Strenču pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000815

Adrese:

Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči, Strenču nov., LV-4730

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64715631 @
Bibliotēkā 64715633 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Strenču novada mājas lapā- Bibliotēka
Citas iestādes vietne Strenču novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Kosmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009137174

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0453

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

777A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Arhīva dokumentos redzams, ka pirmā bibliotēka nodibināta 1922. gadā pie Strenču strādnieku patērētāju biedrības. 1923.g. 31. janvārī biedrības Pēteris Priedītis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmusi 504 sējumus bibliotēkas papildināšanai. 1930. g. Kultūras fonda tautas bibliotēku saņēmusi arī Strenču pilsētas pašvaldība. 1938.g. abas bibliotēkas apvienotas kā Strenču pilsētas valdes bibliotēka. Ap 1937. gadu bibliotēka strādāja 2 dienas nedēļā, tikai trešdienās un sestdienās pa 2 stundām.

Darbība:

Strenču pilsētas bibliotēkas misija ir padarīt bibliotēkas resursus pieejamus un noderīgus Strenču novada un apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī sekmēt iedzīvotāju garīgo un intelektuālo attīstību un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu, apkopojot novadpētniecības materiālus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Interneta punkta darba laiks: Pirmdiena 11:00-18:00 un pārējās darba dienās no 9:00 līdz 18:00. Sestdienās no 9:00-14:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdiena SPODRĪBAS DIENA. Bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļauve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
3. Pasākumi Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Strenču pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām.
5. Kopkatalogs, izdevumu rezervēšana Krājuma atspoguļojums Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu datubāzēm un konsultācijas darbam ar datoru, internetu un elektroniskā kataloga izmantošanu.
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64715631, e-pastu biblioteka@strencunovads.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, Izdruka -A4 lapa 1 puse, Melnbalta
1.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.07 + PVN
1.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.03 + PVN
.
2. Kopēšana, Izdruka - A4 lapa abas puses, Melnbalta
2.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.14 + PVN
2.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.04 + PVN
.
3. Kopēšana, Izdruka - A3 lapa 1 puse, Melnbalta
3.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.14 + PVN
3.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.06 + PVN
.
4. Kopēšana, Izdruka - A3 lapa abas puses, Melnbalta
4.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.21 + PVN
4.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.09 + PVN
.
5. Izdruka - A4 lapa, Krāsaina, teksts
5.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.36 + PVN
5.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.36 + PVN
.
6. Izdruka - A4 lapa, Krāsaina, attēls
6.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.71 + PVN
6.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.71 + PVN
.
7. Skenēšana
7.1. Fiziskām un juridiskām personām EUR 0.14 + PVN
7.2. Izglītības iestādēm un personālam EUR 0.07 + PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

313

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

112

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

369

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Pārējie:

274

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6115

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4383

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1732

Virtuālais apmeklējums:

23222

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10753

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1950

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8844
Seriālizdevumi 1908
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1115

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 160
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 130

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

740

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1405

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7352

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 344 995 6447
Seriālizdevumi 395 405 836
Audiovizuālie resursi 2 67
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 98 26 679

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 56 373 429