Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogi, datubāzes, kartotēkas
Bibliotēkas vietne Digitālās kolekcijas
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Sociālie tīkli LNB YouTube
Sociālie tīkli LNB Soundcloud
Sociālie tīkli LNB Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

866A

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3 Valsts īpašums 2014
Silakroga krātuve Silakrogs, Ropažu pag. Valsts īpašums 1982;1983
Mūkusalas iela 5 Valsts īpašums 2014

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43604

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1000

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

3991

Pārējie:

3991

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

46928

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

46928

Virtuālais apmeklējums:

4445116

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9645304

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3162

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 36791
Seriālizdevumi 10224
Audiovizuālie resursi 640
Kartogrāfiskie materiāli 425
Nošizdevumi 2440
Attēlizdevumi 489
Sīkiespieddarbi 1628
Pārējie dokumenti 175
Elektroniskais krājums (summa) 9591731
Citi elektroniskie resursi 9591731
Rokraksti 761

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2938
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2927
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 89
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 69
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

76199

Izslēgto dokumentu kopskaits:

15559

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4401861

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 22932 9357 2020618
Seriālizdevumi 21306 5643 883897
Audiovizuālie resursi 2055 418 81403
Mikroformas 96310
Kartogrāfiskie materiāli 1056 35 44035
Nošizdevumi 1314 48 226487
Attēlizdevumi 8829 252513
Sīkiespieddarbi 2817 41 655298
Nepublicētie dokumenti 777 3 32514
Pārējie dokumenti 64 14 4685
Elektroniskais krājums (summa) 14573 72631
E-grāmatas 833 8998
Citi elektroniskie resursi 13740 63633
Rokraksti 476 31470

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1071
Darbiniekiem 870
Lasītājiem 201
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

16

Skeneru kopskaits:

11

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

104

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 674031 23519 697550
Teksta dokumenti - Lappuses 6548870 506364 7055234
Attēlizdevumi 293492 7964 301456
Nošu izdevumi 2071 930 3001
Nošu izdevumi - Lappuses 249696 77287 326983
Kartogrāfiskie izdevumi 5538 89 5627
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 11176 89 11265
Skaņu ieraksti 5950 1432 7382
Video ieraksti 778 74 852
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 3109