Balvu Kultūras un atpūtas centra Eiropas deju kopa "Atvasara"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> Eiropas dejas

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Lūcija Jermacāne

Kontaktpersona:

Lūcija Jermacāne

Tālrunis:

26527171

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2006

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Eiropas senioru deju kopa „Atvasara” savu darbību uzsāka 2006. gada rudenī. Dejotājas ir piedalījušās daudzos pasākumos Balvos un Balvu novadā, Alūksnes, Gulbenes, Preiļu , Krāslavas , Ludzas, Rēzeknes, Valkas, Tukuma u.c. Latvijas novadu organizētajos senioru deju pasākumos. Kolektīva tradīcijas - sveikt dejotājas dzimšanas un vārda dienās ar skaistu dziesmu, labiem novēlējumiem un ziediem, ikgadējie braucieni uz Ziemassvētku koncertiem, ko organizē kāds no Latgales senioru deju kolektīviem. No 2010.gada "Atvasaras" dejotājas dodas koncertēt arī ārpus Latvijas. “Atvasara” ir dejojusi Vācijā (Badkriozingenā), Austrijā (Badgašteinā), Somijā (Tamperē), Polijā (Mikolajkos) un 2014.gada vasarā no 9. - 14.jūlijam piedalījās Slovākijā ELRO starptautiskajā folkloras un amatniecības festivālā Kežmerokā. Neatkarīgi no vecuma visas dejotājas vieno dejotprieks un kopā būšana.

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 10.03. „Atvasara” piedalās koncertā „Mēs tikāmies martā” Vaidavā. Deju kopai „Fejas” – 14. 15.07. Deju kopa „Atvasara” koncertē Jelgavā, koncertā „Garrozēm - 15” 21.07. Balvu novada Gaismas svētki. Senioru deju koncertā “Laimes gaismā” piedalās „Luste” un „Atvasara”. 11.08. „Atvasara” un „Pīlādzis” piedalās Latgales Dziesmu un deju festivālā Riebiņos, Daugavpils novadā. 8.09. „Zelta atvasarai - 10”. Jubilejas koncerts Rēzeknē – „Ar zeltainām dālijām rudeni sveicam” 22.09. Koncerts Liepnā – Miķeļdienas sadancis „Pīlādžu liesmās”. 1.12. Eiropas deju kopa „Atvasara” piedalās un organizē „Ziemas sadancis”- „Tici brīnumam!” Kubulos.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās pulksten 18.00 Balvu muižā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

22

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 22
45-61 gads 3
62 un vairāk gadi 19