Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kopa "Nebēda"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Agris Veismanis

Tālrunis:

26433153

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1994

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Deju kopa „NEBĒDA” – Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs, kuru kopš 2004.gada vada AGRIS VEISMANIS. Nebēdājies! – tāds ir kolektīva moto, kurš atspoguļojas arī kolektīva nosaukumā. Kolektīvā dejo 12 pāri, tostarp vairākas ģimenes. Deju kolektīvs „Nebēda” darbojas kopš 1994.gada, bet izveidojies no jauniešu deju kolektīva un dažu dalībnieku dejotāju stāžs ir pāri 40 gadiem. Deju kopa „Nebēda” piedalās Balvu novada un pilsētas pasākumos, regulāri ir Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku un vidējās paaudzes Deju svētku dalībnieki. 2008.gadā deju kopa „Nebēda” piedalījās XIV Deju svētku tautas tērpu finālskatē Rīgā ar Ziemeļlatgales 18.gadsimta beigu goda tērpiem. Deju kolektīvs „Nebēda” daudz koncertē, viņiem ir draugu kolektīvi Koknesē „Liepavots”, Līgatnē „Zeperi”, Alūksnē „Jukums”, Valkā „Aija”. 2009.gadā deju kolektīvs „Nebēda” koncertēja Igaunijā, Pilvas Dziesmu un deju svētkos, 2010.gadā piedalījās 7.Vislatvijas vidējās paaudzes Deju svētkos Valmierā, koncertēja Alūksnē, Vīksnas pagastā, Viļakā, Balvu pansionātā Koncertējuši arī Somijā, Lieksā, Anglijā, „Straumēnos”, Grieķijā, 2017.g. Dienvidkorejā, Andongas masku festivālā.

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 3.02. „Balvu Vilciņš” un „Nebēda” piedalās koncertā Gulbenē „Sadejosim svecainē!” 4.03. Apriņķa vietējā deju skate bērnu, vidējās un senioru kolektīviem Kubulos. 17.03. Ģertrūdes dienas koncerts „Pavasaris ir klāt!” Piedalās 5 KAC deju kolektīvi un 7 vieskolektīvi no Nīcgales, Gulbenes, Alūksnes, Līgatnes un Rugājiem. 7.04. Valsts deju skate Kubulos. 1.pakāpe, 52,6 punkti. D grupa. 16.06. Deju kolektīvu modelēšanas koncerts „100 gadi dejai” Rīgā. Piedalās „Nebēda” un „Balvu Vilciņš”. 23.06. Zāļu vakara sarīkojums „Visa laba Jāņu zāle – Līgo vainagā!”. Piedalās Nebēda, Rika, Mazā Rika, Balvu Vilciņš. 28.06. Visi kolektīvu vadītāji piedalās informatīvajā seminārā Rīgā. 1.-9.07. Kolektīvs piedalās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos Rīgā. Lielkoncerts „Māras zeme” Daugavas stadionā un koncerts arēnā „Rīga” – „100 gadi dejai”. 25.11. Ar deju kolektīvu „Nebēda” strādā horeogrāfs Ilmārs Dreļs.

Nodarbības notiek:

Sakarā ar Balvu Kultūras un atpūtas centra renovāciju mēģinājumi notiek Balvu muižā otrdienās un ceturtdienās no pulksten 19.00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

23

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10 13
14-24 gadi 1
25-44 gadi 2 5
45-61 gads 7 8

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
23.02.2019. Koncerts Sudraba jubileja Kubulu kultūras namā pulcēsies interesenti, lai kopā ar "Nebēdas" viesu kolektīviem no Alūksnes, Gulbenes, Ludzas, Kokneses, Vīksnas un Rekavas izdejotu 25 darba gadu jubilejas koncertu. 15 gadus šo kolektīvu vada Agris Veismanis.

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
7.04.2018. Valsts deju skate Kubulos. 1.pakāpe. 52,6 punkti D grupā.