Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogi, datubāzes, kartotēkas
Bibliotēkas vietne Digitālās kolekcijas
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 20:00
Otrdiena 09:00 20:00
Trešdiena 09:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 20:00
Piektdiena 09:00 20:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrajā pirmdienā bibliotēka slēgta – spodrības diena. Darba laiks jūlijā un augustā: Sv., P. slēgts O., C. 9:00-17:00 T., Pk. 12:00-20:00 S. 10:00-17:00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

26556

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2500

Pārējie:

24056

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

517528

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

515028

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2500

Virtuālais apmeklējums:

1297707

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

417729

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

20638

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 205932
Seriālizdevumi 57593
Audiovizuālie resursi 3467
Kartogrāfiskie materiāli 3909
Nošizdevumi 5509
Attēlizdevumi 2187
Rokraksti 2840
Pārējie dokumenti 1828
Elektroniskie resursi 111959
Sīkiespieddarbi 22505

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3698
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3689
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 275
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 226
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 49

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

23845

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

59251

Izslēgto dokumentu kopskaits:

33730

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4216127

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1979710 16144 14362 1981492
Seriālizdevumi 837921 21648 13978 845591
Audiovizuālie resursi 72600 1735 153 74182
Mikroformas 108617 1390 107227
Kartogrāfiskie materiāli 37501 1567 83 38985
Nošizdevumi 221064 1572 298 222338
Attēlizdevumi 235800 3414 31 239183
Rokraksti 28746 347 29093
Nepublicētie dokumenti 30403 603 630 30376
Pārējie dokumenti 182 182
Elektroniskie resursi 13862 3036 15 16883
Sīkiespieddarbi 624200 9185 2790 630595

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 569
Darbiniekiem 413
Lasītājiem 156
Plāno klientu skaits:
Datori Skaits
PAVISAM 400
Darbiniekiem 250
Lasītājiem 150
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

104

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 46
Pašu veidotās 58
Printeru kopskaits:

15

Skeneru kopskaits:

10

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda