Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogs
Bibliotēkas vietne Digitālā bibliotēka
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Sociālie tīkli LNB YouTube
Sociālie tīkli LNB Soundcloud
Sociālie tīkli LNB Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

866A

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
https://www.lnb.lv/darba-laiki/

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3 Valsts īpašums 2014
Silakroga krātuve Silakrogs, Ropažu pag. Valsts īpašums 1982;1983
Mūkusalas iela 5 Valsts īpašums 2014

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43604

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1000

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

16212

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1411

Pārējie:

14801

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4242758

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 309444
Pieaugušie 309444
Virtuālais apmeklējums 3933314
Digitālie pakalpojumi 354044
Bibliotēkas tīmekļa vietne 142883
Tiešsaistes kataloga izmantošana 209280
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1881
Datubāzu apmeklējums 3579270
Pašu veidotās 3579270

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4296067

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

22323

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 159023
Grāmatas 109121
Seriālizdevumi 31546
Audiovizuālie resursi 1265
Kartogrāfiskie materiāli 722
Nošizdevumi 1731
Attēlizdevumi 1318
Sīkiespieddarbi 12112
Rokraksti 984
Pārējās krājuma vienības 224
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4137044
Citi digitāli resursi 77038
Datubāzes (skaits) 4060006
Abonētās 138385
Pašu veidotās 3921621
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1518
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 1511
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 111
No ārvalstu bibliotēkām saņemtās vienības 81
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītās vienības 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

50291

Izslēgto dokumentu kopskaits:

18421

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4499387

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 45596 18420 4388484
Grāmatas 18313 11124 2038876
Seriālizdevumi 15052 5885 905553
Audiovizuālie resursi 1924 401 86632
Mikroformas 91 96219
Kartogrāfiskie materiāli 1199 7 46203
Nošizdevumi 1933 94 228926
Attēlizdevumi 2886 2 267365
Sīkiespieddarbi 3464 609 650170
Rokraksti 273 32438
Nepublicētie dokumenti 513 175 33240
Pārējās krājuma vienības 39 32 2862
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4695 1 110903
E-grāmatas 962 10816
Audio grāmatas un seriālizdevumi 2 4
Citi digitāli resursi 3709 99912
Datubāzes (skaits) 22 1 171
Abonētās 28
Pašu veidotās 22 1 143

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 885
Darbiniekiem 767
Lasītājiem 118
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Bibliomāts:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

16

Skeneru kopskaits:

11

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

130

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 698153 6680 704833
Teksta dokumenti - Lappuses 7072425 112099 7184524
Attēlizdevumi 317550 9146 326696
Nošu izdevumi 3058 471 3529
Nošu izdevumi - Lappuses 334249 13277 347526
Kartogrāfiskie izdevumi 5928 97 6025
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 11566 109 11675
Skaņu ieraksti 7596 68 7664
Video ieraksti 1186 72 1258
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 16165
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 41580
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 16165
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 41580