Latvijas Valsts arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Bezdelīgu iela 1A, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Artis Freimanis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vecākā eksperte Rita Vībe 27008741 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Latvijas Valsts arhīvs

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1962

Darbība:

Arhīvs uzkrāj un glabā Latvijas PSR un Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju un citu iestāžu, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumentus, Latvijas un ārvalstu personu fondus, trimdas latviešu organizāciju arhīvus. Arhīvā glabājas arī Latvijas Sociāldemokrātijas, Latvijas Komunistiskās partijas, Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti par represētajām personām.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

katra mēneša pēdējā ceturtdienā lasītava slēgta – spodrības diena Latvijas Valsts arhīva lasītavu kontaktinformācija Lasītava Bezdelīgu ielā 1a Tālrunis: 27039994 Lasītava Skandu iela 14 Tālrunis: 25618681 VDK dokumentu lasītava Skandu ielā 14 tālrunis: 27022174 e-pasts: vdk.lasitava@arhivi.gov.lv Darbam VDK lasītavā iepriekš jāpiesakās pa tālruni vai e-pastu Direktors pieņem apmeklētājus katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 9:00 – 11:00, iepriekš piesakoties, tālrunis: 29122279, e-pasts: artis.freimanis@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem: Pirmdiena 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Otrdiena 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Trešdiena 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 Ceturtdiena 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Piektdiena 9:00 - 13:00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par Rīgas pilsētas estāžu dokumentiem no 1945. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos: par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, policijā; par nekustama un kustama īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, nacionalizāciju; par tiesu spriedumiem (civillietās un krimināllietās), notariālo darbību dokumentiem (testamenti, līgumi u.c.); par pilsonību, tautību; par dzīvesvietu, ģimenes sastāvu, uzvārda maiņu; par adopciju, aizbildniecību, atrašanos bērnu namos; par atrašanos ieslodzījumā Latvijā, deportāciju uz Krieviju, iekļaušanu kulaku sarakstos; par atrašanos ārstniecības iestādēs, slimības vēsturi; par piederību sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, partijām; par ievešanu un izvešanu no Latvijas, atrašanos koncentrācijas nometnēs, spaidu darbos, darba dienestā Latvijā un citās Eiropas valstīs vācu okupācijas laikā (1941-1945); par institūciju, organizāciju, uzņēmumu, iestāžu vēsturi, citiem jautājumiem. Pieprasījumu var iesniegt Latvijas Valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu
Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana. Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana,arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrād
Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts arhīvs Bezdelīgu iela 1A Valsts īpašums 1982
Latvijas Valsts arhīvs Skandu iela 5 Valsts īpašums 1985

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Latvijas Valsts arhīvs 7451

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Bezdelīgu iela 1, Rīga 18 70 Apmierinošs
Skandu iela 5, Rīga 18 144 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

36

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 3397396
Digitalizētas 1422 Digitalizāciju veicis Dokumentu preventīvas saglabāšanas departaments un VDK dokumentu darba grupa
Pieņemtas glabāšanā 51294

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

3397396

Izsniegto vienību skaits:

35008

Izsniegto izziņu skaits:

1280

Pieejamo datubāzu skaits:

1

Apmeklējumu skaits:

4540

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Lasītāju skaits
PAVISAM 560
Latvijas klienti 497
Ārvalstu klienti 63
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 6
Publikācijas presē 6
IZSTĀDES 2
Radio raidījumu skaits:

3

Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
A.Bambals "Latvijas PSR VDK dokumentu pārņemšanas process Latvijā" Jurista Vārds, maijs 2019
A.Bambals Aizmirstie latviešu nacionālās mākslas sargātāji – Latvijas Mākslas akadēmijas studentu korporācija „Dzintarzeme” Laiks Nr. 15. (5904)
A.Bambals „Laiks” kā trimdas vērtību glabātājs. „Laiks” Nr. 24 (5913)
A.Bambals „Pirmo Daugavas Vanagu nodaļu dibināšana Austrālijā 1949. gada vasarā” Daugavas Vanagu mēnešraksts 2019
A.Bambals „Apbrīnojamais prāts – māksliniekam un filozofam Žanim Valdheimam 110” „Laiks” Nr. 37 (5926)
A.Bambals „Student Fraternity of the Art Academy of Latvia „Dzintarzeme”: Latvian National Art Conservation Policy in Exile (1958-1987)”. Vytautas Magnus Universitātes žurnālā „Art History & Criticism” (2019