Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000498

Adrese:

Katvaru skola, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28697139 @
Skolā 64023832
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Katvaru pagasts
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laima Bernšteina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231755

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0259

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

495A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

15.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922. gada oktobrī Katvaru pagasta padome savā sēdē nolēma rīkot pie Katvaru pagasta padomes Izglītības nodaļas bibliotēku par kultūras fonda līdzekļiem. Par bibliotēkas vadītāju apstiprināja skolotāju Eduardu Bērziņu. Bibliotēka atradās pagasta namā. Patreizējā atrašanās vieta kopš 1982.gada ir Katvaru internātpamatskolas ēka.

Darbība:

Katvaru bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu un saglabāšanu. Radīt vietējiem iedzīvotājiem modernu informācijas vidi, nodrošinot pieeju zināšanām, celt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot mūsdienām atbilstošu informacionālos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 18:00
Trešdiena 9:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 18:00
Piektdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums, abonētā periodika
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību un darbam ar datoru un internetu
5. SBA pakalpojumi Dokumentu saņemšana no citām Latvijas bibliotēkām Dokumentu nosūtīšana uz citām Latvijas bibliotēkām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Teritorijas kopējā platība (m2):

3700

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3709

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2222

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1487

Virtuālais apmeklējums:

63

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3712

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

704

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2897
Seriālizdevumi 804
Audiovizuālie resursi 6
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1022

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

528

Izslēgto dokumentu kopskaits:

610

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5220

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5168 266 501 4933
Seriālizdevumi 116 261 104 273
Audiovizuālie resursi 16 3 13
Nošizdevumi 1 1
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 779 69 147 701

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

21

Tematiskie pasākumi:

3