Pārdaugava

Maršruta veidi:

EU2015.lv

Garums:

7 km

Pārvietošanās veids:

Ar kājām

Ilgums:

3 st.

Sākums:

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Beigu punkts:

Kalnciema ielas koka ēku apbūve


Der zināt:

Lai nokļūtu atpakaļ Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu - tramvaju Nr.4 vai Nr.5 no pieturas "Kalnciema iela" līdz pieturai "Latvijas Nacionālā bibliotēka"