Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000832

Adrese:

Saieta Nams, Jaunklidzis, Plāņu pag., Strenču nov., LV-4727

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64715658 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Strenču novada dome
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Rābante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90007137329

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0450

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

776A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus informācijas pakalpojumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pagasta vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 17:30
Otrdiena 09:30 17:30
Trešdiena 09:30 17:30
Ceturtdiena 09:30 17:30
Piektdiena 09:30 17:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana un WiFi interneta izmantošana
2. Abonētās datubāzes Datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka izmantošana
3. Apmācības, konsultācijas Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana, iemaņas darbā ar datoru
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāts vienas lapas puse, melnbalta EUR 0.07+PVN
2. Kopēšana A4 formāts viena lapa no abām pusēm, melnbalta EUR 0.13+PVN
3. Izdruka A4 formāts vienas lapas puse, melnbalta EUR 0.07+PVN
4. Izdruka A4 formāts viena lapa no abām pusēm, melnbalta EUR 0.13+PVN
5. Izdruka A4 formāts vienas lapas puse, krāsains teksts EUR 0.36+PVN
6. Izdruka A4 formāts viena lapas puse, krāsains attēls EUR 0.71+PVN
7. Skenēšana Oriģinālu skenēšana, A4 formāts vienas lapas puse EUR 0.14+PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2010

Teritorijas kopējā platība (m2):

247

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

195

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

97

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1592

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1458

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

134

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2545

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

202

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1071
Seriālizdevumi 1474
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 176

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 139
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 131
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

347

Izslēgto dokumentu kopskaits:

417

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3528

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 69 102 2911
Seriālizdevumi 278 310 604
Audiovizuālie resursi 1 5
Elektroniskie resursi 4 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 12 515

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 7 7