Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000514

Adrese:

"Māja 5" - 1, Vitrupe, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25631848 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Viļķenes pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Klusa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231168

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0274

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

512B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pēc novadpētniecības materiāliem Ķirbižu - Blomes bibliotēku biedrība dibināta 1909.gadā. Tās pirmais vadītājs - skolotājs Kārlis Niedre. Pēc kara bibliotēka atjaunota 1946. gadā.

Darbība:

Nodrošināt bibliotēkas krājuma, elektronisko datu bāzu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam klientam, organizēt bibliotēkas, grāmatu un lasīšanas popularizēšanas pasākumus, veicināt bibliotēkas attīstību, piedaloties projektu sagatavošanā un realizēšanā. Aktivizēt novadpētniecības darbu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:30
Trešdiena 09:00 16:30
Ceturtdiena 09:00 16:30
Piektdiena 10:30 18:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums katru darba dienu no 12:00 - 12:30 Pirmdienās, sestdienās un svētdienās - slēgts Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
4. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Grāmatu un informācijas piegāde mājās
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

431

Papildu informācija par ēkām:

Daudzīvokļu ēka

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

52

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

867

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 522
Pieaugušie 396
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 126
Virtuālais apmeklējums 345
Digitālie pakalpojumi 331
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 331
Datubāzu apmeklējums 14
Abonētās 14

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

607

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

30

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 587
Grāmatas 468
Seriālizdevumi 118
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 20
Datubāzes (skaits) 20
Abonētās 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 36
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

522

Izslēgto dokumentu kopskaits:

601

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5154

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 522 601 5147
Grāmatas 94 4701
Seriālizdevumi 428 601 420
Audiovizuālie resursi 6
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 18
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 7
Citi digitāli resursi 5
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 553

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2