Balvu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000148

Adrese:

Tirgus iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64522168 29213768 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Balvu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Balvu novada mājas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Cibule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0588

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

96B

Akreditācijas datums:

12.12.2017

Akreditācijas termiņš:

13.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā. 1958. gadā tiek izveidots abonements un lasītava. 1978. gadā uzsākta bibliotēku sistēmas centralizācija, bibliotēka iegūst rajona centrālās bibliotēkas statusu. 2003. gadā bibliotēka sāk strādāt BIS ALISE. 2008. gada martā Balvu rajona centrālā bibliotēka mainīja savu piederību un nonāca Balvu pilsētas valdījumā ar nosaukumu Balvu Centrālā bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par kultūrizglītības iestādi, nodrošinot iedzīvotājiem pilnvērtīgu informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena- Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Datubāzes Datubāzu "Lursoft" un "Letonika"izmantošana
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64522110. Grāmatu rezervēšana internetā http://balvi.biblioteka.lv/alise/
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Balvu Centrālās bibliotēkas krājumā, pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

644

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

82

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2012

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

674

Pārējie:

1338

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

34468

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

20625

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13843

Virtuālais apmeklējums:

2079

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

66241

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10374

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 36833
Seriālizdevumi 28326
Audiovizuālie resursi 1063
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 7136

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 624
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 577

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2704

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3084

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

43245

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1020 1551 32741
Seriālizdevumi 1632 1531 9818
Audiovizuālie resursi 17 2 453
Kartogrāfiskie materiāli 1 28
Nošizdevumi 1 39
Attēlizdevumi 17
Nepublicētie dokumenti 29
Pārējie dokumenti 33 63
Elektroniskie resursi 57
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 290 84 3764

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 27
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

35

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 265 213 478
Teksta dokumenti - Lappuses 369 355 724
Attēlizdevumi 711 418 1129