Dikļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000847

Adrese:

Cielaviņa, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4223

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26201765 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Iestādes vietne Kocēnu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Jaunīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900042836

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0713

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

670A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

1. Nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam brīvu pieeju dažādai informācijai, zināšanām, literatūrai. 2. Dikļu pagasta kultūras informācijas centrs, sniedz informāciju un materiālus par Dikļu pagasta kultūrvēsturiskām vietām un cilvēkiem. 3.Veicina bērnos un jauniešos tieksmi lasīt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 10:30 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dikļu pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Kopēšana Krāsaina un melnbalta.
6. Drukāšana. Krāsaina un melnbalta.
7. Skenēšana.
8. Novadpētniecības materiālu izmantošana.
9. Kino portāla www.filmas.lv izmantošana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

207

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2231

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1947

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

284

Virtuālais apmeklējums:

373

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4201

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

158

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1703
Seriālizdevumi 2498
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 58

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 0
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

586

Izslēgto dokumentu kopskaits:

605

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4143

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 184 215 3681
Seriālizdevumi 402 384 405
Audiovizuālie resursi 11
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 6 41
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 35 173

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1