Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments

Kontaktinformācija

Adrese:

Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Inga Šteingolde

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inga Šteingolde 29188861 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments ir izveidots 2011.g. 29. jūnijā, reorganizējot Centrālo mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratoriju. Laboratorija tika izveidota 1968. gadā kā LPSR Centrālā Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva struktūrvienība. Kopš 1989. gada tā darbojās kā patstāvīga arhīvu sistēmas iestāde. Kopš 1997.gada izvietota Švarcmuižā, 1872. gadā celtā arhitektūras piemineklī. No 2011. g. 1. janvāra tā ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība.

Darbība:

Departamenta uzdevums ir LNA dokumentu mikrofilmēšana, fotokopēšana, digitalizācija, restaurācija, iesiešana, arhīvu glabātavu klimatoloģiskā un mikrobioloģiskā analīze, kā arī konsultāciju sniegšana par dokumentu saglabāšanu. Departamenta pakalpojumi pieejami arī citām fiziskām un juridiskām personām.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana Latvijas Nacionālā arhīva darbinieks pēc pieprasījuma dodas uz objektu, veic vides apsekošanu un mikrobioloģiskā fona kontroli, novērtē glabāšanas faktorus un to atbilstību standartu un normatīvo aktu prasībām, veic glabājamo vienību fizisko un sanitāri higiēnisko pārbaudi. Pārbaudes rezultātā izstrādā atzinumu par glabāšanas apstākļu atbilstību prasībām un ieteikumus to uzlabošanai. Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu iesiešana. Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu iesējuma oriģinālā šuvuma daļēju vai pilnīgu atjaunošanu. Pakalpojuma ietvaros klients nogādā dokumentu arhīvā. Arhīva speciālists veic dokumentu iesiešanu. Dokumentu iesiešana ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu restaurācija,konservācija. Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu restaurāciju. Restaurācija ir darbību kopums, ko veic dokumentiem ar bojājumu vai bojāšanās pazīmēm, lai palēninātu to vecošanu un maksimāli atjaunotu to oriģinālo stāvokli, izmantojot atgriezeniskus materiālus. Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā restaurējamo dokumentu, arhīva speciālisti apzina veicamos darbus un veic dokumenta restaurāciju. Dokumenta restaurācija ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Papīra un kartona kompleksā analīze Latvijas Nacionālajā arhīvā veic papīra un kartona kompleksā analīzi, kas ietver pH vērtību mērījumus, šķiedru sastāva noteikšanu un mehānisko īpašību novērtēšanu. Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā analizējamā materiāla paraugu, arhīva darbinieki veic analīzes un sagatavo atzinumu par analīžu rezultātiem. Papīra un kartona kompleksā analīze ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Restaurētas 250
Konservētas 576
Digitalizētas 7223

Arhīva krājuma izmantošana

Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 1
Publikācijas presē 1
IZSTĀDES 1
Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
I. Šteingolde "Latvijas Nacionālā arhīva restauratoru darbi izstādē „No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca”" "Latvijas arhīvi"