Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000160

Adrese:

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582

Darbojās 2019.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edita Viļuma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900091155618

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0597

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

802

Akreditācijas datums:

05.12.2011

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Viļakas novada Kupravas pagasta bibliotēka ir dibināta 1953.gada 15.novembrī. No 1987.gada tajā strādā Edita Viļuma.

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas pakalpojumu sniedzēja, tās uzdevumi ir nodrošināt kvalitatīvus, sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, sabiedriskās saskarsmes centru. Galvenie darba virzieni- krājuma papildināšana, attīrīšana, saglabāšana, novadpētniecības darba veikšana, uzziņu un informācijas sniegšana, krājuma izsniegšana, sadarbība ar bibliotēkām, muzejiem un citām iestādēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 12:30 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 12:30 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori un internets Abonētās datubāzes Starpbibliotēku abonements Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana Izdruka EUR 0,10 EUR 0,10
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Teritorijas kopējā platība (m2):

857

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

230

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

86

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2111

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1616

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

495

Virtuālais apmeklējums:

2159

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4682

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

546

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3029
Seriālizdevumi 1653
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 191

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

178

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1321

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3014

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 92 1278 2591
Seriālizdevumi 85 43 400
Audiovizuālie resursi 1 9
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 31 679

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda