Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru koris "Pīlādzis"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> senioru

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Liene Akmeņkalne

Tālrunis:

26314446

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Izveidojās, sadaloties jauktajam korim "Austrums" divās daļās. Kopš 2005.gada darbojās divi kori: senioru koris "Pīlādzis" un jauktais koris "Ezerkrasts". Šobrīd pastāv tikai "Pīlādzis".

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 25.02. Koru kopmēģinājums Jēkabpilī. Piedalās „Pīlādzis”. 14.04. Senioru koris „Pīlādzis” koncertē Alūksnē – koru sadziedāšanās koncerts „Ceļā uz dziesmu svētkiem”. 21.04. Koncerts „Man balstiņa tālu skan” Balvu muižā. Piedalās Balvu mūzikas skolas kora klases ansamblis, „Pīlādzis”, „Mirklis”, „Notiņas”, „Razdoļje”, teātra studija. 22.04. Valsts koru skate Alūksnē. „Pīlādzis” – 1.pakāpe, 40,22 punkti. 18.05. Senioru koru kopmēģinājums Cesvainē. Piedalās jauktais koris „Pīlādzis”. 8.06. Senioru koru kopmēģinājums Madonā. Piedalās „Pīlādzis”. 28.06. Visi kolektīvu vadītāji piedalās informatīvajā seminārā Rīgā. 1.-9.07. Kolektīvs piedalās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos Rīgā. Senioru koru koncerts Esplanādē. 11.07. „Atvasara” un „Pīlādzis” piedalās Latgales Dziesmu un deju festivālā Riebiņos, Daugavpils novadā. 11.11. Senioru koris „Pīlādzis” piedalās koru koncertā „No tālām noskaņām līdz sudrabotai gaismai” Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā. 15.12. Senioru koris „Pīlādzis” koncertē Alūksnē, koru Ziemassvētku koncertā. 16.12. Koncerts „Mazu brīdi pirms gaismiņas” Balvu muižā.

Nodarbības notiek:

Sakarā ar Kultūras un atpūtas centra renovāciju mēģinājumi notiek Balvu muižā ceturtdienās no pulksten 18.00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

34

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 27
45-61 gads 1 6
62 un vairāk gadi 6 21

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
22.04.2018. Valsts koru skate Alūksnē. 1.pakāpe. 40,22 punkti.