Balvu Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000148

Adrese:

Tirgus iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64522168 29213768 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Balvu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Balvu novada mājas lapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Cibule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0588

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.04.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

96B

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947. gadā. 1958. gadā tiek izveidots abonements un lasītava. 1978. gadā uzsākta bibliotēku sistēmas centralizācija, bibliotēka iegūst rajona centrālās bibliotēkas statusu. 2003. gadā bibliotēka sāk strādāt BIS ALISE. 2008. gada martā Balvu rajona centrālā bibliotēka mainīja savu piederību un nonāca Balvu pilsētas valdījumā ar nosaukumu Balvu Centrālā bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēkas misija - būt par kultūrizglītības iestādi, nodrošinot iedzīvotājiem pilnvērtīgu informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena- Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Datubāzes Datubāzu "Lursoft" un "Letonika"izmantošana
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64522110. Grāmatu rezervēšana internetā http://balvi.biblioteka.lv/alise/
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Balvu Centrālās bibliotēkas krājumā, pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

644

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

82

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1743

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

589

Pārējie:

1154

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

22931

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15858

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7073

Virtuālais apmeklējums:

19686

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

46861

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7500

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 27324
Seriālizdevumi 18299
Audiovizuālie resursi 1238
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3830

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 593
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 61
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 532

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2787

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3697

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

42053

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1157 1925 31692
Seriālizdevumi 1582 1768 9632
Audiovizuālie resursi 17 1 469
Kartogrāfiskie materiāli 3 31
Nošizdevumi 4 1 41
Attēlizdevumi 1 2 16
Nepublicētie dokumenti 29
Pārējie dokumenti 23 86
Elektroniskais krājums (summa) 57
Citi elektroniskie resursi 57
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 317 155 4063

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 27
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

43

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 478 498 976
Teksta dokumenti - Lappuses 724 577 1301
Attēlizdevumi 1129 180 1309