Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogi, datubāzes, kartotēkas
Bibliotēkas vietne Digitālās kolekcijas
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 20:00
Otrdiena 09:00 20:00
Trešdiena 09:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 20:00
Piektdiena 09:00 20:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrajā pirmdienā bibliotēka slēgta – spodrības diena. Darba laiks jūlijā un augustā: Sv., P. slēgts O., C. 9:00-17:00 T., Pk. 12:00-20:00 S. 10:00-17:00

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2014

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3 Valsts īpašums 2014
Silakroga krātuve Silakrogs, Ropažu pag. Valsts īpašums 1982;1983

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43604

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1000

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

26218

Pārējie:

26218

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

442222

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

442222

Virtuālais apmeklējums:

1532720

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

450117

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

22846

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 218173
Seriālizdevumi 48682
Audiovizuālie resursi 2610
Kartogrāfiskie materiāli 2122
Nošizdevumi 4755
Attēlizdevumi 1292
Rokraksti 1225
Pārējie dokumenti 21300
Elektroniskie resursi 115585
Sīkiespieddarbi 34373

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3490
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3458
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 325
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 269
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 56

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

51783

Izslēgto dokumentu kopskaits:

41231

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4226679

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 17030 18708 1979814
Seriālizdevumi 19773 13418 851946
Audiovizuālie resursi 1612 227 75567
Mikroformas 7403 99824
Kartogrāfiskie materiāli 856 2 39839
Nošizdevumi 900 123 223115
Attēlizdevumi 1611 121 240673
Rokraksti 740 29833
Nepublicētie dokumenti 524 265 30635
Pārējie dokumenti 27 12 4611
Elektroniskie resursi 1587 14056
Sīkiespieddarbi 7123 952 636766

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1043
Darbiniekiem 712
Lasītājiem 331
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

140

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 49
Pašu veidotās 91
Printeru kopskaits:

15

Skeneru kopskaits:

9

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

73

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 389449 154700 544190
Teksta dokumenti - Lappuses 4826420 1206110 6032530
Attēlizdevumi 60227 76303 136530
Nošu izdevumi 1136 656 1792
Nošu izdevumi - Lappuses 41449 125076 166525
Kartogrāfiskie izdevumi 467 466 933
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 6097 5024 11121
Skaņu ieraksti 1862 1214 4938
Video ieraksti 3 155 158
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 63932
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 2
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 1053
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 2331
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 175
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 177