Balvu Kultūras un atpūtas centra sieviešu vokālais ansamblis "Razdoļje"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Zoja Zaharova

Kontaktpersona:

Zoja Zaharova

Tālrunis:

29249429

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2017

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Ansamblis "Razdoļje" darbojas 11 gadus kā krievu kultūras biedrības ansamblis uz sabiedriskiem pamatiem. Šobrīd apvieno 16 sievietes. Apguvušas plašu dziesmu repertuāru.

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 14.01. Vecais Jaunais gads. Koncerts Balvu Muižā. Februārī. Uzstāšanās Absolventu salidojumā Balvu pamatskolā. 16.02. Vokālais ansamblis „Par To” „Razdoļje” (3.pakāpe, punkti) piedalās vokālo ansambļu skatē Rugājos. 24.02. Tematisks pasākums „Dzimuši reizē ar pilsētu” Balvu novada muzejā. 21.04. Koncerts „Man balstiņa tālu skan” Balvu muižā. Piedalās Balvu mūzikas skolas kora klases ansamblis, „Pīlādzis”, „Mirklis”, „Notiņas”, „Razdoļje”, teātra studija. 9.05. Piedalās Uzvaras svētku pasākumā Brāļu kapos. 29.06. Vokālo ansambļu saiets „Dziesma vasarai” Balvu pagastā. Piedalās „Razdoļje”. 30.06. Uzstāšanās pasākumā Brāļu kapos. 14.10. Vokālais ansamblis „Razdoļje” koncertē Maskavas namā, Rīgā. Vasilija Ļebedeva-Kumača jubilejai veltīts pasākums – „30.-50.gadu retro festivāls.” 16.12. Koncerts „Mazu brīdi pirms gaismiņas” Balvu muižā.

Nodarbības notiek:

Trešdienās pulksten 11.00 Balvu mūzikas skolā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Krievu

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

17

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 16
45-61 gads 1 3
62 un vairāk gadi 13

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
16.02.2018. Balvu un Rugāju novadu vokālo ansambļu skate Rugājos. 3.pakāpe.