Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006

Vadītājs/ direktors:

Dace Bušante

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Dokumentu saglabāšanas nodaļas vadītāja Oksana Oša 29643725 @
Direktore Dace Bušante 29794545 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1963

Darbība:

Arhīvā uzkrāti audiovizuālie, foto un skaņas dokumenti, kas tapuši laikā no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām, kā arī mūsdienu elektroniskie dokumenti.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 17:00
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 09:00 18:00 apmeklējumu pēc plkst. 17:00, lūdzu, saskaņot ar arhīvu.
Ceturtdiena 09:00 16:30
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Arhīvā var nokļūt: ar 1., 14., 21., 40. autobusu, 12. un 16.trolejbusu, 3.,6. tramvaju. Uzziņas par Arhīva dokumentu veidiem, saturu un dokumentu kopiju pasūtīšanu: Tālrunis 29527693 e-pasts: lvkffda.izmantosana@arhivi.gov.lv Uzziņas par dokumentu nodošanu Arhīvā un dokumentu saglabāšanas jautājumiem: Tālrunis: 29643725 e-pasts: lvkffda.saglabasana@arhivi.gov.lv Konsultācijas tehniskos jautājumos par elektronisko dokumentu saglabāšanu un nodošanu Arhīvā: Tālrunis: 29527692 e-pasts: e-dok@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem: Pirmdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Otrdienās: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Trešdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00* Ceturtdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 Piektdienās: 9:00 – 13:00 * Trešdienās apmeklējums pēc plkst. 17:00 iepriekš jāsaskaņo ar arhīvu

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva foto, kino, video, skaņas dokumenta atlase demonstrēšanai, demonstrēšana, izsniegšana un kopēšana dokumenta atlase atbilstoši apmeklētāja pieprasījumam; okumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai arhīvā; kopēšanas atzīmju pārlikšana no pozitīva (ne vairāk par četriem vienai glabājamai vienībai); fotokopijas izgatavošana; kinodokumenta demonstrēšana arhīvā; kino, video, skaņas dokumenta izsniegšana demonstrēšanai, kopēšanai (ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem) ārpus arhīva uz vienu dienu; kino/videodokumenta kopēšana; kino/videodokumenta (10 minūtes) kopēšana no arhīva nodrošinājuma fonda ciparu formātam atbilstošā datu nesējā (neiekļaujot datu nesēja vērtību); atlasītā skaņas dokumenta noklausīšanās; skaņas dokumenta kopiju izgatavošana kasetē vai ciparu formātam atbilstošā datu nesējā, neveicot dokumenta apstrādi (neiekļaujot datu nesēja vērtību); skaņas dokumenta kopijas izgatavošana, apstrādājot dokumenta kopiju (neiekļaujot datu nesēja vērtību); Dokumentu atlase demonstrēšanai, demonstrēšana, izsniegšana ,kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumenta digitālo kopiju izgatavošana Kopijas izgatavo: ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) bez iegūtā attēla apstrādes; ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, bez iegūtā attēla apstrādes; ar izšķirtspēju no 75 dpi2 līdz 200 dpi2 (ieskaitot) ar iegūtā attēla apstrādi; ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, ar iegūtā attēla apstrādi; ar izšķirtspēju, sākot ar 201 dpi2, ar iegūtā attēla apstrādi. Digitalizēta dokumenta izdrukas izgatavošana ar izšķirtspēju līdz 200 dpi; digitālās kopijas izgatavošana un apstrāde no fotodokumenta negatīva; digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju 300 dpi2 no kinodokumenta kadra; digitālās kopijas izgatavošana bez attēla apstrādes no mikrofilmas; mikrofišas (džeketa) digitālās kopijas izgatavošana; iepriekš digitalizētā fotodokumenta digitālās kopijas izgatavošana un digitālās kopijas pārstrāde; dokumenta izsniegšana digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem. Dokumentu digitālo kopiju izgatavošana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006 Valsts īpašums 1976

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 6902

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Šmerļa iela5, Rīga 15 154,8 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

15

Informācijas tehnoloģijas arhīvā

Bezmaksas Wi-Fi:

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 1925543
Pieņemtas glabāšanā 17658

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

1925543

Izsniegto vienību skaits:

34600

Apmeklējumu skaits:

727

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Izsniegto izziņu skaits Lasītāju skaits
PAVISAM 661 138
Latvijas klienti 661 130
Ārvalstu klienti 8
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 4
Publikācijas presē 4
IZSTĀDES 4
Radio raidījumu skaits:

2

Televīzijas raidījumu skaits:

2

Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
I. Nagle Aktrisei un kinorežisorei Dzidrai Ritenbergai – 90 Latvijas Arhīvi 2018 1/2
V. Barone Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva interneta vietnes „Redzi, dzirdi Latviju! Latvijas Arhīvi 2018 1/2
D.Bušante ERAF projekta ietvaros uzsāk Latvijas Nacionālā arhīva kinodokumentu digitalizāciju Latvijas Arhīvi 2018 1/2
L. Bērziņa Režisoram Aleksandram Leimanim – 105 Latvijas Arhīvi 2018 1/2