Balvu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000148

Adrese:

Tirgus iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64522168 29213768 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Balvu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Balvu novada mājas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Cibule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0588

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

96B

Akreditācijas datums:

12.12.2017

Akreditācijas termiņš:

13.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā. 1958. gadā tiek izveidots abonements un lasītava. 1978. gadā uzsākta bibliotēku sistēmas centralizācija, bibliotēka iegūst rajona centrālās bibliotēkas statusu. 2003. gadā bibliotēka sāk strādāt BIS ALISE. 2008. gada martā Balvu rajona centrālā bibliotēka mainīja savu piederību un nonāca Balvu pilsētas valdījumā ar nosaukumu Balvu Centrālā bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par kultūrizglītības iestādi, nodrošinot iedzīvotājiem pilnvērtīgu informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena- Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Datubāzes Datubāzu "Lursoft" un "Letonika"izmantošana
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64522110. Grāmatu rezervēšana internetā http://balvi.biblioteka.lv/alise/
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Balvu Centrālās bibliotēkas krājumā, pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

644

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

82

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

766

Pārējie:

1355

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

36128

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

22736

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13392

Virtuālais apmeklējums:

1802

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

81255

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12908

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 35621
Seriālizdevumi 44608
Audiovizuālie resursi 998
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 14
Attēlizdevumi 1
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 6
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 7572

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 486
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 459
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2703

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3204

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

43684

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 984 1373 33337
Seriālizdevumi 1664 1803 9709
Audiovizuālie resursi 28 25 438
Kartogrāfiskie materiāli 5 27
Nošizdevumi 3 38
Attēlizdevumi 2 17
Nepublicētie dokumenti 2 29
Pārējie dokumenti 15 32
Elektroniskie resursi 3 57
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 0
Bērnu grāmatas 323 72 3558

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 27
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 0
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

30

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 175 90 265
Teksta dokumenti - Lappuses 267 102 369
Attēlizdevumi 331 380 711