Limbažu Galvenā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011487

Adrese:

Parka iela 23, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64070746 29417077 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Slidshare.net
Sociālie tīkli Youtube.com
Bibliotēkas vietne Bērnu literatūras centrs
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Dzene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232163

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0249

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

75B

Akreditācijas datums:

12.06.2017

Akreditācijas termiņš:

11.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1886

Sākums:

Limbažu Galvenā bibliotēka (LGB) ir dibināta 1886. gada 3. martā kā Limbažu Saviesīgās biedrības bibliotēka pēc Baumaņu Kārļa aktīvas iniciatīvas, liekot pamatus bibliotēkai ar apjomīgu ziedojumu - 300 grāmatām no savas privātās kolekcijas, izstrādājot bibliotēkas lietošanas noteikumus un organizējot darba uzsākšanu. 2015. gada augustā bibliotēka uzsāka darbu jaunā, speciāli bibliotēkas vajadzībām pārbūvētā un iekārtotā ēkā.

Darbība:

LGB veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un sociālās funkcijas, balstoties uz aktīvu sadarbību ar citām iestādēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena - slēgts.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dārza iela 24, Limbaži Pašvaldības īpašums 1976
Teritorijas kopējā platība (m2):

6571

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēka uzbūvēta 2008. gadā, tās pārbūve bibliotēkas vajadzībām veikta laikā no 1.10.2014. - 2015. gada pavasarim. Bibliotēka atklāta 2015. gada 21. augustā. Pārējo telpu platībā ietilpst arī terase un balkoni. Papildus ēkā atrodas LGB Bērnu literatūras centrs.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1605

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

211

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2212

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

732

Pārējie:

1480

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

36309

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

21663

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14646

Virtuālais apmeklējums:

73954

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

63569

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6300

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 41570
Seriālizdevumi 20747
Audiovizuālie resursi 148
Kartogrāfiskie materiāli 40
Nošizdevumi 13
Attēlizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 1042
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6401

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 201
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 168

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2427

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2433

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

42766

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1171 2340 36160
Seriālizdevumi 1238 93 6080
Audiovizuālie resursi 7 406
Kartogrāfiskie materiāli 3 9
Nošizdevumi 2 51
Attēlizdevumi 12
Nepublicētie dokumenti 3
Pārējie dokumenti 6 19
Elektroniskie resursi 26
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 287 534 3853

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 61
Darbiniekiem 23
Lasītājiem 38
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 5
Printeru kopskaits:

7

Skeneru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

11

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

7

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 33 53 86