Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola

Adrese:

Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010

Vadītājs/ direktors:

Roberts Liepiņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietniece mācību darbā Ināra Bārzdiņa 67331972 @
Personāla lietu pārzine Ilona Veinberga 67332058 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3331301252

Reģistrācijas datums:

18.12.2007

Dibinātājs:

LR Kultūras ministrija

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010

Pasta adrese:

Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

157

Apraksts

Dibināšanas gads:

1927

Sākums:

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola ir lielākā mūzikas profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde Latvijā ar cienījamu vēsturi un bagātām tradīcijām, kuras pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 20.gadu vidū, kad, sekojot Latvijas konservatorijas dibinātāja Jāzepa Vītola ierosmei, vairākās Latvijas pilsētās cita pēc citas tika veidotas Tautas konservatorijas. Tā 1927.gadā notika svinīga mācību iestādes - Latvijas Tautas Konservatorijas - pie Latviešu mūzikas veicināšanas biedrības, atklāšana. Kopš 1947.gada skolai piešķirts latviešu komponista klasiķa Jāzepa Mediņa vārds.

Misija:

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas darbība izpaužas trijās jomās: 1) audzēkņu izglītošana un sagatavošana studijām augstskolās vai profesionālam darbam; 2) jauno mūziķu dalība profesionālās pieredzes izaugsmi veicinošos pasākumos; 3) aktīva koncertdarbība visdažādākajos kultūras pasākumos. Par iegūtās izglītības kvalitāti liecina gandrīz simtprocentīgais studējošo absolventu skaits gan Latvijas, gan ārzemju augstskolās, kā arī augstais prestižs sabiedrībā un interese par mūsu mācību iestādi vispārizglītojošās un mūzikas skolās, kas katru gadu mūs nodrošina ar talantīgiem un mūziku mīlošiem 1.kursa audzēkņiem. Mūzikas vidusskola patiesi lepojas ar saviem pedagogiem, Latvijas kultūras dzīvē atzītām personībām, kas audzēkņiem ne vien nodrošina mūsdienīgu apmācību, bet arī palīdz iesaistīties mūziķa profesijas dažādajās izpausmēs.

Darbība:

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola pašlaik ir lielākā mūzikas profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde, kurā tiek īstenotas visvairāk - astoņas! - izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle); Stīgu instrumentu spēle (Vijoles, Alta, Čella, Kokles spēle); Pūšaminstrumentu spēle (visas specialitātes); Sitaminstrumentu spēle; Kora diriģēšana; Vokālā mūzika; Mūzikas vēsture un teorija; Džeza un populārā mūzika. Topošā mūziķa profesionālā izaugsme nav iedomājama bez kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības, tādēļ obligāto valodu (mācībvaloda un otrā svešvaloda) jomu pēdējā apmācības gadā (4.kursā) var papildināt ar izvēles svešvalodu (angļu, vācu, itāļu, krievu),; matemātikas un tehnisko zinību joma tiek papildināta ar Dabas zinību priekšmeta ietvaros specializētu kursu "Akustika", bet sociālo zinību jomu ar "Filozofiju" vai "Politiku un tiesībām". Tādējādi JMRMV profesionāli augstvērtīga mūzikas speciālista sagatavošana un daudzpusīga vispārizglītojošo priekšmetu joma dod iespēju audzēkņu plašākai pašizpausmei, lai pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas varētu izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu tālākizglītību vai iesaistīties darba tirgū.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Stabu iela 10 k-4, Rīga Juridisko personu īpašums 1910

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 38 851 Labs
Bibliotēkas telpas 3 147 Labs
Citas telpas 30 1102 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 182 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Kamerzāle 96 100 Labs Laba Stacionāra Mobila
Zālē iespējamas šādas norises:

Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas jauktais koris 24 Jānis Baltiņš
Orķestris Jaukts Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 32 Jānis Retenais
Orķestris Jaukts Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris 27 Pēteris Plūme