Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Slokas iela 16, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Nikolajs Rižovs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Arhīva eksperte Aiga Bērziņa 29627830 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība, kas glabā vairāk kā sešus miljonus dokumentāro liecību par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laikposmā no 1220. līdz 1945. gadam.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 17:00
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Tālrunis : 26817957
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 13:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdienā lasītava slēgta. Arhīva glabātava–lasītava Palasta ielā 4 Darba laiki: Trešdienās: 11:00 – 17:00 Ceturtdienās: 11:00 – 17:00 Tālrunis: 20392356 Tālruņi konsultācijām: 20017505 sekretārei: 20377661 ekskursiju pieteikšanai: 20030634 E-pasts: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem (111. kab.)Tālrunis: 20017505 Pirmdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Otrdienās: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00 Direktors pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 17:00 un katra mēneša trešajā trešdienā 14:00 – 18:00, iepriekš pierakstoties pa tālruni 20377661

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Sociāli tiesisku, kā arī informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas parnekustama īpašuma piederību, par uzņēmuma piederību, par testamentu, par dzimšanas reģistrāciju, par laulību reģistrāciju, par miršanas reģistrāciju, par uzvārda maiņu, par laulības šķiršanu, par dzīves vietu, pavalstniecību, tautību, par dzīves vietu, ģimenes sastāvu, personu radniecību, par adoptāciju, par darba stāžu, par izglītību, par dienestu cara armijā, Latvijas armijā, leģionā, policijā, atrašanos darba dienestā, par ievešanu Latvijas teritorijā, izsūtīšanu no Latvijas uz koncentrācijas nometnēm un spaidu darbos, par atrašanos geto, par ārstēšanos slimnīcā u.c. līdz 1945.gadam. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu
Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavošana Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem). Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavo par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana. Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana,arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. . Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana. Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1911

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16 Valsts īpašums 1911
Teritorijas kopējā platība (m2):

9613

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Slokas ielā 16, Rīga 50 206,24 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

50

Informācijas tehnoloģijas arhīvā

Bezmaksas Wi-Fi:

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 6379953
Pieņemtas glabāšanā 232

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

6379953

Izsniegto vienību skaits:

46843

Izsniegto mikroformu skaits:

282

Apmeklējumu skaits:

2802

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Izsniegto izziņu skaits Lasītāju skaits
PAVISAM 3172 1174
Latvijas klienti 3172 998
Ārvalstu klienti 176
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 12
Publikācijas presē 11
Publikācijas grāmatās, brošūrās 1
IZSTĀDES 7
Radio raidījumu skaits:

2

Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
K. Zvirgzdiņš E. Rubina Sērijā "Vēstures avoti"– "Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta - 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā = Hilfsmittel zur Paläographie deutscher Handschriften vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Archiven und Bibliotheken Lettlands" atsevišķs izdevums
A. Čerpinska Kurzemes un Zemgales hercogistes troņa mantošanas jautājums no 1726. līdz 1737. gadam žurnālā Latvijas Arhīvi 2017 nr. 3/4
J. Šiliņš Aleksandra Grīna dvēseles putenis. Jēkaba (Aleksandra) Grīna karavīra gaitas Pirmajā pasaules un Latvijas Neatkarības karā žurnālā Latvijas Arhīvi 2017 nr. 3/4
Ē. Jēkabsons Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes sadarbība ar Latvijas Nacionālo arhīvu žurnālā Latvijas Arhīvi 2017 nr. 3/4
A. Bērziņa Latvijas Arhīvistu biedrība un Latvijas Nacionālais arhīvs Latvijas valsts simtgadei žurnālā Latvijas Arhīvi 2017 nr. 3/4
G. Minde Fotogrāfijas Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumos, 1918.–1940. gads: lietišķie dokumenti žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2
K. Zvirgzdiņš Vācu paleogrāfija Latvijas Nacionālajā arhīvā žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2
V. F. Plenne Uniāti Latvijas teritorijā 17.–19. gadsimtā žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2
Ē. Jēkabsons Stāvoklis Rīgā 1919. gada augusta beigās un Pāvela Bermonta darbības konteksts: Lielbritānijas misijas vadītāja Stīvena Talentsa redzējums žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2
A. Bērziņa Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība Latvijā 1920.–1940. gadā: ieskats Patentu valdes vēsturē žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2
I. Didrihsone-Tomaševska Topotēka: sadarbības tiešsaistes arhīvs lokālās vēstures saglabāšanai žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2
E. Rubina ICARUS un EURBICA konference “Eiropas arhīvu ainava: tiekšanās pēc jauniem apvāršņiem” žurnālā Latvijas Arhīvi 2018 nr. 1/2