Dikļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000847

Adrese:

Cielaviņa, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4223

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26201765 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Iestādes vietne Kocēnu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Jaunīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900042836

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0713

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

670A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

1. Nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam brīvu pieeju dažādai informācijai, zināšanām, literatūrai. 2. Dikļu pagasta kultūras informācijas centrs, sniedz informāciju un materiālus par Dikļu pagasta kultūrvēsturiskām vietām un cilvēkiem. 3.Veicina bērnos un jauniešos tieksmi lasīt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 10:30 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dikļu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. Kopēšana Krāsaina un Melnbalta
6. Drukāšana Krāsaina un Melnbalta
7. Skenēšana
8. Novadpētniecības materiālu izmantošana
9. Kino portāla www.filmas.lv izmantošana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

158

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2168

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1801

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

367

Virtuālais apmeklējums:

430

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3951

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

243

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1975
Seriālizdevumi 1974
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 124

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

578

Izslēgto dokumentu kopskaits:

307

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4414

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 150 135 3696
Seriālizdevumi 428 170 663
Audiovizuālie resursi 11
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2 39
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 208

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1