Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000505

Adrese:

Antoni, Ārciems, Pāles pag., Limbažu nov., LV-4052

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22009175 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ligita Skudriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009230976

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0265

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

718A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

15.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1944. gada rudenī, tā atradās Ārciema ciema "Medniekos". No 1960. gada bibliotēka darbojās bijušajā Ārciema tautas namā, bet kopš 2010. gada pavasara - jaunās telpās Ārciema centrā.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina pagasta iedzīvotājus ar nepieciešamo informāciju. Veicina pagasta kultūras dzīves attīstību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 13:00
Otrdiena 9:00 13:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums, abonētā periodika
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WiFi bezmaksas izmantošana
3. Konsultācijas un apmācības Konsultācijas un apmācības iedzīvotājiem nelielās grupās darbam ar datoru un internetu
4. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
5. Pasākumi Literatūru, mākslu, novadpētniecību popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi u.c.)
6. Elektroniskais katalogs Alojas un Limbažu novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Teritorijas kopējā platība (m2):

702

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

51

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

777

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

657

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3570

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

88

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1420
Seriālizdevumi 2150
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 125

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

488

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2919

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2579

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4772 157 2681 2248
Seriālizdevumi 234 331 234 331
Elektroniskie resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 510 32 137 405

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

24

Tematiskie pasākumi:

5