Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa "Rika"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Agris Veismanis

Ir reģiona kolektīvu virsvadītājs/ virsdiriģents:

Tālrunis:

26433153

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2004

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Jauniešu deju kolektīva pirmsākumi Balvos un Balvu rajona Kultūras namā rodami jau 21.gadsimta piecdesmitajos gados, bet minētais jauniešu deju kolektīvs "Rika" darbojas kopš 2004.gada, kad mainās kolektīva vadītājs. Kopš 2014.gada kolektīvam ir divi sastāvi B un C grupās, jo pastāvīgi darbojas un koncertē arī Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs "Mazā Rika" Agra Veismaņa vadībā. Koncertmeistare Daiga Elksnīte.

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 14.01. „Rika” koncertē Ludzā. VPDK „Reizē” dzimšanas dienas koncerts „REIZĒ dejot sauc!” 26.01. „Rika” koncertē Preiļos. Koncerts „Ceļā”. 3.03. Apriņķa vietējā deju skate jauniešiem Kubulos. 11.03. „Mazā Rika” un „Balvu Vilciņš” piedalās koncertā „Es mācēju danci vest” Alūksnē. 17.03. Ģertrūdes dienas koncerts „Pavasaris ir klāt!” Piedalās 5 KAC deju kolektīvi un 7 vieskolektīvi no Nīcgales, Gulbenes, Alūksnes, Līgatnes un Rugājiem. 6.04. „Rika” piedalās valsts deju skatē Alūksnē. 1.pakāpe, 53,8 punkti. B grupa. 7.04. Valsts deju skate Kubulos. „Mazā Rika” – 1.pakāpe, 41,7 punkti. C grupa. 30.05. Bērnu tautu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš” (2 grupas), un „Mazā Rika” piedalās bērnu un jauniešu radošajā festivālā „Kopā ar putniem debesīs” Balvu parkā. 23.06. Zāļu vakara sarīkojums „Visa laba Jāņu zāle – Līgo vainagā!”. Piedalās Nebēda, Rika, Mazā Rika, Balvu Vilciņš. 1.-9.07. Kolektīvi piedalās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos Rīgā. Lielkoncerts Daugavas stadionā „Māras zeme” un noslēguma koncerts Mežaparkā „Zvaigžņu ceļā”. 20.12. JDK „Rika” koncertē labdarības koncertā Balvu pansionātā.

Nodarbības notiek:

Sakarā ar Kultūras un atpūtas centra renovāciju nodarbības notiek Balvu muižā otrdienās un ceturtdienā laikā no pulksten 16.00-19.00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

37

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 17 20
14-24 gadi 17 20

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
6.04.2018. Valsts deju skate Alūksnē. 1.pakāpe. 53,8 punkti B grupā - "RIKA".
7.04.2018. Valsts deju skate Kubulos. 1.pakāpe. 41,7 punkti - "MAZĀ RIKA". C grupa.