Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Slokas iela 16, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Nikolajs Rižovs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Arhīva eksperte Aiga Bērziņa 29627830 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība, kas glabā vairāk kā sešus miljonus dokumentāro liecību par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laikposmā no 1220. līdz 1945. gadam.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Tālrunis : 26817957
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 13:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:45
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdienā lasītava slēgta. Arhīva glabātava–lasītava Palasta ielā 4 Darba laiki: Trešdienās: 11:00 – 17:00 Ceturtdienās: 11:00 – 17:00 Tālrunis: 20392356 Tālruņi konsultācijām: 20017505 sekretārei: 20377661 ekskursiju pieteikšanai: 20030634 E-pasts: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem (111. kab.)Tālrunis: 20017505 Pirmdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Otrdienās: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00 Direktors pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 17:00 un katra mēneša trešajā trešdienā 14:00 – 18:00, iepriekš pierakstoties pa tālruni 20377661

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nosaukums Apraksts
Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata.Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos.Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums Apraksts Cena
Arhīva dokumentu tematiska atlase dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Sociāli tiesisku, kā arī informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas parnekustama īpašuma piederību, par uzņēmuma piederību, par testamentu, par dzimšanas reģistrāciju, par laulību reģistrāciju, par miršanas reģistrāciju, par uzvārda maiņu, par laulības šķiršanu, par dzīves vietu, pavalstniecību, tautību, par dzīves vietu, ģimenes sastāvu, personu radniecību, par adoptāciju, par darba stāžu, par izglītību, par dienestu cara armijā, Latvijas armijā, leģionā, policijā, atrašanos darba dienestā, par ievešanu Latvijas teritorijā, izsūtīšanu no Latvijas uz koncentrācijas nometnēm un spaidu darbos, par atrašanos geto, par ārstēšanos slimnīcā u.c. līdz 1945.gadam. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu
Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavošana Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem). Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavo par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana. Arhīva dokumenta melnbaltas elektrogrāfiskas kopijas izgatavošana,arhīva dokumenta kopijas, izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. . Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana. Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16 Valsts īpašums 1911
Teritorijas kopējā platība (m2):

9613

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Slokas ielā 16, Rīga 50 206,24 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

50

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 6381073
Digitalizētas 19020 Dokumentu digitalizāciju veica Dokumentu preventīvas saglabāšanas departaments, projekta "Family Search" ietvaros izmantots ārpakalpojums.
Pieņemtas glabāšanā 1118

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

6381073

Izsniegto vienību skaits:

65396

Izsniegto izziņu skaits:

3189

Apmeklējumu skaits:

2575

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Lasītāju skaits
PAVISAM 834
Latvijas klienti 665
Ārvalstu klienti 169
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 11
Publikācijas presē 7
Publikācijas grāmatās, brošūrās 4
IZSTĀDES 5
Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
Ē. Jēkabsons "Lielbritānijas militārās misijas nodaļa Jelgavā 1919. gada rudenī: Tomasa Grova ziņojums" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4
J. Šiliņš "Karojošā neitralitāte:"Karojošā neitralitāte: 1. latviešu atsevišķā brigāde Cēsu kauju laikā" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4
A.Bērziņa "Valstu divpusējo attiecību pētīšanas pieredze: izstāde "Latvija un Itālija – 100 draudzības gadi"" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4
M. Jakovļeva "Jauns avots Kurzemes hercogistes koloniālās politikas izpētei: hercoga Jēkaba rīkojums ekspedīcijas vadītājiem uz Tobago, 1670. gads" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4
Ineta Didrihsone-Tomaševska "Viens ķieģels no Latvijas diplomātiskās būves"– Latvijas goda konsulāts Oklendā (Jaunzēlande), 1927.–1964. gads" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4
Ineta Didrihsone-Tomaševska "Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātnisko lasījumu pirmā piecgade" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4
Anita Čerpinska "Izstāde "Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos" Latvijas Valsts vēstures arhīvā" "Latvijas arhīvi" 2018 nr. 3/4