Balvu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000148

Adrese:

Tirgus iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64522168 29213768 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Balvu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Balvu novada mājas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Cibule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0588

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

96B

Akreditācijas datums:

12.12.2017

Akreditācijas termiņš:

13.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā. 1958. gadā tiek izveidots abonements un lasītava. 1978. gadā uzsākta bibliotēku sistēmas centralizācija, bibliotēka iegūst rajona centrālās bibliotēkas statusu. 2003. gadā bibliotēka sāk strādāt BIS ALISE. 2008. gada martā Balvu rajona centrālā bibliotēka mainīja savu piederību un nonāca Balvu pilsētas valdījumā ar nosaukumu Balvu Centrālā bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par kultūrizglītības iestādi, nodrošinot iedzīvotājiem pilnvērtīgu informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena
Sestdiena 10:00 16:00 No 1.jūnija līdz 31.augustam sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Datubāzes Datu bāžu "Lursoft" un "Letonika"izmantošana
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64522110. Grāmatu rezervēšana internetā http://balvi.biblioteka.lv/alise/
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Balvu Centrālās bibliotēkas krājumā, pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana no bibliotēkas krājuma A4 lappuse EUR 0,09
Kopēšana no bibliotēkas krājuma A3 lappuse EUR 0,14
Lāzerizdruka no bibliotēkas krājuma A4 melnbalta teksta lappuse EUR 0,09
Lāzerizdruka no bibliotēkas krājuma A4 melnbalta attēla lappuse EUR 0,17
Lāzerizdruka no bibliotēkas krājuma A4 krāsainā teksta lappuse EUR 0,34
Lāzerizdruka no bibliotēkas krājuma A4 krāsainā attēla lappuse EUR 0,68
Skenēšana no bibliotēkas krājuma Teksta lappuse EUR 0,17
Skenēšana no bibliotēkas krājuma Attēls vai fotogrāfija EUR 0,34
Faksa nosūtīšana un saņemšana Novada robežās lappuse EUR 0,25
Faksa nosūtīšana un saņemšana Republikas robežas EUR 0,52
Faksa nosūtīšana un saņemšana Uz ārvalstīm EUR 1,72
Laminēšana no bibliotēkas krājuma Atkarībā no formāta EUR 0,17- 0,68
Brošēšana no bibliotēkas krājuma Līdz 50 lapām EUR 0,87
Brošēšana no bibliotēkas krājuma Līdz 100 lapām EUR 1,72
Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem 1 diena EUR 0,07
Nozaudētās lietotāja kartes atjaunošana Gabals EUR 1,42
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

644

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

82

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2244

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

792

Pārējie:

1452

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

45322

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

26225

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19097

Virtuālais apmeklējums:

8918

Sociālo tīklu apmeklējums:

33373

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

75948

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

16619

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 40917
Seriālizdevumi 33024
Audiovizuālie resursi 1068
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 2
Pārējie dokumenti 927
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 8754

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 586
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 88
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 498

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

660

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2954

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3204

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

44273

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 34099 1069 1365 33797
Seriālizdevumi 9848 1857 1834 9871
Audiovizuālie resursi 415 18 2 431
Kartogrāfiskie materiāli 23 1 22
Nošizdevumi 27 2 35
Attēlizdevumi 14 1 15
Nepublicētie dokumenti 25 2 27
Pārējie dokumenti 10 5 15
Elektroniskie resursi 62 2 60
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3891 282 64 4109

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 27
Darbiniekiem 13
Lasītājiem 14
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

26

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 1
Pieejamas publiski internetā 25
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 96 79 175
Teksta dokumenti - Lappuses 171 96 267
Attēlizdevumi 113 218 331

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

47

Tematiskie pasākumi:

138

Projektizstrāde:

3