Personāla dokumentu valsts arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Ata iela 1, Rīga, LV-1009

Vadītājs/ direktors:

Gita Gorbunova

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gita Gorbunova 26731307 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Darbība:

Personāla dokumentu valsts arhīvs nodrošina Rīgas un Jūrmalas reorganizēto un likvidēto valsts un pašvaldību institūciju, privāto juridisko personu personāla dokumentu uzkrāšanu, pieejamību un izmantošanu par laika periodu no 1944. gada līdz mūsdienām.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:45
Papildu informācija:

Apmeklētājus pieņem Ata ielā 1, Rīgā: Pirmdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Otrdienās: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00 Arhīva direktore pieņem apmeklētājus: pirmdienās 14.00-17.00 piektdienās 9.00-11.00 Dokumentu pieņemšana arhīva glabāšanā Pirmdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Otrdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Sociāli tiesisku un informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par bijušo Rīgas pilsētas iestāžu dokumentiem no 1945. gada līdz mūsdienām šādos jautājumos: darba stāžs, izpelņa iestādēs un uzņēmumos, darbs vecāku saimniecībās, mācības; biogrāfiski dati (ziņas par dzīves vietu, pierakstu, ģimenes sastāvu); Pieprasījumu var iesniegt Personāla dokumentu valsts arhīvā, jebkurā citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtīt pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu. sociālās, politiskās, kultūras vēstures un iestāžu vēstures faktoloģiskie dati. Arhīva izziņu var pieprasīt arī tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu
Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana; Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana,arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus. Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai. Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Personāla dokumentu valsts arhīvs Ata iela 1, Rīga Valsts īpašums 1956
Personāla dokumentu valsts arhīvs Šampētera iela 16, Rīga Valsts īpašums 1977
Teritorijas kopējā platība (m2):

5116

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Ata iela 1, Rīga 2067

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Ata iela1, Rīga 8 51 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

8

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 2497190
Digitalizētas 5 Digitalizāciju veikusi VDK dokumentu darba grupa
Pieņemtas glabāšanā 20884

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

2497190

Izsniegto vienību skaits:

329

Izsniegto izziņu skaits:

3304

Apmeklējumu skaits:

4121

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Lasītāju skaits
PAVISAM 39
Latvijas klienti 37
Ārvalstu klienti 2
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
IZSTĀDES 1