Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000514

Adrese:

"Māja 5" - 1, Vitrupe, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25631848 @ 64030908
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Viļķenes pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Klusa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231168

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0274

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

512B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pēc novadpētniecības materiāliem Ķirbižu - Blomes bibliotēku biedrība dibināta 1909.gadā. Tās pirmais vadītājs - skolotājs Kārlis Niedre. Pēc kara bibliotēka atjaunota 1946. gadā.

Darbība:

Nodrošināt bibliotēkas krājuma, elektronisko datu bāzu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam klientam, organizēt bibliotēkas, grāmatu un lasīšanas popularizēšanas pasākumus, veicināt bibliotēkas attīstību, piedaloties projektu sagatavošanā un realizēšanā. Aktivizēt novadpētniecības darbu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:30
Trešdiena 09:00 16:30
Ceturtdiena 09:00 16:30
Piektdiena 10:30 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums katru darba dienu no 12:00 - 12:30 Pirmdienās, sestdienās un svētdienās - slēgts Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
4. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Grāmatu un informācijas piegāde mājās
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

431

Papildu informācija par ēkām:

Daudzdzīvokļu māja

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1030

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

922

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

108

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1227

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

79

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1016
Seriālizdevumi 205
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 96

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

414

Izslēgto dokumentu kopskaits:

667

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5231

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 177 297 4607
Seriālizdevumi 230 370 593
Audiovizuālie resursi 6
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 7 18
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 15 12 544

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2