Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000509

Adrese:

"Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28641220 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Limbažu novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vietne Skultes bibliotēkas blogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Lavendele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009231844

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0267

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.01.2012

Piederība

Iestādes piederība:

Limbažu Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Pakalpojumu sniegšanas vieta "Multifunkcionālais Skultes centrs" Edgara Liepiņa iela 2, Skulte, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV 4025

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

504B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Sākums:

Bibliotēka Skultē izveidota 1934. gadā un atradās pagasta valdes namā. Krājums bija neliels, privātpersonu dāvinājumi. Otrā pasaules kara beigās, vācu karaspēkam atkāpjoties, pagasta valdes nams tika nodedzināts. 1947. gadā bibliotēka izveidota Zvejnieku kooperatīvās sabiedrības namā ,,Jaunsaules". 1949. gadā bibliotēka izvietota Skultes pamatskolas telpās, bet 1963. gadā - Skultes pagasta ,,Lielkrogzemniekos". No 1990. gada bibliotēka izvietota Skultes pagasta Mandegās ,,Pagastmāja''.

Darbība:

Skultes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic Skultes pagasta iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu, ir vietējais informācijas centrs, kas nodrošina brīvu neierobežotu informācijas saņemšanu, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, rases, reliģijas un sabiedriskā stāvokļa. Organizē literatūras popularizēšanas, un lasīšanas veicināšanas pasākumus, izstādes, veic apmācības un sniedz konsultācijas dažādām bibliotēkas lietotāju grupām. Nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotas informācijas pieejamību sabiedrībai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Multifunkcionālais Skultes centrs
Otrdiena 09:00 17:00 Mandegas
Trešdiena 09:00 17:00 Mandegas
Ceturtdiena 09:00 17:00 Mandegas
Piektdiena 08:30 12:30 Mandegas
Piektdiena 13:00 17:00 Mulfifunkcionālais Skultes centrs
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena - (slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētas datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajai datu bāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Uzziņas un konsultācijas Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – profesionāli orientēties plašajā informācijas klāstā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem informācijas pieejamību un attīstīt viņu informācijprasmes. Uzziņu darbā plaši izmantotas abonētās datubāzes - LURSOFT, LETONIKA, kā arī tiešsaistes resursi- LNB digitālā bibliotēka, datubāzes „Zudusī Latvija”, Periodika.lv un Lasāmkoks, portāls E-Latvija u.c
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mulfifunkcionālais Skultes centrs Edgara Liepiņa iela 2, Skulte Pašvaldības īpašums 2020
Teritorijas kopējā platība (m2):

3538

Papildu informācija par ēkām:

Ēka nodota ekspluatācijā 2020 gadā. Darbojas kā pašvaldības klientu pakalpojumu centrs, Skultes bibliotēkas ārpakalpojumu punkts. Iznomā telpas konferencēm, semināriem.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

250

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

316

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

278

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2917

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2627

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

290

Virtuālais apmeklējums:

23276

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6392

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

356

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4353
Seriālizdevumi 2024
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 12
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 897

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

997

Izslēgto dokumentu kopskaits:

37

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5790

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 362 16 5151
Seriālizdevumi 608 21 587
Audiovizuālie resursi 5
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 27 41
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 86 1041

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

4

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 54 28 82
Attēlizdevumi 22 53 75