Strenču pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000815

Adrese:

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči, Valmieras nov., LV-4730

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64715631 20225683 @
Bibliotēkā 64715633 @
Bibliotēkā
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Sociālie tīkli Linkedin.com
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēka
Sociālie tīkli instagram.com/strencubibl
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Kosmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043403

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0453

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Valmieras bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

777A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Arhīva dokumentos redzams, ka pirmā bibliotēka nodibināta 1922. gadā pie Strenču strādnieku patērētāju biedrības. 1923.g. 31. janvārī biedrības Pēteris Priedītis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmusi 504 sējumus bibliotēkas papildināšanai. 1930. g. Kultūras fonda tautas bibliotēku saņēmusi arī Strenču pilsētas pašvaldība. 1938.g. abas bibliotēkas apvienotas kā Strenču pilsētas valdes bibliotēka. Ap 1937. gadu bibliotēka strādāja 2 dienas nedēļā, tikai trešdienās un sestdienās pa 2 stundām.

Darbība:

Strenču pilsētas bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas resursus pieejamus un noderīgus Strenču novada un apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī sekmēt iedzīvotāju garīgo un intelektuālo attīstību un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu, apkopojot novadpētniecības materiālus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena SPODRĪBAS DIENA. Bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļauve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
3. Pasākumi Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Strenču pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām.
5. Kopkatalogs, izdevumu rezervēšana Krājuma atspoguļojums Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu datubāzēm un konsultācijas darbam ar datoru, internetu un elektroniskā kataloga izmantošanu.
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64715631, e-pastu biblioteka@strencunovads.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, Izdruka -A4 lapa 1 puse, Melnbalta
1.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.07
1.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.03
.
2. Kopēšana, Izdruka - A4 lapa abas puses, Melnbalta
2.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.14
2.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.04
.
3. Kopēšana, Izdruka - A3 lapa 1 puse, Melnbalta
3.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.14
3.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.06
.
4. Kopēšana, Izdruka - A3 lapa abas puses, Melnbalta
4.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.21
4.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.09
.
5. Izdruka - A4 lapa, Krāsaina, teksts
5.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.36
5.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.36
.
6. Izdruka - A4 lapa, Krāsaina, attēls
6.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.71
6.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.71
.
7. Skenēšana
7.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.14
7.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.07
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Valmieras bibliotēka
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

313

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

112

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

311

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5668

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4333

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1335

Virtuālais apmeklējums:

270

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10545

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1713

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8781
Seriālizdevumi 1762
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1325

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 277
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 78
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 199

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

760

Izslēgto dokumentu kopskaits:

518

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7594

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 340 82 6705
Seriālizdevumi 418 436 818
Audiovizuālie resursi 1 68
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 70 10 741

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 429 15 444