Zilākalna pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000867

Adrese:

Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov., LV-4222

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27891675 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valmieras Integrētās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Kocēnu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Krūza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114171

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0734

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

604 A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1961. gads, kad tika apvienota kūdras fabrikas "Zilaiskalns" arodbiedrības bibliotēka ar padomju saimniecības "Tožas" bibliotēku. Bibliotēkas dibinātājs Zilākalna ciemata izpildu komiteja priekšsēdētāja J.Ruško vadībā.

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, apkopo informāciju par novada vēsturi, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 13:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 13:00 19:00
Piektdiena 13:00 19:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes piekļuve datubāzēm internetā - Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
2. Apmācības un konsultācijas konsultācijas darbam ar datoru un internetu; apmācības informācijas meklēšanā, apmācības darbam ar datubāzēm
3. Datori un internets datoru un interneta un bezvadu interneta izmantošana
4. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņa pagarināšana pa telefonu 27891675 un e-pastu zilakalna.biblioteka@inbox.lv
5. Valmieras Integrētās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx Katalogs ietver bijušā Valmieras rajona bibliotēkas, Valmieras bibliotēku un Vidzemes augstskolas bibliotēku elektroniskais katalogs
6. SBA iespieddarbus, kuri nav Zilākalna pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonentu
7. Uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; uzziņu izpilde
8. Novadpētniecības kolekcijas izmantošana
9. Kino portāla www.filmas.lv izmantošana
10. Bibliotēku un literatūru popularizējošas norises izstādes, pasākumi, lasīšanas veicināšanas nodarbības un radošas darbnīcas pirmsskolas vecuma bērniem u.c.
11. Informācija par ES
12. Skenēšana
13. Kopēšana melnbalta, krāsaina
14. Drukāšana melnbalta, krāsaina
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

69

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3029

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1197

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1832

Virtuālais apmeklējums:

235

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2515

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

302

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1437
Seriālizdevumi 1078
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 78

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

654

Izslēgto dokumentu kopskaits:

554

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5505

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4936 203 150 4989
Seriālizdevumi 394 451 394 451
Audiovizuālie resursi 8 8
Pārējie dokumenti 65 10 55
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 760 49 46 763

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

14

Tematiskie pasākumi:

10