Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Slokas iela 16, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Kārlis Zvirgzdiņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kontakti: 20017505 @
20377661
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība, kas glabā vairāk kā sešus miljonus dokumentāro liecību par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laikposmā no 1220. līdz 1945. gadam.

Darba laiks

Informācija par darba laiku iestādes tīmekļvietnē:
Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Tālrunis: 27039994
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 13:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:30
Papildu informācija:

Direktors pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 17:00 un katra mēneša trešajā trešdienā 14:00 – 18:00, iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 20377661 Arhīvs klātienes pakalpojumus sniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta: konsultācijas: +371 20017505 Latvijas Valsts vēstures arhīva lasītava Slokas ielā 16, Rīgā: tālrunis: +371 26817957, e-pasts: lvva.lasitava@arhivi.gov.lv Latvijas Valsts vēstures arhīva (Rīgas pilsētas arhīva) lasītava Palasta ielā 4, Rīgā: tālrunis: +371 20392356, e-pasts: lvva.lasitava@arhivi.gov.lv Darba laiks: trešdiena 11.00 - 17.00 ceturtdiena 11.00 - 17.00 Ekskursiju pieteikšana: +371 27010508

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un arhīvu uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam arhīva lasītavā LNA portālā. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos. Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku, kā arī informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par nekustama īpašuma piederību, par uzņēmuma piederību, par testamentu, par dzimšanas reģistrāciju, par laulību reģistrāciju, par miršanas reģistrāciju, par uzvārda maiņu, par laulības šķiršanu, par dzīves vietu, pavalstniecību, tautību, par dzīves vietu, ģimenes sastāvu, personu radniecību, par adoptāciju, par darba stāžu, par izglītību, par dienestu cara armijā, Latvijas armijā, leģionā, policijā, atrašanos darba dienestā, par ievešanu Latvijas teritorijā, izsūtīšanu no Latvijas uz koncentrācijas nometnēm un spaidu darbos, par atrašanos geto, par ārstēšanos slimnīcā u.c. līdz 1945.gadam. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavošana Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem). Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavo par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana Arhīva dokumenta kopijas izgatavošana,izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Kopijas iespējams saņemt pa pastu, e-pastu, uz vietas arhīvā. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16, Rīga Valsts īpašums 1911 7728
Latvijas Valsts vēstures arhīvs Palasta iela 4, Rīga Valsts īpašums 6537
Teritorijas kopējā platība (m2):

10006

Papildu informācija par ēkām:

Ēkas Slokas iela 16, Rīgā iznomātājs - VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, nomas līgums spēkā līdz 31.12.2024. Ēkas Palasta iela 4, Rīgā (arhīva glabātava) iznomātājs: valsts aģentūra "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs", nomas līgums spēkā līdz 31.12.2023.

ĒKAS: pieejamība

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Slokas iela 16, Rīga 9613
Palasta iela 4, Rīga 394

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Slokas iela 16, Rīga 50 206,24 Apmierinošs
Palasta iela 4, Rīga
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

50