Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogi, datubāzes, kartotēkas
Bibliotēkas vietne Digitālās kolekcijas
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

866A

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3 Valsts īpašums 2014
Silakroga krātuve Silakrogs, Ropažu pag. Valsts īpašums 1982;1983

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43604

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1000

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

24932

Pārējie:

24932

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

428721

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

428721

Virtuālais apmeklējums:

2118073

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

435308

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

16679

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 214557
Seriālizdevumi 57535
Audiovizuālie resursi 2839
Kartogrāfiskie materiāli 1699
Nošizdevumi 4414
Attēlizdevumi 2167
Rokraksti 5
Pārējie dokumenti 429
Elektroniskie resursi 135318
Sīkiespieddarbi 16345

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2952
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2931
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 405
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 363
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

57282

Izslēgto dokumentu kopskaits:

25591

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4258370

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 20324 15427 1984711
Seriālizdevumi 13507 5786 859667
Audiovizuālie resursi 2501 208 77860
Mikroformas 1 3207 96618
Kartogrāfiskie materiāli 1573 41412
Nošizdevumi 1221 76 224260
Attēlizdevumi 3115 91 243697
Rokraksti 789 4 30618
Nepublicētie dokumenti 587 69 31153
Pārējie dokumenti 14 2 4623
Elektroniskie resursi 3338 17394
Sīkiespieddarbi 10312 721 646357

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 952
Darbiniekiem 751
Lasītājiem 201
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

148

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 50
Pašu veidotās 98

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

15

Skeneru kopskaits:

10

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

80

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 544190 127714 671904
Teksta dokumenti - Lappuses 6032530 464041 6496571
Attēlizdevumi 136530 3623 140153
Nošu izdevumi 1792 267 2059
Nošu izdevumi - Lappuses 166525 81671 248196
Kartogrāfiskie izdevumi 5483 3 5486
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 11121 3 11124
Skaņu ieraksti 4938 192 5130
Video ieraksti 158 302 460
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 2331
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 177
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 95
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 2426
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 177