Latvijas Valsts arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Artis Freimanis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kontakti: 27008741 @
27008741 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Latvijas Valsts arhīvs nodrošina par Latvijas vēsturi (no 1940.gada) uzkrāto dokumentu saglabāšanu un izmantošanu.

Darbība:

Arhīvs uzkrāj un glabā Latvijas PSR un Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju un citu iestāžu, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumentus, Latvijas un ārvalstu personu fondus, trimdas latviešu organizāciju arhīvus. Arhīvā glabājas arī Latvijas Sociāldemokrātijas, Latvijas Komunistiskās partijas, Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti par represētajām personām.

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Latvijas Valsts arhīvs
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 19:00 Trešdienās pēc plkst. 16:00 apkalpo tikai tās personas, kuras iepriekš veikušas pierakstu
Ceturtdiena 09:00 16:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdienā slēgts – sanitārā diena
Piektdiena 09:00 15:30
Papildu informācija:

Latvijas Valsts arhīva lasītavu kontaktinformācija: Lasītava Bezdelīgu ielā 1a, Rīgā Tālrunis: +371 27039994 e-pasts: LVA.lasitava.Bezdeligu1a@arhivi.gov.lv Lasītava Skandu ielā 14, Rīgā Tālrunis: +371 25618681 e-pasts: LVA.lasitava.Skandu14@arhivi.gov.lv VDK dokumentu lasītava - LVA ēkā, Skandu ielā 14, Rīgā tālrunis: +371 27022174 e-pasts: LVA.vdk.lasitava@arhivi.gov.lv Darbam VDK lasītavā iepriekš jāpiesakās pa tālruni vai e-pastu Digitālie resursi: LPSR VDK dokumentu arhīvs vietnē : https://kgb.arhivi.lv/ Diasporas dokumenti arhīvos: http://diaspora.arhivi.lv/ Direktors pieņem apmeklētājus katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 9:00 – 11:00, iepriekš piesakoties. Apmeklētājus klātienē pieņem tikai ar iepriekšēju pierakstu: Pirmdienās 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Otrdienās 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Trešdienās 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 Ceturtdienās 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Piektdienās 9:00 - 15:45 Tālrunis: +371 27008741 E-pasts: lva@arhivi.gov.lv

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam lasītavā LNA portālā. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumentiem, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumenti un kolekcijām kā arī par Latvijas PSR augstāko valsts pārvaldes institūciju, citu Rīgas un Jūrmalas pilsētas iestāžu, uzņēmumu, kā arī pašvaldību institūciju dokumentiem no 1945. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos: par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, policijā; par nekustama un kustama īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, nacionalizāciju; par tiesu spriedumiem (civillietās un krimināllietās), notariālo darbību dokumentiem (testamenti, līgumi u.c.); par pilsonību, tautību; par dzīvesvietu, ģimenes sastāvu, uzvārda maiņu; par adopciju, aizbildniecību, atrašanos bērnu namos; par atrašanos ieslodzījumā Latvijā, deportāciju uz Krieviju, iekļaušanu kulaku sarakstos; par atrašanos ārstniecības iestādēs, slimības vēsturi; par piederību sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, partijām; par ievešanu un izvešanu no Latvijas, atrašanos koncentrācijas nometnēs, spaidu darbos, darba dienestā Latvijā un citās Eiropas valstīs vācu okupācijas laikā (1941-1945); par institūciju, organizāciju, uzņēmumu, iestāžu vēsturi, citiem jautājumiem. Pieprasījumu var iesniegt Latvijas Valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana Arhīva dokumentu kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Kopijas iespējams saņemt pa pastu, e-pastu un uz vietas arhīvā. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiskas ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts arhīvs Bezdelīgu iela 1A, Rīga Valsts īpašums 1982
Latvijas Valsts arhīvs Skandu iela 14, Rīga Valsts īpašums 1985
Papildu informācija par ēkām:

Ēku iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Ēkas Bezdelīgu iela 1A, Rīga nomas līgums spēkā līdz 31.12.2024. Ēkas Skandu ielā 14, Rīgā nomas līgums spēkā līdz 31.12.2025.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Bezdelīgu iela 1A, Rīga 7451
Skandu iela 14, Rīga 23135

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Latvijas Valsts arhīva lasītava Bezdelīgu ielā 1A 18 70 Apmierinošs
Latvijas Valsts arhīva lasītava Skandu ielā 14 18 144 Apmierinošs Skandu iela 5, Rīga
Latvijas Valsts arhīva VDK digitālo dokumentu lasītava 3 Skandu ielā 5, Rīgā. Digitālā lasītava vietnē: https://kgb.arhivi.lv/
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

39