Bērzaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000843

Adrese:

Pīlādži, Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov., LV-4208

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27891677 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kocēnu novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antra Paegle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009152084

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0709

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

591A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Dibināta 1922.gadā ar KKF atbalstu. Kādreizējais nosaukums Jaunburtnieku pagasta bibliotēka (līdz 1949.gadam).Iesāka ar 503 iespieddarbiem. Pirmais bibliotēkas pārraudzītājs - Jaunburtnieku pagasta rakstvedis M.Rēvalds. Bibliotēka atradās pagastmājā. Tika pasūtīti arī preses izdevumi. Varēja klausīties arī radio.

Darbība:

Bibliotēkas lietotāju apkalpošana, fonda komplektēšana, apmācības darbā ar datoru,planšetdatoru, uzziņu sniegšana, e-pakalpojumi – apmācība, dažādu veidu pakalpojumu sniegšana - kopēšana , printēšana, spirālveida iesiešana,skenēšana, izstādes , pasākumi. Sadarbība ar Bērzaines Tautas namu, Jaunburtnieku pamatskolu, novada un citām bibliotēkām , Kocēnu novada domi, Bērzaines pagasta pārvaldi ,

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Printēšana Melnbalta A3,A4 un krāsu A4 druka .
2. Kopēšana Melnbalta A4,A3 un krāsaina A4 kopēšana
3. WiFi ~ 150m radiusā pieejams pakalpojums
4. Datorapmāciba Interneta apguve , Word iepazīšana, apmācība e-pakalpojumu lietošanā, darbs ar internetbankām , e pasta veidošana un savu rēķinu saņemšana , e--latvenergo pakalpojumi un citi bibliotēkas lietotājiem intersesējošie jautājumi. Jaunu ierīču ( planšetdatora, viedtālruņa) apguve. Darbs pārsvarā individuāli .
5. Konsultācijas Datora un dažādu portālu lietošana un izmantošana,projektu darbiņos skolā , uzziņu sniegšana. Datu bāzu ( Letonika, News) izmantošana
6. Skenēšana Dokumentu skenēšana
7. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.koceni.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

156

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

158

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

116

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2123

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1282

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

841

Virtuālais apmeklējums:

352

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3817

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

377

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1760
Seriālizdevumi 2032
Audiovizuālie resursi 22
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 127

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 103
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 87

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1001

Izslēgto dokumentu kopskaits:

466

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6808

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 569 245 6085
Seriālizdevumi 402 172 626
Audiovizuālie resursi 13 49
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 4 4
Pārējie dokumenti 11 43 33
Elektroniskie resursi 1 6 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 198 99 278

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2