Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators

Adrese:

Virsaiši, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Augstkalnes pagasta kultūras pasākumu organizators Silvija Krūmiņa 26480668 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Papildu informācija par infrastruktūru:

Pasākumi tiek organizēti Augstkalnes vidusskolas zālē.

Institūcijas telpas

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Augstkalnes vidusskolas zāle

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

14

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

14

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

740

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

740

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 6 250
Izklaides sarīkojums 4 230
Informatīva / izglītojoša norise 1 40
Cits izglītojošs pasākums 1 40
Koncerts 1 80
Profesionāļu koncerts 1 80
Izrāde 1 100
Amatieru izrāde 1 100
Literārs pasākums 1 40