Zemgales reģionālais arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Pasta iela 25, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Iveta Arbidāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kontakti 26800049 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

2022

Sākums:

Uz 2021. gada 31. decembrī likvidēto LNA struktūrvienību: Jelgavas ZVA un Tukuma ZVA bāzes no 2022. gada 1. janvāra, izveidots LNA Zemgales reģionālais arhīvs. Arhīva lasītavu darbs un klientu pieņemšana klātienē arī turpmāk tiks nodrošināta gan Jelgavā, gan Tukumā.

Misija:

Latvijas Nacionālā arhīva Zemgales reģionālais arhīvs (ZRA) nodrošina nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Jūrmalas un Jelgavas valstspilsētā, Olaines, Tukuma, Saldus, Jelgavas, Bauskas un Dobeles novadā

Darbība:

Zemgales reģionālais arhīvs apkalpo klientus klātienē ar iepriekšēju pierakstu - bijušo Jelgavas ZVA un Tukuma ZVA telpās, kā arī sniedz konsultācijas un izziņas attālināti. Tālrunis informācijai un konsultācijām: +371 26800049, e-pasts: zemgale@arhivi.gov.lv

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Zemgales reģionālā arhīva lasītava Tukumā, Pasta iela 25, Tukums, LV-3101, tālrunis +371 20037838, zemgale@arhivi.gov.lv Zemgales reģionālā arhīva lasītava Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 24, Jelgava, LV-3007, tālrunis: +371 20032948, zemgale@arhivi.gov.lv
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 19:00 Trešdienās pēc plkst.16.00 apkalpo tikai tās personas, kuras iepriekš veikušas pierakstu
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:45
Papildu informācija:

Arhīva direktore apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta piesakoties pa tālruni +371 27070357.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīva uzkrātajiem dokumentiem un uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam arhīva lasītavā LNA portālā. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos. Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
2. Konsultācijas Valsts un pašvaldību institūcijām, privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām saņemt konsultācijas arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos. Privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām konsultācijas ir maksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par PSRS okupācijas laika Bauskas, Dobeles, Saldus un Tukuma rajonu, Jelgavas pilsētas un rajona iestāžu dokumentiem par laiku no 1944. gada līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Tukuma apriņķa (1945-1949), Kandavas, Skrundas (1949-1959) rajonu, Bauskas un Jelgavas apriņķu (1944-1949), Auces, daļas no Baldones (1949-1959) un Elejas (1949-1956) rajonu iestāžu dokumentiem, Latvijas Republikas perioda Saldus, Tukuma, Jelgavas, Dobeles un Bauskas pilsētu un rajonu bijušo teritoriālo valsts institūciju, pašvaldību un to dibināto institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu dokumentiem no 1991. gada: nekustamā un kustamā īpašuma piederība, atsavināšana, nacionalizācija; darba stāžs, izpeļņa iestādēs un uzņēmumos, darbs vecāku saimniecībās, mācības; dienesta laiks PSRS bruņotajos spēkos; biogrāfiski dati (ziņas par dzīves vietu, pierakstu, ģimenes sastāvu); ziņas no notariālās darbības dokumentiem (pirkšanas, dāvinājuma līgumi, mantojuma lietas, testamenti u.c. dokumenti); padomju okupācijas režīma represijas (tajā skaitā ieskaitīšana kulaku sarakstos, deportācijas); sociālās, politiskās, kultūras vēstures un iestāžu vēstures faktoloģiskie dati. Pieprasījumu var iesniegt Zemgales reģionālajā arhīvā Tukumā vai Jelgavā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu vai e-pastu. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana,arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Kopijas var saņemt pa pastu, e-pastu, uz vietas arhīvā. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus. Likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem arhīvs izsniedz izziņas par dokumentu pieņemšanu/ nepieņemšanu valsts glabāšanā. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
8. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zemgales reģionālais arhīvs (bijusī Jelgavas ZVA ēka) Pulkveža Brieža iela 24, Jelgava Valsts īpašums 1982
Zemgales reģionālais arhīvs (bijusī Tukuma ZVA ēka) Pasta iela 25, Tukums Juridisko personu īpašums
Zemgales reģionālais arhīvs (dokumentu glabātuve Tukumā) Kandavas iela 18 a, Tukums Valsts īpašums 1966
Teritorijas kopējā platība (m2):

2774,5

Papildu informācija par ēkām:

Pulkveža Brieža ielā 24, Jelgavā (bijusī Jelgavas ZVA ēka) iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi", nomas līgums līdz 31.12.2024. Ēku Pulkveža Brieža ielā 24, Jelgavā (bijusī Jelgavas ZVA ēka), Kandavas iela 18 a, Tukums (glabātuve) iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi", nomas līgums līdz 31.12.2024. Pasta ielas 25, Tukumā (bijusī Tukuma ZVA ēka) iznomātājs - Tukuma dārzkopības biedrība. Telpas Tukumā Pasta ielā 25 ir nodalītas atsevišķi no citiem klientiem, ēkā ir vairāki klienti, nomas līgums līdz 28.02.2031.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Pulkveža Brieža iela 24, Jelgava 1951
Pasta iela 25, Tukums
Kandavas iela 18 a, Tukums

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Pulkveža Brieža ielā 24, Jelgava 2 Apmierinošs Lasītava atrodas klientu apkalpošanas telpā
Pasta ielā 25, Tukumā 3 Apmierinošs Lasītava atrodas klientu apkalpošanas telpā
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

5