Cēsu zonālais valsts arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 6, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Vadītājs/ direktors:

Lelde Meidropa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kontakti: 27066156 @
Klientu centrs: @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Cēsu zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Cēsu, Madonas un Varakļānu novados.

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:30
Papildu informācija:

Direktore apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 27066353 vai e-pastu: lelde.meidropa@arhivi.gov.lv Izziņas un konsultācijas sniedz Pirmdiena 9:00 – 12:15, 13:00 – 17:00 Otrdiena 9:00 – 12:15, 13:00 – 17:00 Trešdiena 9:00 – 12:15, 13:00 – 17:00 Ceturtdiena 9:00 – 12:15, 13:00 – 17:00 Piektdiena 9.00 - 15.45 E-pasts: cesis.kac@arhivi.gov.lv Lasītava Cēsīs: Lenču iela 3, Cēsis, LV-4101 Tālrunis: +371 27066156 E-pasts: cesis.kac@arhivi.gov.lv Lasītava Madonā: Rīgas iela 4, Madona, LV-4800 Tālrunis: +371 29577953 E-pasts: madona@arhivi.gov.lv

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un arhīva uzziņu sistēmu. Pieejams e-pakalpojums LNA portālā reģistrācijai darbam arhīva lasītavā. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos. Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
2. Konsultācijas Valsts un pašvaldību institūcijām, privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām ir iespēja saņemt konsultācijas arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos. Privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām konsultācijas ir maksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par bijušo Cēsu un Madonas rajonu iestāžu dokumentiem no 1945. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos: nekustamā un kustamā īpašuma piederība, atsavināšana, nacionalizācija; darba stāžs, izpelņa iestādēs un uzņēmumos, darbs vecāku saimniecībās, mācības; dienesta laiks PSRS bruņotajos spēkos; biogrāfiski dati (ziņas par dzīves vietu, pierakstu, ģimenes sastāvu); ziņas no notariālās darbības dokumentiem (pirkšanas, dāvinājuma līgumi, mantojuma lietas, testamenti u.c. dokumenti); padomju okupācijas režīma represijas (tajā skaitā ieskaitīšana kulaku sarakstos, deportācijas); sociālās, politiskās, kultūras vēstures un iestāžu vēstures faktoloģiskie dati. Pieprasījumu var iesniegt Cēsu zonālajā valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu LNA portālā vai latvija.lv. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana, arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Kopijas var saņemt pa pastu, e-pastu, uz vietas arhīvā. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai LNA piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā Arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus. Likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem sagatavo un izsniedz izziņas par dokumentu pieņemšanu/nepieņemšanu valsts glabāšanā. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā un izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
8. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par LNA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Cēsu zonālais valsts arhīvs (galvenā ēka) Pils iela 6, Cēsis Valsts īpašums 1900
Cēsu zonālais valsts arhīvs Lenču iela 3, Cēsis Valsts īpašums 1912
Cēsu zonālais valsts arhīvs Rīgas ielā 4, Madona Valsts īpašums 1976
Cēsu zonālais valsts arhīvs Cempu ielā 13, Valmiera Valsts īpašums 1978
Teritorijas kopējā platība (m2):

3352

Papildu informācija par ēkām:

Iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, nomas līgums par Pils ielas 6, Cēsis telpu iznomāšanu no VNĪ - līdz 31.12.2024. Par Lenču ielas 3, Cēsīs telpu 63 m2 izmantošanu ar VNĪ mutiska vienošanās. Par nomas līgums par arhīva glabātavas telpu nomu Rīgas ielā 4, Madonā ar VNĪ līdz 31.12.2024.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Pils iela 6, Cēsis 510
Lenču iela 3, Cēsis 63
Rīgas ielā 4, Madona 1413

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Lenču iela 3 Cēsis 8 22,6 Apmierinošs
Rīgas ielā 4, Madona 4 38,2 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

12