Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments

Kontaktinformācija

Adrese:

Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Inga Šteingolde

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inga Šteingolde 29188861 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments ir izveidots 2011.g. 29. jūnijā, reorganizējot Centrālo mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratoriju. Laboratorija tika izveidota 1968. gadā kā LPSR Centrālā Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva struktūrvienība. Kopš 1989. gada tā darbojās kā patstāvīga arhīvu sistēmas iestāde. Kopš 1997.gada izvietota Švarcmuižā, 1872. gadā celtā arhitektūras piemineklī. No 2011. g. 1. janvāra tā ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība.

Darbība:

Departamenta uzdevums ir LNA dokumentu mikrofilmēšana, fotokopēšana, digitalizācija, restaurācija, iesiešana, arhīvu glabātavu klimatoloģiskā un mikrobioloģiskā analīze, kā arī konsultāciju sniegšana par dokumentu saglabāšanu. Departamenta pakalpojumi pieejami arī citām fiziskām un juridiskām personām.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu mikrofilmēšana Mikrofilmēšana (līdz 800 lappusēm); filmas negatīva izgatavošana; filmas negatīva attīstīšana; attīstītās filmas pārbaude; filmas pozitīva izgatavošana; mikrofilmas sagriešana un ievietošana caurspīdīgā apvalkā (mikrofišu (džeketu) izgatavošana). Dokumenti tiek mikrofilmēti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu iesiešana. Dokumentu (formāts līdz A4) iesiešana; dokumentu, lielāku par A3 formātu, iesiešana. Dokumenti tiek iesieti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu restaurācija,konservācija. Teksta dokumenta restaurācija (formāts līdz A4); kartes restaurācija (formāts līdz A1); grafikas restaurācija; vaska zīmoga restaurācija; ādas iesējuma restaurācija; pergamenta restaurācija; kārbas izgatavošana; dokumenta konservācija (formāts līdz A4) Dokumenti tiek restaurēti vai konservēti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Papīra un kartona kompleksā analīze Papīra un kartona kompleksā analīze (mikroskopija, papīra skābuma noteikšana). Papīra un kartona kompleksā analīze tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Restaurētas 249
Konservētas 4173
Mikrofilmētas 611 104560
Digitalizētas 7856 620261 datne