Personāla dokumentu valsts arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Ata iela 1, Rīga, LV-1009

Vadītājs/ direktors:

Daina Celma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kontakti: 22326751 @
Izziņu nodaļa: 20037686 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Darbība:

Personāla dokumentu valsts arhīvs nodrošina Rīgas un Jūrmalas reorganizēto un likvidēto valsts un pašvaldību institūciju, privāto juridisko personu personāla dokumentu uzkrāšanu, pieejamību un izmantošanu par laika periodu no 1944. gada līdz mūsdienām.

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Tālrunis: +371 26523301
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:45
Papildu informācija:

Arhīvs klātienē pieņem tikai ar iepriekšēju pierakstu. Apmeklētājus pieņem Ata ielā 1, Rīgā: Pirmdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Otrdienās: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00 Arhīva direktore pieņem apmeklētājus: pirmdienās 14.00-17.00 piektdienās 9.00-11.00 Dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā Pirmdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Otrdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam arhīva lasītavā LNA portālā. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos. Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par Rīgas un Jūrmalas pilsētas iestāžu dokumentiem no 1945. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos: darba stāžs, izpelņa iestādēs un uzņēmumos, darbs vecāku saimniecībās, mācības; biogrāfiski dati (ziņas par dzīves vietu, pierakstu, ģimenes sastāvu); Pieprasījumu var iesniegt Personāla dokumentu valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu. sociālās, politiskās, kultūras vēstures un iestāžu vēstures faktoloģiskie dati. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana, arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana.Kopijas var saņemt pa pastu, e-pastu un uz vietas arhīvā. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus. Likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem izsniedz izziņas par dokumentu pieņemšanu/nepieņemšanu valsts glabāšanā. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
8. Izziņas sagatavošana par dokumentu pieņemšanu /nepieņemšanu valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem izsniedz izziņu par dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un par īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmākās glabāšanas vietas saskaņošanu kā to paredz Komerclikums, Biedrību un nodibinājumu likums un Maksātnespējas likums. Izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Personāla dokumentu valsts arhīvs Ata iela 1, Rīga Valsts īpašums 1956
Personāla dokumentu valsts arhīvs Šampētera iela 16, Rīga Valsts īpašums 1977
Personāla dokumentu valsts arhīvs Skandu iela 14, Rīga Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

7183

Papildu informācija par ēkām:

Ēku iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, ēkas Šampētera ielā 16, Rīgā (arhīva glabātava) - līdz 31.12.2025., ēkas Ata ielā 1, Rīgā nomas līgums - līdz 31.12.2024. Ēku Skandu iela 14, Rīgā (23134.9 m2) nomā LNA LVA. Arhīva glabātavu vidējais noslogojums Ata ielā 1, Rīgā - 97%, Šampētera ielā 16, Rīgā - 98%, Skandu ielā 14, Rīgā - 61%.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Ata iela 1, Rīga 2067
Šampētera iela 16, Rīga 5116
Skandu iela 14, Rīga

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Ata iela 1, Rīga 4 51 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

4