Latvijas Nacionālais arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Māra Sprūdža

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vecākā referente Dace Tapiņa 20043706 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Arhīvs uzkrāj, saglabā un dara pieejamu Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu. LNA darbību nosaka Arhīvu likums (stājies spēkā 01.01.2011.). LNA uzsāka darbu 2011.gadā un tajā ir apvienotas visas bijušās valsts arhīvu sistēmas iestādes. Valsts arhīvi ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības.

Darbība:

LNA administrācija vada un pārrauga arhīva darbību, īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, pieņem klientu pieprasījumus, kā arī sniedz atbildes uz tiem.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 17:00
Papildu informācija:

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdien: 9.00-12.00; 13.00-17.00 Otrdien: 8.00-12.00; 13.00-17.00 Trešdien: 9.00-12.00; 13.00-18.00 Ceturtdien: 9.00-12.00; 13.00-17.00 Piektdien: 9.00-13.00 Tālruņi informācijai: 20014824 Dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos 22304216 Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos 29553514 Uzņēmumu maksātnespējas un likvidācijas gadījumos Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas kontaktinformācija Adrese: Šķūņu ielā 11, Rīga, LV - 1050 207. kabinets Tālrunis: 29630541 E-pasts: biblioteka@arhivi.gov.lv iveta.avota@arhivi.gov.lv Lasītava atvērta: Pirmdienās: 9:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 Otrdienās: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Trešdienās: 15:00 – 18:00 Piektdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Bibliotēkas vadītāja Iveta Avota - Kārkliņa Tālrunis: 29630541 e-pasts: iveta.avota@arhivi.gov.lv biblioteka@arhivi.gov.lv Direktore apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 16:00 – 18:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29741611 vai e-pastu LNA@arhivi.gov.lv

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Konsultācijas valsts institūcijām saņemt konsultācijas arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos.
Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā pieejami šādi pakalpojumi: Literatūras izsniegšana no bibliotēkas fonda Bibliogrāfisko sarakstu sagatavošana Uzziņu sniegšana un konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem un literatūras pasūtīšanu Kopiju izgatavošana (maksas pakalpojums) Ekskursija pa bibliotēku (jāpiesaka iepriekš pa telefonu)
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvā var pieprasīt informāciju par: par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, policijā; par nekustama un kustama īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, nacionalizāciju; par tiesu spriedumiem (civillietās un krimināllietās), notariālo darbību dokumentiem (testamenti, līgumi u.c.); par civilstāvokli: dzimšanas, laulību, miršanas reģistrāciju (no ierakstiem baznīcu grāmatās līdz 1914. gadam ieskaitot); par pilsonību, tautību; par dzīvesvietu, ģimenes sastāvu, uzvārda maiņu; par adopciju, aizbildniecību, atrašanos bērnu namos; par atrašanos ieslodzījumā Latvijā, deportāciju uz Krieviju, iekļaušanu kulaku sarakstos; par atrašanos ārstniecības iestādēs, slimības vēsturi; par piederību sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, partijām; par ievešanu un izvešanu no Latvijas, atrašanos koncentrācijas nometnēs, spaidu darbos, darba dienestā Latvijā un citās Eiropas valstīs vācu okupācijas laikā (1941-1945); par institūciju, organizāciju, uzņēmumu, iestāžu vēsturi, dzimtas vēsturi, citiem jautājumiem. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu
Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavošana Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem). Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavo par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Arhīvs uzsāk ģenealoģiska pētījuma izpildi pēc avansa saņemšanas. Avansa apmērs ir 70 EUR.
Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana; Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana,arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Arhīvs izsniedz: Apliecinātas arhīva dokumentu kopijas, kas ir noformētas ar apliecinājuma uzrakstu, līdz ar to tās ir ar juridisku spēku un var būt par pamatu valsts un pašvaldību institūciju administratīvo aktu izdošanai, Neapliecinātas arhīva dokumenta kopijas, kas noformētas, norādot tikai dokumenta identifikatoru, izmantojamas informatīviem un pētnieciskiem mērķiem. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Privātpersonu konsultēšana arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos Konsultācijas arhīva darba jautājumos; Konsultācijas dokumentu pārvaldības jautājumos Konsultācijas tiek sniegtas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Atzinumu un/vai ieteikumu sagatavošana arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos Atzinuma vai ieteikuma sagatavošana privātpersonām arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos par privātpersonas dokumentiem Atzinumi vai konsultācijas tie sniegtas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva foto, kino, video, skaņas dokumenta atlase demonstrēšanai, demonstrēšana, izsniegšana un kopēšana Dokumenta atlase atbilstoši apmeklētāja pieprasījumam; okumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai arhīvā; kopēšanas atzīmju pārlikšana no pozitīva (ne vairāk par četriem vienai glabājamai vienībai); fotokopijas izgatavošana; kinodokumenta demonstrēšana arhīvā; kino, video, skaņas dokumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai (ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem) ārpus arhīva uz vienu dienu; kino/videodokumenta kopēšana; kino/videodokumenta (10 minūtes) kopēšana no arhīva nodrošinājuma fonda ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību); atlasītā skaņas dokumenta noklausīšanās; skaņas dokumenta kopiju izgatavošana kasetē vai ciparu formātam atbilstošā datu nesējā, neveicot dokumenta apstrādi (neiekļaujot datu nesēja vērtību); skaņas dokumenta kopijas izgatavošana, apstrādājot dokumenta kopiju (neiekļaujot datu nesēja vērtību); Dokumentu atlase demonstrēšanai, demonstrēšana, izsniegšana ,kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumenta digitālo kopiju izgatavošana Kopijas izgatavo: ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) bez iegūtā attēla apstrādes; ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, bez iegūtā attēla apstrādes; ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) ar iegūtā attēla apstrādi; ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, ar iegūtā attēla apstrādi; ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, ar iegūtā attēla apstrādi. Digitalizēta dokumenta izdrukas izgatavošana ar izšķirtspēju līdz 200 dpi; digitālās kopijas izgatavošana un apstrāde no fotodokumenta negatīva; digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju 300 dpi2 no kinodokumenta kadra; digitālās kopijas izgatavošana bez attēla apstrādes no mikrofilmas; mikrofišas (džeketa) digitālās kopijas izgatavošana; iepriekš digitalizētā fotodokumenta digitālās kopijas izgatavošana un digitālās kopijas pārstrāde; dokumenta izsniegšana digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem. Dokumentu digitālo kopiju izgatavošana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumentu mikrofilmēšana Mikrofilmēšana (līdz 800 lappusēm); filmas negatīva izgatavošana; filmas negatīva attīstīšana; attīstītās filmas pārbaude; filmas pozitīva izgatavošana; mikrofilmas sagriešana un ievietošana caurspīdīgā apvalkā (mikrofišu (džeketu) izgatavošana). Dokumenti tiek mikrofilmēti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu iesiešana Dokumentu (formāts līdz A4) iesiešana; dokumentu, lielāku par A3 formātu, iesiešana. Dokumenti tiek iesieti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu restaurācija,konservācija. Teksta dokumenta restaurācija (formāts līdz A4); kartes restaurācija (formāts līdz A1); grafikas restaurācija; vaska zīmoga restaurācija; ādas iesējuma restaurācija; pergamenta restaurācija; kārbas izgatavošana; dokumenta konservācija (formāts līdz A4) Dokumenti tiek restaurēti vai konservēti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Papīra un kartona kompleksā analīze Papīra un kartona kompleksā analīze (mikroskopija, papīra skābuma noteikšana). Papīra un kartona kompleksā analīze tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu sakārtošana un pieņemšana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai iek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1640

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālais arhīvs Šķūņu iela 11, Rīga Valsts īpašums 1640 6538

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Latvijas Nacionālais arhīvs 1470

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
LNA 176 1086,74 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

176

Informācijas tehnoloģijas arhīvā

Bezmaksas Wi-Fi:

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 22320239
Restaurētas 249
Konservētas 4173
Mikrofilmētas 611 104560
Digitalizētas 7856 620261 datne
Pieņemtas glabāšanā 188433

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

22320239

Izsniegto vienību skaits:

125644

Izsniegto mikroformu skaits:

282

Pieejamo datubāzu skaits:

10

Apmeklējumu skaits:

20231

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Izsniegto izziņu skaits Lasītāju skaits
PAVISAM 17975 2220
Latvijas klienti 14893 1981
Ārvalstu klienti 3082 239
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 28
Publikācijas presē 28
IZSTĀDES 21
Radio raidījumu skaits:

9

Televīzijas raidījumu skaits:

2

Institūciju uzraudzība

Arhīva uzraudzībā esošo institūciju skaits:

3788

Veikto pārbaužu skaits:

459