Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000509

Adrese:

"Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28641220 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vietne Skultes bibliotēkas vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Lavendele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231844

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0267

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.01.2012

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

504B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Sākums:

Bibliotēka Skultē izveidota 1934. gadā un atradās pagasta valdes namā. Krājums bija neliels, privātpersonu dāvinājumi. Otrā pasaules kara beigās, vācu karaspēkam atkāpjoties, pagasta valdes nams tika nodedzināts. 1947. gadā bibliotēka izveidota Zvejnieku kooperatīvās sabiedrības namā ,,Jaunsaules". 1949. gadā bibliotēka izvietota Skultes pamatskolas telpās, bet 1963. gadā - Skultes pagasta ,,Lielkrogzemniekos". No 1990. gada bibliotēka izvietota Skultes pagasta Mandegās ,,Pagastmāja''.

Darbība:

Skultes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic Skultes pagasta iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, ir vietējais informācijas centrs, kas nodrošina brīvu neierobežotu informācijas saņemšanu, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, rases, reliģijas un sabiedriskā stāvokļa. Organizē literatūras popularizēšanas, un lasīšanas veicināšanas pasākumus, izstādes, veic apmācības un sniedz konsultācijas dažādām bibliotēkas lietotāju grupām. Nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotas informācijas pieejamību sabiedrībai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Multifunkcionālais Skultes centrs
Otrdiena 09:00 17:00 Mandegas
Trešdiena 09:00 17:00 Mandegas
Ceturtdiena 09:00 17:00 Mandegas
Piektdiena 08:30 12:30 Mandegas
Piektdiena 13:00 17:00 Mulfifunkcionālais Skultes centrs
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Spodrības diena - (slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētas datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Uzziņas un konsultācijas Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – profesionāli orientēties plašajā informācijas klāstā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem informācijas pieejamību un attīstīt viņu informācijprasmes. Uzziņu darbā plaši izmantotas abonētās datubāzes - LURSOFT, LETONIKA, kā arī tiešsaistes resursi- LNB digitālā bibliotēka, datubāzes „Zudusī Latvija”, Periodika.lv un Lasāmkoks, portāls E-Latvija u.c
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skultes Multifunkcionālais centrs Edagara Liepiņa iela 2, Skulte Pašvaldības īpašums 2020.
Teritorijas kopējā platība (m2):

3538

Papildu informācija par ēkām:

Ēka nodota ekspluatācijā 2020. gadā. Darbojas kā pašvaldības klientu pakalpojumu centrs. Skultes bibliotēkas ārpakalpojuma punkts.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

250

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

308

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

259

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

11858

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3324
Pieaugušie 2772
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 552
Virtuālais apmeklējums 8534
Digitālie pakalpojumi 8490
Bibliotēkas tīmekļa vietne 1203
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 7287
Datubāzu apmeklējums 44
Abonētās 44

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6535

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

586

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6195
Grāmatas 5490
Seriālizdevumi 689
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 14
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 340
Datubāzes (skaits) 340
Abonētās 340
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1395
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

713

Izslēgto dokumentu kopskaits:

476

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6028

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 712 476 6023
Grāmatas 368 142 5377
Seriālizdevumi 344 329 602
Audiovizuālie resursi 3 2
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 2 39
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 5
Citi digitāli resursi 1 2
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 62 1103

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

6

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 82 30 112
Attēlizdevumi 75 47 122