Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu dziedāšanas studija "Notiņas"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā mūzika >> vokālā

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Iluta Tihomirova

Kontaktpersona:

Iluta Tihomirova

Tālrunis:

28363119

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2008

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 1.04. Lieldienu sarīkojums Balvu muižas teritorijā. 21.04. Koncerts „Man balstiņa tālu skan” Balvu muižā. Piedalās Balvu mūzikas skolas kora klases ansamblis, „Pīlādzis”, „Mirklis”, „Notiņas”, „Razdoļje”, teātra studija. Teātra studija pieteica savu uzvedumu „Es dzīvoju tepat Balvos” novada amatierteātru skatei. 23.03.-26.05. Piedalīšanās TV konkursā „Dziesmu karuselis”. 19.05. Balto zeķīšu svētki Balvu pamatskolā. Piedalās vokālā studija „Notiņas”. 23.05. Sezonas atskaites koncerts Balvu muižā. 26.05. Piedalīšanās fināla konkursā- koncertā „Dziesmu karuselis” Valkā. Marija Maslovska un Viesturs Dārznieks. 1.vieta. 30.05. Piedalīšanās bērnu un jauniešu radošā festivāla „Kopā ar putniem debesīs” atklāšanas pasākumā Balvu parkā. 2.06. Piedalīšanās Bērnības svētkos Balvu pagasta Naudaskalnā. 21.07. „Notiņu” solisti piedalās Balvu pilsētas piecgadnieku bērnības svētkos „Nākotnes gaismiņas”. 4.08. Soliste Marija Maslovska piedalās Aiņa Šaicāna atceres pasākumā „Es pārnākšu...” Viļakā. 5.08. Solisti Marija Maslovska un Mārcis Poševs piedalās Rēzeknes pilsētas svētkos „Dzimuši Rēzeknei”. Koncerts bērniem. 14.08. Piedalīšanās Balvu Sociālā servisa pasākumā jaunajām māmiņām „Kādu dziesmu dziedāsim...” Marija Maslovska un Mārcis Poševs. Oktobrī. Dziesmas ieraksts. 9.12. Balvu pilsētas skvēra egles svētki. Piedalās vokālā studija „Notiņas”, solisti. 16.12. Koncerts „Mazu brīdi pirms gaismiņas” Balvu muižā. 28.12. Eglītes sarīkojums bērniem „Sunīša Pifa Ziemassvētki”. Piedalās „Notiņas”.

Nodarbības notiek:

Kolektīvā 2 grupas: jaunākā - 28 bērni darbojas trešdienās pl.16.00 un vecākā grupa 26 bērns pl.16.40 PII "Sienāzītis". Pirms koncertiem un pasākumiem strādā Balvu muižā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

54

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 22 32
līdz 13 gadiem 22 32

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
25.05.2018. Piedalīšanās fināla konkursā- koncertā „Dziesmu karuselis” Valkā. Marija Maslovska un Viesturs Dārznieks. 1.vieta.