Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1954

Misija:

Tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana, kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Darbība:

1.Kultūrapgaismība (semināri, kursi, diskusijas, lekcijas un citu interešu grupu tikšanās); 2.Valsts, tautas tradicionālo, kultūrvēsturisko un svētku organizēšana Balvu novadā; 3.Kultūras vērtību saglabāšana, pieejamība un izplatība (izrādes, izstādes, koncerti, festivāli); 4.Saturīgas atpūtas pasākumu piedāvājums (atpūtas un izklaides sarīkojumi visu paaudžu iedzīvotājiem); 5.Radošā darbība (tautas mākslas un citu radošo kolektīvu, kursu darbība)

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90009141610

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Sadarbības partneri:

Rugāju Novada pašvaldība
Viļakas Novada pašvaldība
Baltinavas Novada pašvaldība

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Jaungada salūts 01.01.2019 Anita Strapcāne
Grupas "BARITONI" koncerts veltīts Balvu pilsētas 91. dzimšanas dienai 10.02.2019 Diāna Poševa
Vidējās paaudzes deju kolektīvam "Nebēda" – 25 "TAS TAK' NAV ZELTS, TĀ NAV PAT BRONZA.." 23.02.2019 Ilga Oplucāne Deju kolektīva "Nebēda" - 25 gadu jubilejas koncerts. Piedalās draugu kolektīvi no Alūksnes, Gulbene, Kokneses, Rekavas, Ludzas un Vīksnas.
8. marta svētku dienas koncerts 08.03.2019 Anta Zeltiņa Vīru vokālā ansambļa "Harmonija Rīgai" koncerts.
Bērnu vokālās studijas “Notiņas” 10 darbības gadu svētku koncerts "Nāc ar mani padziedāt!" 09.03.2019 Diāna Poševa
Deju lielkoncerts "Dejas brīnumainā pasaule" 17.03.2019 Ilga Oplucāne Dejo visi Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīvi.
Baltinavas amatierteātra izrāde "Apsolītā zeme" 24.03.2019 Anta Zeltiņa Izrāde stāsta par maz Latvijas vēsturē atspoguļotu vēsturisku faktu – Latgaļu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē pagājušā gadsimta 30-tajos gados. Ieeja bezmaksas.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25.03.2019 Anta Zeltiņa Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem.
Latgales un Sēlijas mazākumtautību ansambļu saiets "Vienā dziesmas valodā" 30.03.2019 Ilga Oplucāne Piedalās Balvu Kultūras un atpūtas centra sieviešu vokālais ansamblis "Razdoļje" un mazākumtautību draugu kolektīvi no Latgales un Sēlijas.
Lieldienu sarīkojums 21.04.2019 Anta Zeltiņa Aktivitātes ģimenēm, svētku koncerts.
Deju vakars 21.04.2019 Anita Strapcāne Muzicē grupa "Ginc un Es".
Latvijas Republikas Neatkarības dienas svinības 04.05.2019 Anta Zeltiņa Izrāde III cēlienos - "Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam".
Vasaras sezonas ieskaņas koncerts 25.05.2019 Anita Strapcāne Tautas mākslas kolektīvu koncerts. Zaļumballe. Muzicē grupa "Zemeņu iela".
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 14.06.2019 Anta Zeltiņa Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem.
Līgo svētki 23.06.2019 Anita Strapcāne Jēkabpils tautas teātris – izrāde - "Trīnes grēki". Zaļumballe. Muzicē grupa "Bruģis".
Latgales partizānu pulkam 100 05.07.2019 Anita Strapcāne Piemiņas brīdis pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, ansambļa "Dobeles zemessargi" koncerts, iespēja iepazīt Nacionālo bruņoto spēku militāro tehniku.
Balvu novada svētki 19.07.2019 20.07.2019 Diāna Poševa Pasākums dažāda vecuma auditorijai. Koncerti, sporta aktivitātes, atrakcijas bērniem, zaļumballe, diskoballe u.c.
Bērnības svētki 20.07.2019 Diāna Poševa Svinīgs pasākums 2014. gadā dzimušajiem bērniem, viņu vecākiem, krustvecākiem.
20. Kamermūzikas festivāls 24.08.2019 25.08.2019 Ilga Oplucāne Koncerti: - Latviešu un amerikāņu klaviermūzikas koncertlekcija. - Ilona Bagele. Samsons Izjumovs. Krievu romanču vakars. - Edvards Grīgs - Troļļu zemes skaņu burvis. - Balle Vīnē.
Svētku pēcpusdiena Balvu pilsētas vecākajai paaudzei 19.10.2019 Anita Strapcāne
Lāčplēša dienas sarīkojums 11.11.2019 Anta Zeltiņa Piemiņas pasākums par godu kritušajiem Latvijas brīvības cīnītājiem.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas sarīkojums 16.11.2019 Diāna Poševa Svinīgs pasākums. Grupas "TirkizBand" koncerts. Svētku balle. Muzicē grupa "Vēja runa".
Pilsētas laukuma egles svētki 01.12.2019 Anta Zeltiņa Dziesmas, rotaļas un piparkūkas pie Balvu pilsētas lielās egles. Gaismu iedegšana pilsētas eglē.
3.Adventa svētdiena "Klusums balts un neparasts" 15.12.2019 Ilga Oplucāne Piedalās Balvu Kultūras un atpūtas centra dziedošie kolektīvi.
Ziemassvētku balle 25.12.2019 Anita Strapcāne Muzicē grupa "Brīvdiena".
Eglītes sarīkojums bērniem 27.12.2019 Diāna Poševa Eglīte sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē skolu un bērnudārzu – Ziemassvētku vecītis, rotaļas, priekšnesumi un konfektes.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Kultūras un atpūtas centrs Pašvaldības īpašums 1954
Teritorijas kopējā platība (m2):

5500

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Balvu KAC ēka 1704

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

7

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 167 320 Nepieciešams kosmētiskais remonts Vidēja
Mazā zāle 60 70 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba
Koru zāle 41 60 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba
Baltā zāle 53 60 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 113 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Mazā zāle 20 Apmierinošs
Brīvdabas estrāde 450 Apmierinošs

Iegūtās atzinības

Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
10.02.2017. Latvijas nacionālā Kultūras centra organizētā skate "Gada izrāde 2016" Alūksnē Piedalās Balvu Kultūras un atpūtas centra Vājredzīgo dramatiskā kopa "Redzēt ar sirdi", izrādot literāru kompozīciju "Vārds".
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
23.04. Novada dramatisko kolektīvu skate. Iestudējums "Ziņu dienests strādā". 45,0 punkti. 1.pakāpe Teātra studija Ineses Daukstes vadībā.
09.04. Balvu, Rugāju un Viļakas deju skate. 46,17 punkti. Augstākā pakāpe Senioru deju kopa „Luste”
04.05. Valsts koru skate Alūksnē. 38,78 punkti. 2.pakāpe Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru jauktais koris „Pīlādzis”
4.03. Vokālo ansambļu skate Balvu Muižā „Dziesma pacelsies spārnos” 2.pakāpe Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais vokālais ansamblis „PAR TO”
23.04. Literāra kompozīcija „Vārds” Balvu Sakrālās kultūras centrā - piedalīšanās Balvu novada dramatisko kolektīvu skatē. 47,7 punkti. 1.pakāpe Vājredzīgo dramatiskā kopa "Redzēt ar sirdi".
1.05. Valsts koru skate Madonā. 1.pakāpe Balvu novada jauktais koris „Mirklis”
3.05.- 4.05. 1.Starptautiskais koru konkurss -festivāls Pečoros, Krievijā 1.pakāpe Balvu novada jauktais koris „Mirklis”
9.04. Balvu, Rugāju un Viļakas deju skate. 47,67 punkti. Augstākā pakēpe Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "NEBĒDA"
20.03. VIII Latvijas pūtēju orķestru konkurss OGRĒ. 1.vieta TPO "Balvi" startē Augstākās grūtības pakāpes grupā, iegūst 47,73 punktus.
9.04. Balvu, Rugāju un Viļakas deju skate. 46,00 punkti. Augstākā pakāpe Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs "RIKA".
12.03. Pūtēju orķestru Latgales novada skate Jēkabpilī. 1.pakāpe ar Izcilību Balvu pūtēju orķestris startē A grupā un skatē iegūst 49,38 punktus. Tas ir augstākais punktu skaits valstī.
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
14.03. Pūtēju orķestru Latgales novada skate Jēkabpilī. 1.pakāpe ar Izcilību Balvu pūtēju orķestris startē A grupā un skatē iegūst 47,41 punktus. Tas ir augstākais punktu skaits valstī.

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

48

Maksas norišu skaits pavisam:

19

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

29

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

21352

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2413

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

18939

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 6 4150
Izklaides sarīkojums 5 1550 5 7100
Kinoizrāde 5 132 4 464
Informatīva / izglītojoša norise 2 190
Cits izglītojošs pasākums 2 190
Koncerts 7 1085
Amatieru koncerts 4 640
Profesionāļu koncerts 3 445
Izrāde 9 731 1 50
Amatieru izrāde 6 348 1 50
Profesionāļu izrāde 3 383
Festivāls 1 300
Konkurss, skate 1 120
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 5480

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

50

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Valsts / tradicionālie svētki 1
Reliģiskas konfesijas norise 1
Informatīva / izglītojoša norise 7
Konference / seminārs 2
Informatīva sanāksme 3
Cits izglītojošs pasākums 2
Koncerts 5 18
Amatieru koncerts 5 18
Izrāde 1
Amatieru izrāde 1
Festivāls 3
Konkurss, skate 12
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi: