Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000166

Adrese:

Tikaiņu veikals, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25623664 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Tikaiņu bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Kočāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009181469

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0603

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

518A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Tikaiņu bibliotēka dibināta 1969. gada septembrī. No 2005. gada bibliotēka atrodas „Līvānu ” tipa mājā Tikaiņu ciema centrā.

Darbība:

Informācijas un uzziņu sniegšana, iedzīvotāju tālākizglītības veicināšana, saturīgas brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:30 Pusdienlaiks no 13:30 līdz 14:00
Trešdiena 11:00 17:30 Pusdienlaiks no 13:30 līdz 14:00
Ceturtdiena 10:00 16:30 Pusdienlaiks no 13:30 līdz 14:00
Piektdiena 10:00 16:30 Pusdienlaiks no 13:30 līdz 14:00
Sestdiena 10:00 16:30 Pusdienlaiks no 13:30 līdz 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lasītāju reģistrēšana un apkalpošana Reģistrē lasītājus,izsniedz grāmatas un preses izdevumus uz mājām, izpilda SBA pieprasījumus
2. Uzziņu sniegšana Uzziņu un informācijas meklēšana un sniegšana
3. Konsultāciju sniegšana darbam ar datoriem un internetu Konsultācijas darbā ar datoriem un informācijas meklēšanā internetā
4. Interneta pieejas punkta izmantošana Bezmaksas datoru un interneta izmantošana informācijas meklēšanai , rakstu darbiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

73

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1103

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1008

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Virtuālais apmeklējums:

1630

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3874

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

179

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1389
Seriālizdevumi 2481
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 190

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

380

Izslēgto dokumentu kopskaits:

302

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2908

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 93 1667
Seriālizdevumi 284 302 1225
Audiovizuālie resursi 3 10
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 7 209

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda