Limbažu Galvenā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011487

Adrese:

Parka iela 23, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64070746 29417077 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Slidshare.net
Sociālie tīkli Youtube.com
Bibliotēkas vietne Bērnu literatūras centrs
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Dzene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232163

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0249

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

75B

Akreditācijas datums:

12.06.2017

Akreditācijas termiņš:

11.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1886

Sākums:

Limbažu Galvenā bibliotēka (LGB) ir dibināta 1886. gada 3. martā kā Limbažu Saviesīgās biedrības bibliotēka pēc Baumaņu Kārļa aktīvas iniciatīvas, liekot pamatus bibliotēkai ar apjomīgu ziedojumu - 300 grāmatām no savas privātās kolekcijas, izstrādājot bibliotēkas lietošanas noteikumus un organizējot darba uzsākšanu. 2015. gada augustā bibliotēka uzsāka darbu jaunā, speciāli bibliotēkas vajadzībām pārbūvētā un iekārtotā ēkā.

Darbība:

LGB veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un sociālās funkcijas, balstoties uz aktīvu sadarbību ar citām iestādēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena - slēgts.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dārza iela 24, Limbaži Pašvaldības īpašums 1976
Teritorijas kopējā platība (m2):

6571

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēka uzbūvēta 2008. gadā, tās pārbūve bibliotēkas vajadzībām veikta laikā no 1.10.2014. - 2015. gada pavasarim. Bibliotēka atklāta 2015. gada 21. augustā. Pārējo telpu platībā ietilpst arī terase un balkoni. Papildus ēkā atrodas LGB Bērnu literatūras centrs.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1605

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

211

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2303

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

712

Pārējie:

1591

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

35073

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

21957

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13116

Virtuālais apmeklējums:

54498

Sociālo tīklu apmeklējums:

37873

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

58030

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4808

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 29693
Seriālizdevumi 28198
Audiovizuālie resursi 96
Nošizdevumi 26
Attēlizdevumi 4
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3311

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 382
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 81
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 301

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3329

Izslēgto dokumentu kopskaits:

9777

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

42772

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 42939 1071 6681 37329
Seriālizdevumi 5748 2243 3056 4935
Audiovizuālie resursi 410 9 20 399
Kartogrāfiskie materiāli 8 1 3 6
Nošizdevumi 45 4 49
Attēlizdevumi 12 12
Nepublicētie dokumenti 3 3
Pārējie dokumenti 17 1 5 13
Elektroniskie resursi 38 12 26
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4937 307 1151 4093

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 61
Darbiniekiem 23
Lasītājiem 38
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

8

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 5
Printeru kopskaits:

7

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

9

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Digitalizācija

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas publiski internetā 8
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 30 30

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

93

Tematiskie pasākumi:

163

Projektizstrāde:

4