Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006

Vadītājs/ direktors:

Dace Bušante

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dace Bušante 29794545 @
Dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele 29527693 @
Dokumentu saglabāšanas nodaļas vadītāja Oksana Oša 29643725 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1963

Sākums:

LVKFFDA nodrošina Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgu valsts institūciju, juridisku un fizisku personu audiovizuālo, foto, skaņas un elektronisko dokumentu ar arhīvisku vērtību uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu.

Darbība:

Arhīvā uzkrāti audiovizuālie, foto un skaņas dokumenti, kas tapuši laikā no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām, kā arī mūsdienu elektroniskie dokumenti.

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00 Trešdienās apmeklējums pēc plkst. 17:00 iepriekš jāsaskaņo ar arhīvu
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 09:00 18:00 apmeklējumu pēc plkst. 17:00, lūdzu, saskaņot ar arhīvu.
Ceturtdiena 09:00 16:30
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Arhīvā var nokļūt: ar 1., 14., 21. autobusu,4., 12. un 16.trolejbusu, 1. un 3.tramvaju. Uzziņas par Arhīva dokumentu veidiem, saturu un dokumentu kopiju pasūtīšanu: Tālrunis 29527693 e-pasts: lvkffda.izmantosana@arhivi.gov.lv Uzziņas par dokumentu nodošanu Arhīvā un dokumentu saglabāšanas jautājumiem: Tālrunis: 29643725 e-pasts: lvkffda.saglabasana@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem: Pirmdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Otrdienās: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Trešdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00* Ceturtdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Piektdienās: 9:00 – 13:00 * Trešdienās apmeklējums pēc plkst. 17:00 iepriekš jāsaskaņo ar arhīvu

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un arhīva uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam arhīva lasītavā. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos. Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Institūciju informācijas sistēmu datu, reģistru un elektronisko dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā, konsultācijas tehniskos jautājumos par institūciju informācijas sistēmu datu, reģistru un elektronisko dokumentu nodošanu valsts glabāšanā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs nodrošina glabāto dokumentu efektīvu izmantošanu, sagatavo un izdod vēstures avotu zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas, enciklopēdiskos, uzziņu, informatīvos u.c. izdevumus, glabāto dokumentu pētījumus, kā arī organizē glabāto dokumentu popularizēšanas pasākumus (izstādes, lekcijas, seminārus, darbu ar masu medijiem), veic arhīvpedagoģijas darbu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Audiovizuālā dokumenta noskatīšanās vai skaņas dokumenta noklausīšanās Latvijas Valsts kinofotodokumentu arhīvā ir iespējams noskatīties audiovizuālo dokumentu vai noklausīties skaņas dokumentu no arhīva krājuma, izmantojot speciālu aprīkojumu. Dokumenta noskatīšanās vai noklausīšanās ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
3. Kopiju pasūtīšana Fotodokumentu kopijas Skaņas dokumentu kopijas Audiovizuālo dokumentu kopijas Arhīva dokumentu kopiju sagatavošana ir maksas pakalpojums. Samaksas lielumu arhīva dokumentu kopijai nosaka saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Šmerļa iela 5, Rīga Valsts īpašums 1976
Teritorijas kopējā platība (m2):

6902

Papildu informācija par ēkām:

Ēkas iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas līgums spēkā līdz 31.12.2024.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Šmerļa iela 5, Rīga 6902

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Šmerļa iela5, Rīga 15 154,8 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

15