Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogi, datubāzes, kartotēkas
Bibliotēkas vietne Digitālās kolekcijas
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

866A

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3 Valsts īpašums 2014
Silakroga krātuve Silakrogs, Ropažu pag. Valsts īpašums 1982;1983

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43604

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1000

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

12640

Pārējie:

12640

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

139186

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

139186

Virtuālais apmeklējums:

3703215

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7659030

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6796

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 72417
Seriālizdevumi 19091
Audiovizuālie resursi 1333
Kartogrāfiskie materiāli 2113
Nošizdevumi 5609
Attēlizdevumi 716
Sīkiespieddarbi 9659
Pārējie dokumenti 3510
Elektroniskais krājums (summa) 7544043
Citi elektroniskie resursi 7544043
Rokraksti 539

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3104
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3095
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 163
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 131
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

84343

Izslēgto dokumentu kopskaits:

15678

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4341221

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 28520 6188 2007043
Seriālizdevumi 14804 6237 868234
Audiovizuālie resursi 2331 425 81751
Mikroformas 308 96310
Kartogrāfiskie materiāli 1603 1 43014
Nošizdevumi 1044 83 225221
Attēlizdevumi 2422 2435 243684
Sīkiespieddarbi 6165 652522
Nepublicētie dokumenti 587 31740
Pārējie dokumenti 13 1 2650
Elektroniskais krājums (summa) 26478 58058
E-grāmatas 872 8165
Citi elektroniskie resursi 25606 49893
Rokraksti 376 30994

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1011
Darbiniekiem 810
Lasītājiem 201
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

15

Skeneru kopskaits:

11

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

89

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 671904 2127 674031
Teksta dokumenti - Lappuses 6496571 52299 6548870
Attēlizdevumi 140153 153339 293492
Nošu izdevumi 2059 12 2071
Nošu izdevumi - Lappuses 248196 1500 249696
Kartogrāfiskie izdevumi 5486 52 5538
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 11124 52 11176
Skaņu ieraksti 5130 820 5950
Video ieraksti 460 318 778
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 2426
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 177
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 683
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 3109
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 177