Strenču pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000815

Adrese:

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči, Strenču nov., LV-4730

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64715631 @
Bibliotēkā 64715633 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Strenču novada mājas lapā- Bibliotēka
Citas iestādes vietne Strenču novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Biblioteka.lv
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Kosmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009137174

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0453

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

777A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Arhīva dokumentos redzams, ka pirmā bibliotēka nodibināta 1922. gadā pie Strenču strādnieku patērētāju biedrības. 1923.g. 31. janvārī biedrības Pēteris Priedītis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmusi 504 sējumus bibliotēkas papildināšanai. 1930. g. Kultūras fonda tautas bibliotēku saņēmusi arī Strenču pilsētas pašvaldība. 1938.g. abas bibliotēkas apvienotas kā Strenču pilsētas valdes bibliotēka. Ap 1937. gadu bibliotēka strādāja 2 dienas nedēļā, tikai trešdienās un sestdienās pa 2 stundām.

Darbība:

Strenču pilsētas bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas resursus pieejamus un noderīgus Strenču novada un apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī sekmēt iedzīvotāju garīgo un intelektuālo attīstību un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu, apkopojot novadpētniecības materiālus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Interneta punkta darba laiks: Pirmdiena 11:00-18:00 un pārējās darba dienās no 9:00 līdz 18:00. Sestdienās no 9:00-14:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdiena SPODRĪBAS DIENA. Bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļauve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Pasākumi Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Strenču pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām.
5. Kopkatalogs, izdevumu rezervēšana Krājuma atspoguļojums Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu datubāzēm un konsultācijas darbam ar datoru, internetu un elektroniskā kataloga izmantošanu
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64715631, e-pastu biblioteka@strencunovads.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka A4 lapa 1 puse, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.07 + PVN EUR 0.03 + PVN
Kopēšana, izdruka A4 lapa abas puses, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.14 + PVN EUR 0.04 + PVN
Kopēšana, izdruka A3 lapa 1 puse, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.14 + PVN EUR 0.06 + PVN
Kopēšana, izdruka A3 lapa abas puses, melnbalta Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.21 + PVN EUR 0.09 + PVN
Izdruka A4 lapa, krāsaina, teksts Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.36 + PVN EUR 0.36 + PVN
Izdruka A4 lapa, krāsaina, attēls Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.71 + PVN EUR 0.71 + PVN
Skenēšana Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.14 + PVN EUR 0.07 + PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

313

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

112

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

697

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

235

Pārējie:

462

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14074

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6258

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7816

Virtuālais apmeklējums:

17236

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11345

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2412

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9802
Seriālizdevumi 1543
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1430

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 295
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 85
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 210

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

791

Izslēgto dokumentu kopskaits:

487

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8271

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 386 227 7354
Seriālizdevumi 403 260 821
Audiovizuālie resursi 2 81
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 110 4 576

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 56 56
Teksta dokumenti - Lappuses 56 56