Viļķenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000513

Adrese:

Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26186410 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Viļķenes pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Purmale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231134

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0273

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

511B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Bibliotēka Viļķenē dibināta 1919. gadā. Tas norādīts Latvijas bibliotēku padomes gadagrāmatā (Rīgā, 1926.g.). 1946. gadā reģistrēta kā LPSR Valmieras apriņķa Viļķenes pagasta bibliotēka ar 810 eks. grāmatu fondu un 25 lasītājiem.

Darbība:

Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informatīvos pakalpojumus, izmantojot bibliotēkas resursus: kvalitatīvu grāmatu krājumu un internetu; nodrošina iespējas pašizglītībai, uzziņām, izklaidei. Bibliotēkas svarīgākie darba virzieni: mūžizglītības veicināšana, informācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana, novadpētniecība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Otrdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Piektdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena - (slēgts)

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4900

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

204

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Pārējie:

120

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2126

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1090

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1036

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4424

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

587

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2818
Seriālizdevumi 1446
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 159
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 669

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 36
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

653

Izslēgto dokumentu kopskaits:

641

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6971

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 247 289 5641
Seriālizdevumi 400 351 1260
Audiovizuālie resursi 1 13
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 1 2
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 4 43
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Rokraksti 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 56 47 1068

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

12

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 4 4
Teksta dokumenti - Lappuses 984 984
Attēlizdevumi 750 750