Naukšēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000858

Adrese:

Pagasta nams, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64250905 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Naukšēnu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Praudiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115247

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0724

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

597A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1913

Sākums:

Naukšēnu Mūzikas-Palīdzības biedrības bibliotēka dibināta 1913. gadā. Laika gaitā mainījušies nosaukumi, atrašanās vieta. Ar nelieliem pārtraukumiem tā darbojas līdz šai dienai.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Apmācības un konsultācijas Datori un internets Ekskursijas Uzziņas un konsultācijas Izstādes Kopkatalogs Tematiskie pasākumi Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Bezmaksas apmācība darbam ar bibliogrāfiskajām d/b un konsultācija darbam ar datoru. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana. Ekskursijas pa bibliotēku. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Bibliotēkas rīkoto izstāžu apmeklējums. Informācijas meklēšana elektroniskajā kopkatalogā. Pasākumi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana (melnbalta) A4 formāts Kopēšana (krāsaina) A4 formāts Datorizdruka (melnbalta) A4 formāts Datorizdruka ( krāsains) A4 formāts / maksa atkarīga no krāsu laukuma/ Skenēšana 1 lappuse 1 lappuse 1 lappuse 1 lappuse 1 lappuse 0,06 EUR 0,21 EUR 0,12 EUR 0,29 - 0,41 EUR 0,25 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1993

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

161

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

472

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

153

Pārējie:

319

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3628

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2768

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

860

Virtuālais apmeklējums:

268

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7230

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

603

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3525
Seriālizdevumi 3700
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 252

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

830

Izslēgto dokumentu kopskaits:

800

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8866

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 226 214 8124
Seriālizdevumi 602 576 602
Audiovizuālie resursi 2 15
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 10 119
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 10 247

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1