Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Kontaktinformācija

Adrese:

Slokas iela 16, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Kārlis Zvirgzdiņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Galvenais arhīviste Milana Drugoveiko 20377661 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

LNA struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība, kas glabā vairāk kā sešus miljonus dokumentāro liecību par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laikposmā no 1220. līdz 1945. gadam.

Darba laiks

Arhīva darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:15 17:00
Otrdiena 08:15 17:00
Trešdiena 08:15 17:00
Ceturtdiena 08:15 17:00
Piektdiena 08:15 15:45
Lasītavas darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Lasītavas tālrunis: 26817957
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 13:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdienā lasītava slēgta. Arhīva glabātava–lasītava Palasta ielā 4 Darba laiki: Trešdienās: 11:00 – 17:00 Ceturtdienās: 11:00 – 17:00 Tālrunis: 20392356 Tālruņi konsultācijām: 20017505 sekretārei: 20377661 ekskursiju pieteikšanai: 20030634 E-pasts: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv Apmeklētājus pieņem (111. kab.)Tālrunis: 20017505 Pirmdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Otrdienās: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Trešdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 Ceturtdienās: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 Piektdienās: 9:00 – 13:00 Direktors pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 17:00 un katra mēneša trešajā trešdienā 14:00 – 18:00, iepriekš pierakstoties pa tālruni 20377661

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Arhīva pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iepazīšanas ar arhīvu dokumentiem un uzziņu sistēmu arhīva lasītavā Arhīva lasītavā ikviens interesants var bez maksas iepazīties ar arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un arhīvu uzziņu sistēmu. Lasītājam tiek nodrošinātas arhīva darbinieku konsultācijas par dokumentu sastāvu un saturu, zinātniskās uzziņu sistēmas pieejamība un izmantošana. Dokumentus par pētāmo tēmu izsniedz uz dokumentu pieprasījuma veidlapas pamata. Pieejams e-pakalpojums reģistrācijai darbam arhīva lasītavā LNA portālā. Lasītavas darbinieki informē par dokumentu atrašanās vietām valsts arhīvos. Pēc apmeklētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz arhīva dokumentu kopijas par maksu, kas noteikta maksas pakalpojumu cenrādī.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Arhīva dokumentu tematiska atlase Dokumenta apzināšana arhīva zinātniskajā uzziņu sistēmā pēc aprakstiem, katalogiem, reģistriem; dokumenta apzināšana lietās; lietas izsniegšana no arhīva glabātavas pieprasījuma izpildei un atdošana glabātavā. Dokumenti tiek apzināti par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Sociāli tiesisku, kā arī informatīvu izziņu sagatavošana Arhīvs sniedz izziņas par nekustama īpašuma piederību, par uzņēmuma piederību, par testamentu, par dzimšanas reģistrāciju, par laulību reģistrāciju, par miršanas reģistrāciju, par uzvārda maiņu, par laulības šķiršanu, par dzīves vietu, pavalstniecību, tautību, par dzīves vietu, ģimenes sastāvu, personu radniecību, par adoptāciju, par darba stāžu, par izglītību, par dienestu cara armijā, Latvijas armijā, leģionā, policijā, atrašanos darba dienestā, par ievešanu Latvijas teritorijā, izsūtīšanu no Latvijas uz koncentrācijas nometnēm un spaidu darbos, par atrašanos geto, par ārstēšanos slimnīcā u.c. līdz 1945.gadam. Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu.
3. Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavošana Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana, izmantojot arhīva dokumentus (ieraksti par personas dzimšanu, laulībām, miršanu un citiem dzīves faktiem). Ģenealoģisku izziņu un pētījumu sagatavo par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Arhīva izziņu un/vai informācijas tulkošana angļu, krievu un/vai vācu valodās Arhīva izziņas un informācijas tulkošana. Arhīva izziņa un/ vai informācija tiek tulkota par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
5. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana Arhīva dokumenta kopijas izgatavošana,izraksta, noraksta noformēšana un apliecināšana. Kopijas iespējams saņemt pa pastu, e-pastu, uz vietas arhīvā. Arhīva dokumentu kopiju izgatavošana un noformēšana tiek veikta par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Ekskursijas valsts arhīvos, semināri un lekcijas arhīvniecībā, arhīvu dokumentu izstāžu sagatavošana Tematiska ekskursijas sagatavošana un vadīšana; semināra organizēšana ar tematisko lekciju sagatavošana; dokumentu izstādes sagatavošana. Ekskursijas, semināri un lekcijas tiek sagatavotas par maksu, kas noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē. Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums. Maksa noteikta Ministru kabineta Noteikumos par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16 Valsts īpašums 1911
Teritorijas kopējā platība (m2):

9613

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Latvijas valsts vēstures arhīvs 9613

Arhīva telpu izmantošana

Arhīva lasītavas:
Nosaukums vai adrese Vietu skaits lasītavās Lasītavas (m2) Lasītavu stāvoklis Papildu informācija
Slokas ielā 16, Rīga 50 206,24 Apmierinošs
Lasītāju vietu skaits lasītavās:

50

Darbs ar dokumentiem pārskata gadā

Dokumentu saglabāšana:
Pārskata gadā veiktās darbības Glabājamās vienības Lapas Kadri Piezīmes
Arhīvā glabājamo vienību skaits 6380702
Digitalizētas 17703 Dokumentu digitalizāciju veica Dokumentu preventīvas saglabāšanas departaments, projekta "Family Search" ietvaros izmantots ārpakalpojums.
Pieņemtas glabāšanā 159

Arhīva krājuma izmantošana

Pieejamo dokumentu skaits:

6380702

Izsniegto vienību skaits:

86772

Izsniegto izziņu skaits:

2939

Apmeklējumu skaits:

1034

Darbs ar apmeklētājiem:
Arhīva izmantotāji Lasītāju skaits
PAVISAM 855
Latvijas klienti 818
Ārvalstu klienti 37
Komunikācija ar sabiedrību:
Publicitātes veidi Skaits
PUBLIKĀCIJAS (summa) 19
Publikācijas presē 18
Publikācijas grāmatās, brošūrās 1
IZSTĀDES 2
Publikācijas:
Autors/ sastādītājs Darba nosaukums Kur publicēts Papildu informācija Digitālā formā
Didrihsone-Tomaševska, A. Ivanovs "Metodiskie ieteikumi arhīva dokumentu publicēšanai" brošūra
J. Šiliņš "Latvijas Nacionālā arhīva simtgades grāmatas “Cīņa par brīvību” 1. daļas prezentācija" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 1/2
I. Didrihsone-Tomaševska "Konference "Interaktīvie arhīvi: digitālie izaicinājumi un sadarbības tīkli" Pulā Horvātijā" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 1/2
G. Minde "Fotogrāfijas Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumos, 1918.–1940.gads: organizāciju un personu fondi, kolekcijas" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
A. Bērziņa, A. Čerpinska "Nacionālā dokumentārā mantojuma popularizēšana un izstādes Latvijas Valsts vēstures arhīvā: digitalizācijas izaicinājumi" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
M. Jakovļeva "Ieskats Kurzemes hercogu kancelejas un arhīva darbībā" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
Ē. Jēkabsons "Lietuviešu politiskā un nacionālā darbība Latvijā 19. gadsimta beigās – 1905. gadā" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
V. Pētersone "Ceļojums pagātnē ar Jēliusu Dēringu" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
I. Didrihsone-Tomaševska "Latvijas Valsts vēstures arhīva 6. starptautiskie zinātniskie lasījumi "Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
A. Bērziņa "Atvērta grāmatas "Cīņa par brīvību" 2. daļa" "Latvijas Arhīvi" 2019 nr. 3/4
V. Kvaskova "Ieskats Franksesavas pagātnē" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
A. Čerpinska "Karavīru dēli 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālos" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
A. Bērziņa "Bermontiāde sievietes acīm: aktrises Māras Antēnas (Aulas) dienasgrāmatas fragmenti" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
Ē. Jēkabsons "Stāvoklis Latgalē 1920. gada februārī: Kara sanitārās pārvaldes priekšnieka vietnieka Alberta Brambata ziņojums" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
I. Didrihsone-Tomaševska "2019. gada Starptautiskās arhīvu padomes konference Adelaidā" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
I. Didrihsone-Tomaševska "Pētnieciskais darbs Austrālijas Nacionālajā arhīvā 2019. gada oktobrī un novembrī" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
E. Rubina "Franča Baloža dokumentu dāvinājums" "Latvijas Arhīvi" 2020 nr. 1/2
J. Šiliņš "Latvijas Neatkarības kara perioda (1918.–1920. g.) dokumenti Latvijas Valsts vēstures arhīvā" Zinātnisko lasījumu referātu krājums "Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos"
A. Čerpinska "Napoleona karu laiks Latvijas valsts vēstures arhīva fondos" Zinātnisko lasījumu referātu krājums "Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos"