Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000504

Adrese:

Lādes Vītoli, Lāde, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4020

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26112108 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231646

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1552

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

716A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

15.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs Limbažu pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka veido krājumu, papildina, saglabā un uztur to. Veicina bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un izkopt viņu iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu lietošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 14:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1920

Teritorijas kopējā platība (m2):

2300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

91

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1318

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

946

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

372

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1631

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

156

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 354
Seriālizdevumi 1277
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 39

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

404

Izslēgto dokumentu kopskaits:

548

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4663

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 546 4396
Seriālizdevumi 250 250
Audiovizuālie resursi 1 15
Nošizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 18 43 543

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2