Vaidavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000863

Adrese:

Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV-4228

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27891678 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kocēnu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114171

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0730

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

600A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Pēc ziņām no Latvijas Valsts Vēstures arhīva, bibliotēka dibināta 1930.g.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros paklpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, kā arī piedalās mūžizglītības procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas pagarināšana
4. Valmieras bibliotēku un ViA elektroniskais kopkatalogs Reģionāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
5. Starpbibliotēku abonements Iespējas pasūtīt grāmatas no citām bibliotēkām
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
7. Kopēšana, printēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

155

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3004

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2576

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

428

Virtuālais apmeklējums:

179

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3988

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

140

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1967
Seriālizdevumi 2021
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 183

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

468

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6324

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 163 449 5626
Seriālizdevumi 322 610
Audiovizuālie resursi 18
Pārējie dokumenti 19 68
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 15 125

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1