Viļķenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000513

Adrese:

Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26186410 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Viļķenes pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Purmale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231134

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0273

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

511B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Bibliotēka Viļķenē dibināta 1919. gadā. Tas norādīts Latvijas bibliotēku padomes gadagrāmatā (Rīgā, 1926.g.). 1946. gadā reģistrēta kā LPSR Valmieras apriņķa Viļķenes pagasta bibliotēka ar 810 eks. grāmatu fondu un 25 lasītājiem.

Darbība:

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informatīvos pakalpojumus, izmantojot bibliotēkas resursus: kvalitatīvu grāmatu krājumu un internetu; nodrošina iespējas pašizglītībai, uzziņām, izklaidei. Bibliotēkas svarīgākie darba virzieni: mūžizglītības veicināšana, informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana, novadpētniecība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Otrdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Trešdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Piektdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - semināru diena - (slēgts)

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4900

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

221

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5546

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2711
Pieaugušie 1198
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1513
Virtuālais apmeklējums 2835
Digitālie pakalpojumi 2781
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2781
Datubāzu apmeklējums 54
Abonētās 54

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5256

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

361

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4703
Grāmatas 3015
Seriālizdevumi 1421
Pārējās krājuma vienības 267
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 553
Datubāzes (skaits) 553
Abonētās 553
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 860
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 69
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 64
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

634

Izslēgto dokumentu kopskaits:

733

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6878

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 634 733 6868
Grāmatas 217 259 5599
Seriālizdevumi 414 473 1201
Audiovizuālie resursi 1 12
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 2
Rokraksti 5
Pārējās krājuma vienības 3 46
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 10
Citi digitāli resursi 4
Datubāzes (skaits) 6
Abonētās 2
Pašu veidotās 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 66 1038

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

12

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 4 4
Teksta dokumenti - Lappuses 984 984
Attēlizdevumi 750 4 754