Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000832

Adrese:

"Saieta Nams", Jaunklidzis, Plāņu pag., Valmieras nov., LV-4727

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Iestādē 25716062 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Iestādes vietne Valmieras integrētā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Rābante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0450

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Valmieras bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

776A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Dibināta 1949.gadā LPSR kultūras ministrijas pakļautībā. Pirmais ieraksts individuālās uzskaites grāmatā veikts 1949.gada 18.augustā, kad bibliotēka sāk savu darbību ar nosaukumu "Valkas apriņķa Trikātas pagasta 2.bibliotēka". Laika gaitā vairākkārt mainījies bibliotēkas nosaukums un atrašanās vieta. Kopš 2010.gada bibliotēka atrodas Jaunklidža saieta namā.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus informācijas pakalpojumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pagasta vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 17:00
Otrdiena 13:00 18:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana un WiFi interneta izmantošana
2. Abonētās datubāzes Datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka izmantošana
3. Apmācības, konsultācijas Informācijas meklēšana internetā, e-katalogā, e-pakalpojumu izmantošana, iemaņas darbā ar datoru
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Pašvaldības klientu apkalpošanas punkta pakalpojumi Informācijas sniegšana un saņemšana par Valmieras novada pašvaldības pakalpojumiem; klientu iesniegumu saņemšana un nosūtīšana pašvaldībai; iespēja veikt skaidras un bezskaidras naudas maksājumus Valmieras novada pašvaldībai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - A4 vienas lapas puse, melnbalta EUR 0.07+PVN
2. Kopēšana - A4 viena lapa no abām pusēm, melnbalta EUR 0.13+PVN
3. Izdruka - A4 vienas lapas puse, melnbalta EUR 0.07+PVN
4. Izdruka - A4 viena lapa no abām pusēm, melnbalta EUR 0.13+PVN
5. Izdruka - A4 vienas lapas puse, krāsains teksts EUR 0.36+PVN
6. Izdruka - A4 viena lapas puse, krāsains teksts EUR 0.71+PVN
7. Oriģinālu skenēšana - A4 vienas lapas puse EUR 0.14+PVN
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

247

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

195

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

86

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

793

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

733

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2019

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

26

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 796
Seriālizdevumi 1223
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 123

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 122
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 108
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

392

Izslēgto dokumentu kopskaits:

462

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

3507

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 124 126 2905
Seriālizdevumi 268 336 588
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 8
Citi elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 41 530

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 7 7