Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1954

Darbība:

Balvu KAC ēkas rekonstrukcijas laikā iestāde atrodas Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu Muižā

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Sadarbības partneri:

Rugāju Novada pašvaldība
Viļakas Novada pašvaldība
Baltinavas Novada pašvaldība

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Kultūras un atpūtas centrs Pašvaldības īpašums 1954
Teritorijas kopējā platība (m2):

5500

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Balvu KAC ēka 1704

Telpas KC

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

7

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 167 320 Nepieciešams kosmētiskais remonts Vidēja
Mazā zāle 60 70 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba
Koru zāle 41 60 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba
Baltā zāle 53 60 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 113 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Mazā zāle 20 Apmierinošs
Brīvdabas estrāde 450 Apmierinošs

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

35

Maksas norišu skaits pavisam:

16

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

19

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

19700

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2800

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

16900

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 8 4050
Izklaides sarīkojums 3 520 1 5000
Kinoizrāde 1 69
Koncerts 4 526 8 1350
Amatieru koncerts 2 200 7 1300
Profesionāļu koncerts 2 326 1 50
Izrāde 5 265
Amatieru izrāde 5 265
Festivāls 2 1220
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 200 2 6500