Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000503

Adrese:

Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4011

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26112108 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne biblioteka.lv
Sociālie tīkli SIA Draugiem (LV)
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Kukule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232445

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1551

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.07.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

717A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

15.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

1948. gada 23. februārī Nabes pagasta DDP IK nolemj noorganizēt pie kolhoza bibliotēku. Par katras jaunas grāmatas saņemšanu tiek izziņots visiem pagasta iedzīvotājiem. Gada noslēgumā bibliotēkā lasītāju skaits - 146, izsniegums 2088 grāmatas.

Darbība:

Būt par informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Limbažu pagasta iedzīvotājiem. Veidot bibliotēkas krājumu, papildināt, saglabāt un uzturēt to. Organizēt literatūru popularizējošus pasākumus un izstādes. Veicināt bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un izkopt viņu iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu izmantošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:30 18:00
Otrdiena 09:30 16:30
Trešdiena 11:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena (Spodrības diena) - brīvs

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas pamatpakalpojumi
2. Datori un internets
3. Abonētās datu bāzes
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

304

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

145

Pārējie:

159

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4615

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1431

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3184

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7144

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3811

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2413
Seriālizdevumi 3616
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1100
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 538

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

665

Izslēgto dokumentu kopskaits:

363

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5841

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 284 1 4746
Seriālizdevumi 369 362 1034
Audiovizuālie resursi 43
Nošizdevumi 1 5
Pārējie dokumenti 11 11
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 64 989

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1