Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006

Vadītājs/ direktors:

Dace Bušante

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Dokumentu saglabāšanas nodaļas vadītāja Oksana Oša 29643725 @
Direktore Dace Bušante 29794545 @
Dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele 29527693 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1963

Darbība:

Arhīvā uzkrāti audiovizuālie, foto un skaņas dokumenti, kas tapuši laikā no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām, kā arī mūsdienu elektroniskie dokumenti.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 09:00 18:00 apmeklējumu pēc plkst. 17:00, lūdzu, saskaņot ar arhīvu.
Ceturtdiena 09:00 16:30
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Arhīvā var nokļūt: ar 1., 14., 21. autobusu,4., 12. un 16.trolejbusu, 1. un 3.tramvaju. Uzziņas par Arhīva dokumentu veidiem, saturu un dokumentu kopiju pasūtīšanu: Tālrunis 29527693 e-pasts: lvkffda.izmantosana@arhivi.gov.lv Uzziņas par dokumentu nodošanu Arhīvā un dokumentu saglabāšanas jautājumiem: Tālrunis: 29643725 e-pasts: lvkffda.saglabasana@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem: Pirmdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Otrdienās: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Trešdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00* Ceturtdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Piektdienās: 9:00 – 13:00 * Trešdienās apmeklējums pēc plkst. 17:00 iepriekš jāsaskaņo ar arhīvu

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Audiovizuālā dokumenta noskatīšanās vai skaņas dokumenta noklausīšanās Latvijas Valsts kinofotodokumentu arhīvā ir iespējams noskatīties audiovizuālo dokumentu vai noklausīties skaņas dokumentu no arhīva krājuma, izmantojot speciālu aprīkojumu. Dokumenta noskatīšanās vai noklausīšanās ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Kopiju pasūtīšana Fotodokumentu kopijas Skaņas dokumentu kopijas Audiovizuālo dokumentu kopijas Arhīva dokumentu kopiju sagatavošana ir maksas pakalpojums. Samaksas lielumu arhīva dokumentu kopijai nosaka saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006 Valsts īpašums 1976

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 6902

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Šmerļa iela5, Rīga 15 154,8 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

15

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 1954409
Digitalizētas 11063 Digitalizēti (GV): 5793 fotodokumenti, 1496 skaņas dokumenti 2694 kinodokumenti 751 videodokumenti 2 kinoplakāti Dokumentu digitalizāciju veica Latvijas Valsts kinofonofotodokumentu arhīvs un Dokumentu preventīvas saglabāšanas departaments, kā arī izmantots ārpakalpojums
Pieņemtas glabāšanā 29181

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

1954409

Izsniegto vienību skaits:

12358

Apmeklējumu skaits:

500

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Lasītāju skaits
PAVISAM 121
Latvijas klienti 115
Ārvalstu klienti 6
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 4
Publikācijas presē 4
IZSTĀDES 2
Radio raidījumu skaits:

1

Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
Miks Želvis “Arnolds Cālītis un Latvijas pirmās kinohronikas" "Latvijas Arhīvi" 2019, Nr.1/2
Lāsma Bērtule „Eduards Kraucs - hroniskais filmētājs” "Latvijas Arhīvi" 2019, Nr.1/2
Lilija Bērziņa "Kinorežisoram Aloizam Brenčam - 90" "Latvijas Arhīvi" 2019, Nr.1/2
Ieva Vāvere, Ieva Nagle "Saglabāt mūžībai: kinodokumenti no baznīcas velvēm līdz digitālai platformai". Saving for eternity: film documents from church vaults to the digital platform. Studies in Eastern European Cinema