētavas darba laiks Pirmdiena 12.00 - 19.00 Otrdiena 10.00 - 17.00 Trešdiena 10.00 - 17.00 Ceturtdiena 12.00 - 19.00 Piektdiena 10.00 - 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
4. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Bibliotēkas 1.stāvā iedzīvotājiem tiek piedāvātas ierīces un datortehnika un konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64281443, 64222464, e-pastu biblioteka.info@vcb.valmiera.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana , nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp.
6. Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs Valmieras bibliotēkas, ViA bibliotēkas un Mazsalacas, Rūjienas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas un Naukšēnu novadu pašvaldību publisko un skolu bibliotēku fizisks kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības datu bāzēs un studentu darbu bāzē. Apmeklējiet http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp!
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Valmieras bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā
9. DVD abonements Filmu kolekcija un citi audiovizuālie materiāli
10. Individuālās un grupu lasītavas Lasītavu rezevācija pie bibliotēkas darbiniekiem 2.stāvā vai pa tālruni 64281443, mob. 2664430
11. E-grāmatas E-grāmatas latviešu un angļu valodā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Atjaunota Valmieras bibliotēkas Lasītāja karte EUR 2,85
2. Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra telpas un Valmieras bibliotēkas lasītavas noma EUR 21,34 (viena stunda)
3. Multimēdiju projektora noma EUR 14,23
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

2497

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

194

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

6952

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2074

Pārējie:

4878

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

116818

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

89707

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27111

Virtuālais apmeklējums:

206843

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

189812

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

21891

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 84487
Seriālizdevumi 102491
Audiovizuālie resursi 2570
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 88
Pārējie dokumenti 130
Elektroniskie resursi 39
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 312
Bērnu grāmatas 8379

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 312
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 79
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 233

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4891

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5185

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

82112

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2560 4200 75919
Seriālizdevumi 2244 820 3721
Audiovizuālie resursi 45 33 2050
Kartogrāfiskie materiāli 57
Nošizdevumi 7 64
Pārējie dokumenti 35 124 243
Elektroniskie resursi 8 58
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 574 70 3301

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 106
Darbiniekiem 36
Lasītājiem 70
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

51

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 2541 1314 3855
Teksta dokumenti - Lappuses 5566 1789 7355
Attēlizdevumi 338 1023 1361
Skaņu ieraksti 16 16
Video ieraksti 73 5 78
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 2 46 57
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 13 18 25
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 2 46 57
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 1 9 46
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 14 28 11