Dikļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000847

Adrese:

Cielaviņa, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4223

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26201765 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Iestādes vietne Kocēnu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Jaunīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900042836

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0713

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

670A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

1. Nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam brīvu pieeju dažādai informācijai, zināšanām, literatūrai. 2. Dikļu pagasta kultūras informācijas centrs, sniedz informāciju un materiālus par Dikļu pagasta kultūrvēsturiskām vietām un cilvēkiem. 3.Veicina bērnos un jauniešos tieksmi lasīt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 10:30 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dikļu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Kopēšana Krāsaina un melnbalta.
6. Drukāšana. Krāsaina un melnbalta.
7. Skenēšana.
8. Novadpētniecības materiālu izmantošana.
9. Kino portāla www.filmas.lv izmantošana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

246

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

172

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2463

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2029

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

434

Virtuālais apmeklējums:

304

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3376

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

361

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1911
Seriālizdevumi 1465
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 81

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 73
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

580

Izslēgto dokumentu kopskaits:

883

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4162

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3771 193 252 3712
Seriālizdevumi 603 387 603 387
Audiovizuālie resursi 11 11
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 75 28 47
Elektroniskie resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 733 29 28 734

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

14

Tematiskie pasākumi:

19

Projektizstrāde:

1