Latvijas Nacionālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Latvijas Nacionālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000001

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67806100 @ 67280851
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne
Vienotais meklētājs Katalogs un LNB veidotās datubāzes
Bibliotēkas vietne Nacionālā bibliogrāfija
Bibliotēkas vietne Katalogi un kolekcijas
Bibliotēkas vietne Digitālā bibliotēka
Sociālie tīkli LNB Twitter
Sociālie tīkli LNB Facebook
Sociālie tīkli LNB Draugiem.lv
Bibliotēkas vietne Izstādes
Sociālie tīkli LNB YouTube
Sociālie tīkli LNB Soundcloud
Sociālie tīkli LNB Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andris Vilks

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000578527

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0001

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

866A

Akreditācijas datums:

20.11.2020

Akreditācijas termiņš:

20.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919.gada 29.augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862-1945).

Darbība:

LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma vākšana, mūžīgas tā saglabāšanas un ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB veido Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku un atbild par nacionālo bibliogrāfisko datu organizāciju un attīstību. LNB vairāk kā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centrs, kartes, notis, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, periodika. Atbilstoši valsts galvenās bibliotēkas statusam LNB ir nozīmīga loma informācijas sabiedrības veidošanā. Bibliotēka sniedz atbalstu augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, kā arī rūpējas par lasīšanas veicināšanu un lasītprasmes uzlabošanu sabiedrībā. LNB ir profesionālās pilnveides un pētniecības centrs Latvijas bibliotēkām. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
https://www.lnb.lv/darba-laiki/

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3 Valsts īpašums 2014
Silakroga krātuve Silakrogs, Ropažu pag. Valsts īpašums 1982;1983
Mūkusalas iela 5 Valsts īpašums 2014

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43604

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1000

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

13264

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

594

Pārējie:

12670

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

211755

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

211755

Virtuālais apmeklējums:

3752689

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6619209

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15476

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 89859
Seriālizdevumi 23601
Audiovizuālie resursi 1099
Kartogrāfiskie materiāli 353
Nošizdevumi 1838
Attēlizdevumi 2551
Sīkiespieddarbi 12442
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 202
Elektroniskais krājums (summa) 6485968
Citi elektroniskie resursi 6485968
Rokraksti 1296

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1482
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1481
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 126
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 90
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

58525

Izslēgto dokumentu kopskaits:

23861

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4436525

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 19324 13257 2031802
Seriālizdevumi 16609 7076 896262
Audiovizuālie resursi 2033 278 85143
Mikroformas 96310
Kartogrāfiskie materiāli 1007 31 45011
Nošizdevumi 831 95 227135
Attēlizdevumi 11868 264381
Sīkiespieddarbi 3096 3090 647351
Nepublicētie dokumenti 422 34 32902
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 54 2846
Elektroniskais krājums (summa) 2586 75217
E-grāmatas 854 9852
Citi elektroniskie resursi 1732 65365
Rokraksti 695 32165

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1071
Darbiniekiem 870
Lasītājiem 201
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

16

Skeneru kopskaits:

11

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

39

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

109

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 697550 603 698153
Teksta dokumenti - Lappuses 7055234 17191 7072425
Attēlizdevumi 301456 15294 317550
Nošu izdevumi 3001 57 3058
Nošu izdevumi - Lappuses 326983 7266 334249
Kartogrāfiskie izdevumi 5627 301 5928
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 11265 301 11566
Skaņu ieraksti 7382 214 7596
Video ieraksti 852 334 1186
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 3325
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 1500
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 12840
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 16165
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 40080
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 41580