Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa "Luste"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Inta Sleža

Tālrunis:

26412639

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1982

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Senioru deju kopa LUSTE Balvu Kultūras un atpūtas centrā darbojas 36 gadus – kopš 1982.gada, kad, absolvējot Rīgas Kultūras koledžu un gatavojot savu diplomdarbu, kolektīvu izveidoja Maruta Žmuida. Laikā no 1984.gada līdz 2010.gada augustam kopas vadītāja bija Valentīna Grahoļska, šobrīd Inta Sleža. Kolektīvā 18 dalībnieki. Senioru deju kopa „Luste” piedalās Balvu novada un pilsētas pasākumos, regulāri ir Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku un Senioru Deju svētku dalībnieki. Tradicionāli sarīkojumi, uz kuriem dodas deju kopa „Luste”, ir LUSTU salidojumi. Šajos sarīkojumos piedalās kolektīvi, kuru nosaukumā ir vārds „luste”. 2011.gadā „Lustu salidojums” tika organizēts Balvos. Deju kopai „Luste” ir draugu kolektīvi Jēkabpilī „Krustpilietis”, Gulbenē – „Apinītis”, Saulkrastos – „Saulgrieži”, Jūrmalā – ‘Ābelīte’, Ķekavā –„Sidrabaine”, Rīgā - "Ziemeļblāzma", Ludzā - "Atvasara".

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 4.03. Apriņķa vietējā deju skate bērnu, vidējās un senioru kolektīviem Kubulos. 17.03. Ģertrūdes dienas koncerts „Pavasaris ir klāt!” Piedalās 5 KAC deju kolektīvi un 7 vieskolektīvi no Nīcgales, Gulbenes, Alūksnes, Līgatnes un Rugājiem. 7.04. Valsts deju skate Kubulos. 1.pakāpe, 43,9 punkti. F grupa. 14.04. „Luste” koncertē Ludzā. Deju kopai „Atvasara” jubileja. 9.05. Darbs kopā ar Edīti Ķikusti (Gulbene). 9.06. Limbažu danču nakts „Izrakstīju goda kreklu” Limbažos. 28.06. Visi kolektīvu vadītāji piedalās informatīvajā seminārā Rīgā. 1.-9.07. Kolektīvs piedalās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos Rīgā. Lielkoncerts „Māras zeme” Daugavas stadionā. 21.07. Balvu novada Gaismas svētki. Senioru deju koncertā “Laimes gaismā” piedalās „Luste” un „Atvasara”. 10.-12.08. „Luste” koncertē Baltkrievijā, sadraudzības pilsētā Dokšici. 20.10. Koncertē Rīgā, Kultūras pilē „Ziemeļblāzma”. Koncerts „Rudens sadancis”. 18.11. Valsts simtgades svētki Kubulos. Sarīkojums „Mūsu kopā gūtais prieks”.

Nodarbības notiek:

Sakarā ar Kultūras un atpūtas centra renovāciju nodarbības notiek Balvu pamatskolā trešdienās no pulksten 18.30.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 10
45-61 gads 8 10

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
7.04.2018. Valsts deju skate Kubulos. 1.pakāpe. 43,9 punkti.